Perustason terveydenhuollon ammattilaisten psykososiaalisten menetelmien osaamisen vahvistaminen Pirkanmaalla​ (RRP2, P4, I1)

Perustason terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaan kouluttamalla työntekijöitä Terapiat etulinjaan- toimintamallin mukaisiin sekä alueellisesti kehitettyihin yhtenäisiin psykososiaalisiin menetelmiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perustason terveydenhuollon ammattilaisten psykososiaalisten menetelmien osaamisen vahvistaminen Pirkanmaalla​ (RRP2, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaan kouluttamalla työntekijöitä Terapiat etulinjaan- toimintamallin mukaisiin sekä alueellisesti kehitettyihin yhtenäisiin psykososiaalisiin menetelmiin. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveysasemat, vastaanottopalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Noora Vehmas

Luotu

19.04.2024

Viimeksi muokattu

07.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueiden perustaminen ja siihen liittyvä organisaation ja palveluiden tarkastelu haastaa toimintaa myös Pirkanmaalla. Organisaatio on toistaiseksi jatkuvassa muutoksessa, mikä vaikuttaa myös kehittämistyöhön ja henkilökunnan mahdollisuuksiin sitoutua toiminnan kehittämiseen. 

Mielenterveyspalveluiden henkilöstöpula ja koronapandemian kiihdyttämä palvelutarpeen kasvu ovat kriisiyttäneet myös aikuisten mielenterveyspalvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt