Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Kymenlaakso

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku pitää sisällään kuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta sekä kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta Kymenlaaksossa.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Kymenlaakso
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku pitää sisällään kuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta sekä kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta Kymenlaaksossa.

 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Vuolahti

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

06.08.2021
Toimintaympäristö **

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 

Kymsoten työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkaita palvelee laaja asiantuntijajoukko, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista.  Yhteistyötä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tehdään mm. TE-palveluiden ja Kelan kanssa. Kymsotessa järjestetään myös työ- ja päivätoimintaa, sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja työhönvalmennusta. Päivätoiminta, työtoiminta sekä työllistymistä tukevat palvelut suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti. Palvelua järjestetään alueen eri toimintayksiköissä sekä avoimilla työmarkkinoilla. 

Osatyökykyisten työllistymistä ja osallistumista työllistymistä tukeviin toimiin mahdollistetaan mm. kehitysvammaisten työtoiminnalla ja työhönvalmennuksella, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla, vammaisten henkilöiden työtoiminnalla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla. Jotta tavoitteeseen voidaan päästä, tulee yhteistyötä tehdä moniammatillisesti ja -alaisesti sekä voimavaralähtöisesti asiakkaan osallisuutta vahvistaen. Tämä vaatii nykyisten palvelupolkujen avaamisen ja tarkastelun. 

Kymsote tuottaa lakisääteisiä työllistymistä tukevia palveluita. Palvelut myönnetään työ- ja päivätoiminnassa kehitysvammalain (519/1977) 2§, sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d§ ja 27 e§ tai vammaispalvelulain (380/1987) 8 b§ perusteella. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) toimii kuntouttavan työtoiminnan myöntämisen perusteena.

Kansikuva
Kynistä muodostuva palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Työllistyminen Vammaisuus Työhönvalmennus Kuntouttava työtoiminta Osatyökykyisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Työttömät Yritykset