Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastusten sekä hyvinvointivalmennusten hyödyntäminen osana hyvinvointivalmentajien elintapaohjausta sekä kymenlaaksolaisten riskipotilaiden varhaiseen tunnistamiseen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolo osana elintapaohjausta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastusten sekä hyvinvointivalmennusten hyödyntäminen osana hyvinvointivalmentajien elintapaohjausta sekä kymenlaaksolaisten riskipotilaiden varhaiseen tunnistamiseen.

 

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

19.10.2022

Viimeksi muokattu

21.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Yli 18 vuotias kymenlaaksolainen tekee terveystarkastuksen Omaolossa ja ohjautuu saamansa arvion mukaan joko elintapaohjauksen tai vastaanottopalveluiden palvelupolulle.

Kts liitteenä olevat kuvat.

Toimintamallin avulla pystyttiin lisäämään sähköistä ajanvarausta. Omaolon kautta kuntalainen saa varattua ajan hyvinvointivalmentajien vastaanotolle tai terveysaseman sairaanhoitajan puhelinajalle sekä pystyy lähettämään terveystarkastuksesta saamansa arvion ammattilaiselle. 

Toimintaympäristö **

Digitaalisten palveluiden lisääminen on yksi Tulevaisuuden sotekeskuskehittämisen tavoitteita, johon on vahvasti kuulunut Omaolon käytön vahvistaminen ja lisääminen. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Terveystarkastus avattiin kaikille yli 18 vuotiaille kymenlaaksolaisille 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus

Koulutettiin Kaiku24 asianohjauksen henkilökunta, hyvinvointivalmentajat ja hytevastuuhoitajat käyttämään Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastuksia ja valmennuksia sekä toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti. 

Hyvinvointivalmentajat ottivat hyvinvointitarkastuksen osaksi elintapaohjauksen verkkovalmennusta ( Verkkopuntari) lähtötason mittaamiseksi sekä elintapaohjauksen vaikutusten arvioimiseksi.  

Viestintä

Jalkautuksen ja levittämisen tukena käytettiin viestintää. Kymenlaaksossa tarjottiin kuntalaisille tienvarsimainontaa, mediatiedotteita ja somekampanja.

Ammattilaisten tietoisuuden lisääminen tapahtui intranet kanavan kautta. 

 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seuranta on kesken, mutta käytössä ei ole havaittu ongelmia. 

Ammattilaiset käyttävät Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastuksia osana työtään.

Dataa kerätään jatkuvasti sekä Omaolon ja lifecare tilastoinnin kautta. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi työttömien terveystarkastuksissa.

 

Kansikuva
Omaolo brändikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready