Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Sähköinen perhekeskus tukee alueen perhekeskus-toimintamallia. Verkkopalvelut tarjoavat perheille ja nuorille luotettavaa tietoa, tukea ja palveluja sekä kokoaa perhekeskusammattilaisia yhteisen tiedon ja kohtaamisen äärelle. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköinen perhekeskus tukee alueen perhekeskus-toimintamallia. Verkkopalvelut tarjoavat perheille ja nuorille luotettavaa tietoa, tukea ja palveluja sekä kokoaa perhekeskusammattilaisia yhteisen tiedon ja kohtaamisen äärelle. 

Toteutuspaikka
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Marjo Köykkä

Luotu

19.10.2023

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä on tehty kansallisesti tuleville hyvinvointialueille DigiFinlandin ohjauksessa vuodesta 2021 lähtien osana rakenneuudistushanketta. Kehittämisen taustalla on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sekä perhekeskus-toimintamalli. Kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-ehdotukset on laadittu LAPE-hankkeen maakunnallisten sähköisten palvelujen kehittäjien yhteistyössä. Tavoitetilana on ollut luoda valtakunnallinen sähköinen perhekeskus, johon on koostettu yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä koota hajallaan olevaa tietoa yhteen paikkaan. 

Verkkopalvelujen kansallisessa kehitystyössä on ollut mukana hyvinvointialueiden edustajia sote-palveluista ja -hankkeista, kuntien sivistystoimesta sekä järjestöistä. Kansallisia toimijoita kehittämisessä on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Kela, Perhekeskusverkosto, 3.sektorin toimijoita, Kirkkohallitus, seurakuntia, STM ja OPH, ELY-keskus ja Väestöliitto. 

Etelä-Pohjanmaa on ollut mukana kansallisen Sähköisen perhekeskuksen kehitystyössä vuodesta 2021 lähtien Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alla.  1.8.2022 lähtien alueellisen käyttöönottoa on edistetty Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä alueellamme. Uusi organisaatio palvelee noin 192 150 eteläpohjalaista asukasta ja sillä on yli 10 000 työntekijää.

Sähköisen perhekeskuksen lähtökohtana on perhekeskustoimintamalli ja sen tarkoituksena on olla sähköinen palvelukanava hyvinvointialueen perhekeskustoiminnalle. Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Etelä-Pohjanmaalla on kahdeksan perhekeskusta, jotka toimivat pääosin verkostomaisesti. Perhekeskusten virallisia kohtaamispaikkoja on tällä hetkellä kuusi (HYVAEP Perhekeskukset). Perhekeskus sovittaa yhteen myös kuntien toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsiperheitä tukevia palveluja. Sähköisessä perhekeskuksessa hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palvelut tulevat näkyviin Palvelutietovarannon  (PTV) palvelukuvauksista. Hankkeessa pyritään edistämään alueellisten palvelujen näkyvyyttä sähköisessä perhekeskuksessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sähköinen perhekeskuskokonaisuus jakautuu kolmeen käyttäjäkohtaiseen osa-alueeseen:

  1. Omaperhe, perheellisten ja perhettä perustamassa olevien asiointikokonaisuus
  2. Omahelpperi, nuorten asiointikokonaisuus
  3. Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu kokonaisuus
Kansikuva
Kuvassa perheitä sekä teksti Sähköinen perhekeskus, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, Euroopan unionin rahoittama, yhteistyössä perhekeskus ja Omaperhe, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt