Sippe-hyvinvointikutsut järjestetään kertaluontoisesti pienelle porukalle. Ikääntynyt vapaaehtoinen virittelee kahvin lomassa keskustelua erilaisista teemoista, kuten luonto ja liikunta. Teemaan liittyy usein myös tekemistä, kuten lintujen tunnistusta tai tuolijumppaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sippe-hyvinvointikutsut ikäihmisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sippe-hyvinvointikutsut järjestetään kertaluontoisesti pienelle porukalle. Ikääntynyt vapaaehtoinen virittelee kahvin lomassa keskustelua erilaisista teemoista, kuten luonto ja liikunta. Teemaan liittyy usein myös tekemistä, kuten lintujen tunnistusta tai tuolijumppaa. 

Toteutuspaikka
Pääkoordinaatio Turussa, valtakunnallinen levittäminen ympäri Suomen (mm. Salo, Lahti, Ylivieska, pääkaupunkiseutu, Kotka).
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Vesa Lehto

Luotu

10.06.2021

Viimeksi muokattu

28.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Sippe-hyvinvointikutsuilla tutustutaan uusiin ihmisiin ja virkistytään yhdessä hyvässä seurassa jonkin teeman ympärillä. Teemaan liittyy usein keskustelua ja tekemistä, kuten lintujen tunnistusta, levyraati tai tuolijumppaa. Materiaalit ovat valmiina yli kymmenestä teemasta ja aiheet täydentyvät kohderyhmän kiinnostuksen mukaan:

 • liikunta
 • ravitsemus
 • uni & lepo
 • musiikki
 • luonto
 • mielen hyvinvointi
 • kirjallisuus
 • lemmikit
 • matkailu
 • kuvataide
 • valokuvat
 • muistelu

Eläkeikäinen vapaaehtoinen johdattelee keskustelua kutsujen aiheeseen. Hän toimii tavallisen ihmisen taidoin, hyödyntäen omaa osaamistaan ja kokemuksiaan, kuitenkin pohjaten keskustelun näyttöön perustuvaan tietoon hyvinvoinnista. Jokaisesta teemasta on koottu oma kassi, jonka vapaaehtoinen voi ottaa mukaan kutsuille. Vapaaehtoinen saa suunnitella kutsujen sisällön itse ja voi hyödyntää kutsuja varten koostettua valmista materiaalia. Kutsuille osallistuminen ei maksa mitään. 

Kutsut järjestetään perinteisesti kasvokkain n. 5–10 hengen ryhmille, mutta koronan myötä kutsuja on siirretty myös pidettäväksi verkkoon älylaitteiden välityksellä. Verkkoon siirtymisellä on pystytty ehkäisemään iäkkäiden digisyrjäytymistä tarjoamalla heille positiivisen kokemuksen verkossa tapahtuvasta toiminnasta. 

Toimintaympäristö **

Sippe-hyvinvointikutsuja järjestetään:

 1. kasvotusten kokoontumalla pienellä porukalla kutsujen tilaajan kotona, hyvällä säällä ulkona (luonnossa liikkuen) tai muussa mukavassa paikassa (kirjasto, taloyhtiön kerhotila)
 2. verkossa omalla älylaitteella (esim. Teams ja Vooler)

Sippe-hyvinvointikutsujen toimintamallia voi toteuttaa valtakunnallisesti. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas tarjoaa Sippe-vapaaehtoisten koulutusta ympäri Suomen. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotona asuvat yli 60-vuotiaat, jotka pääosin eivät ole vielä palvelujen piirissä.

Kutsujen osallistujat tunnistivat itsessään positiivisia vaikutuksia: 97% kyselyyn vastanneista (N=34) toi esiin yhden tai useamman postiviisen muutoksen. Vastanneet kokivat mm., että kutsut lisäävät yhteisöllisyyttä, kohentavat mielialaa ja tarjoavat vinkkejä omaan arkeen.

Haastatelluista (N=13) Sippe-kutsuille osallistuneista 90% koki tärkeäksi kutsujen anniksi ilon ja virkistyksen. Useimmat koki oppineensa uusia asioita; ryhmätaitoja, sisältöalueisiin liittyvää tietoa tai digitaitoja. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ehdot laadittu toimintaa käynnistävän paikkakunnan näkökulmasta.

Toiminnan käynnistämisen vaiheet: Tilaa Sippe-toiminnan esittely, sovitaan Sippe-vapaaehtoisten koulutus, mainosta Sippe-kutsuja, koordinoi vapaaehtoisia pitämään kutsuja.

Henkilöstö, aika, raha: Paikallista Sippe-toimintaa koordinoiva henkilö, resurssit vapaaehtoisten tukemiseen ja kutsujen koordinointiin.

Paikallinen juurruttaminen: Näkyvyyttä paikallisissa verkostoissa, yhteydenpito Sippe-verkoston kanssa, tukea ja virkistystä vapaaehtoisille.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas tarjoaa paikkakunnille maksutta esittelyn, vapaaehtoisten koulutuksen, laajat materiaalit, tuen ja verkostot.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sippe-hyvinvointikutsut innostavat aidosti niin ikääntyneitä kuin ammattilaisiakin. Sippe-toiminnan malli on todella mukautuva ja voidaan toteuttaa paikkakuntakohtaisten tarpeiden mukaan muun muassa:

 • perinteiset kotikutsut
 • nettikutsut
 • osallistavaa sisältöä erilaisiin ryhmiin
 • taloyhtiöiden ikääntyneiden yhteensaattaminen
 • monipuoliset materiaalit ryhmänohjauksen tueksi

Sippe-vapaaehtoisille tehtiin syvähaastattelut vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyydestä ja Sippe-vapaaehtoisuuden tuomasta osaamisesta. Haastatteluiden tuloksista voit lukea tarkemmin Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen -toimintamallin alta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Korkeakouluopiskelijoiden opintokokonaisuus vapaaehtoistoiminnasta voidaan yhdistää Sippe-toimintaan (opiskelijat Sippe-kutsujen koollekutsujina tai Sippe-vapaaehtoisina).

Sippe-toiminta soveltunee käytettäväksi myös muiden kohderyhmien keskuudessa, kuten maahanmuuttajien, työttömien tai muiden vertaisryhmien kanssa. Sippe-hyvinvointikutsuja on pidetty SETA:n kautta sateenkaarisenioreiden ryhmissä sekä KOL ry:n kautta sotaorvoille.

Monipuolinen näkyvyys tavoittaa laajasti: Sippe-projektissa hyödynnetty lehtimainoksia, webinaareja, infotilaisuuksia, verkko- ja printtiartikkeleita sekä uutiskirjeitä.  Somessa Facebook, Twitter ja YouTube. Näkyvyyttä saatu myös Elämänote-verkoston kautta sekä yhteystyökumppaneiden, kuten esim. Turun kaupungin, kautta. 

Jo Sippe-toiminnan alkaessa haasteena havaittiin ikäihmisten korkea kynnys kutsua vieraita kotiinsa. Siksi on tärkeää pohtia vaihtoehtoisia paikkoja, joissa kutsuja voidaan järjestää. 

Ikäihmisten innostaminen uudenlaiseen toimintaan on myös haastavaa. Siksi tulee hyödyntää erilaisia keinoja toiminnan havainnollistamiseksi ja ihmisten mukaan kannustamiseksi.

Kansikuva
Osallistujat istuvat pihalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Ikääntyminen Vertais- ja vapaaehtoistyö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ryhmätoiminta Osallisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Omaiset Organisaatiot