Pudasjärven yrittäjille on koottu tukiverkosto täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi. Tuloksena on saatu Pudasjärvelle yhteistyötoimintamalli, joka tukee yritysten rekrytointia ja työvoimansaantia, sekä auttaa osatyökykyisten työllistymistä yrityksiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pudasjärven yrittäjille on koottu tukiverkosto täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi. Tuloksena on saatu Pudasjärvelle yhteistyötoimintamalli, joka tukee yritysten rekrytointia ja työvoimansaantia, sekä auttaa osatyökykyisten työllistymistä yrityksiin.

Toteutuspaikka
Pudasjärven kaupunki, työllisyyspalvelut, Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit
Kuva
Yrityksiin työvoimaa täsmätyökykyisistä lehtijuttu

Tekijä

Aili Jussila

Luotu

01.10.2022

Viimeksi muokattu

03.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Vahvaksi-hankkeen toimesta on koordinoitu Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamallia. Verkostoa on koottu ja toiminta rakennettu yhdessä yrittäjien, TE-palveluiden, Pudasjärven OSAO:n, Pudasjärven kehityksen, Pudasjärven työllisyyspalveluiden, Livokas ry:n ja Pudasjärven Työkeskuksen kanssa. Täsmätyö tarkoittaa työtehtävien, -aikojen ja -olojen mukauttamista työntekijän osaaminen ja työkyky huomioiden yrityksen tavoitteisiin. Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on osa työkyvystään jäljellä ja halu tehdä työtä.

Keväällä 2022 on järjestetty Kuntoutussäätiön vetämänä neljä työpajaa, joissa on ollut myös asiantuntijaluentoja. Työpajojen aikana verkosto rakensi yhdessä toimintamalin, joka tukee sekä yrittäjää että työntekijää työllistymisen polulla.  Verkoston toimijat sitoutettiin palvelujensa tarjoamiseen yrittäjille. Tämä toiminta tulee jatkumaan pysyvien toimijoiden tekemänä verkostoyhteistyönä. TE-palveluiden työkykykoordinaattori ja työllisyyspalveluiden yksilövalmentaja ovat vastuuroolissa viemässä palvelua yrityksiin. He etsivät yhdessä yrittäjän kanssa työtä osatyökykyiselle yrityksen tarpeiden mukaisesti. Työntekijä etsitään TE-palveluiden tuella ja työn räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi tuetaan. Yrittäjälle ja työntekijälle tarjotaan tukea työllistämisessä ja työn aloittamisessa. Toiminta on alkanut kolmessa pilottiyrityksessä Pudasjärvellä syksyllä 2022.  Toimintamallista on tehty ja julkaistu Infograafi.

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Toimintamallin käyttöönotto helpottaa osatyökykyisten rekrytointia ja auttaa rakentamaan uusia työnkuvia. Toimintamalli antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdollisuuksia työllistää ja toteuttaa rekrytointia toisin sekä tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa.

Toimintaympäristö **

Työvoiman saanti yrityksiin on kasvava ongelma Pudasjärvellä ja valtakunnallisesti. Täsmätyötä yrityksiin Pudasjärvellä -toimintamalli antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdollisuuksia työllistää ja toteuttaa rekrytointia toisin sekä tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa. Toimintamallin käyttöönotto helpottaa osatyökykyisten rekrytointia ja auttaa rakentamaan uusia työnkuvia. Jokainen työelämään palaava tukee yhteiskuntaa sekä taloudellisesti että työpanoksellaan. Valtakunnallisesti kaikki työreservi tulisi ottaa käyttöön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kehittämistyössä alussa oli valmennus ja työpajat, jotka oli suunnattu Pudasjärvellä työllistettävien ja yritysten kanssa toimiville ammattilaisille sekä yritysten edustajille. Työpajoissa kuultiin kaikkia osallistujia ja yhdessä etsittiin ratkaisua osatyökykyisten työllistymisen polulle yrityksiin.  Kehitystyöpajojen työskentely oli luonteeltaan ohjaavaa yhteiskehittämistä ja konsultointia. Työpajaan osallistujien rooli on keskeinen, koska he tunsivat toimintaympäristön, kohderyhmät ja heihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet parhaiten.

Valmis toimintamalli on suunnattu kaikille yrittäjille, joilla on tarve saada työntekijöitä ja halu etsiä uusia ratkaisuja työllistämiseen. Myös osatyökykyisten työllistämistä tukeva verkosto hyötyy toimintamallista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamallia on alusta alkaen rakennettu laajalla verkostoyhteistyöllä, joka on sitoutunut toimintaan. Tämä toiminta tulee jatkumaan pysyvien toimijoiden tekemänä verkostoyhteistyönä. TE-palveluiden työkykykoordinaattori ja työllisyyspalveluiden yksilövalmentaja ovat vastuuroolissa viemässä palvelua yrityksiin. He ovat aloittaneet työtä pilottiyrityksissä.  Toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafi, jota hyödynnetään Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa, TE-palveluissa ja Pudasjärven Kehitys Oy:ssä.

Toimintamallin käyttöönotto helpottaa osatyökykyisten rekrytointia ja auttaa rakentamaan uusia työnkuvia. Toimintamalli antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdollisuuksia työllistää ja toteuttaa rekrytointia toisin sekä tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täsmätyölle tekijöitä toimintamalli Pudasjärvellä -toimintamallin kokeilu on aloitettu syksyllä 2022 kolmessa yrityksessä. Tuloksia ei ole saatavissa.

Siivouspalvelu SK CleanHome yrityksen yrittäjä Sanna Kehusmaa kertoo kokemuksestaan. ” En aikaisemmin tiennyt osatyökykyisten työllistämisestä ja palkkatuesta mitään. Olen tämän verkoston kautta saanut paljon tietoa. Nyt, kun on oppinut tuntemaan työkykykoordinaattiori Marja Tervahaudan ja yksilövalmentaja Lilja Parviaisen, on ollut helppo ottaa yhteyttä heihin ja kysyä neuvoa esimerkiksi palkkatukiin liittyen.”

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti osatyökykyisten työllistymistä edistäviin toimintoihin. Yhteistyö TE-palveluiden henkilöstön ja työllisyyspalveluiden valmentajien kanssa on ratkaisevassa roolissa. Toimijoiden, jotka lähtevät toteuttamaan toimintamallia tulee sitoutua tehtävään työhön. Toiminta tulee tehdä yrittäjälähtöisesti. Tiedon jakaminen yrityksin on ensiarvoisen tärkeää.

Kansikuva
Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä