Terveysasemien moniammatillinen vastaanottotoiminta

Moniammatillisessa vastaanottotoiminnassa terveysasemien toimintatapoja uudistetaan, jotta palvelujen saatavuus paranee sekä kansansairaudet ja yleiset hyvinvointiriskit hallitaan paremmin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveysasemien moniammatillinen vastaanottotoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisessa vastaanottotoiminnassa terveysasemien toimintatapoja uudistetaan, jotta palvelujen saatavuus paranee sekä kansansairaudet ja yleiset hyvinvointiriskit hallitaan paremmin.

Toteutuspaikka
Kainuun terveysasemien vastaanotto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Pasanen

Luotu

14.06.2022

Viimeksi muokattu

02.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa ideana on, että asiakkaan hoito alkaa heti. Asiakas saa yhteyshenkilön eli omahoitajan, joka vastaa asiakkaan palveluprosessista. Moniammatillisessa tiimissä hyödynnetään jäsenten osaamista yhdessä tekemällä. 

Terveysasemilla on episodi- ja PPT-tiimit. Jokaiseen tiimiin on nimetty asiakasvirtamestari, joka vastaa, että päivittäinen asiakasvirtaus hallitaan ja tiimi toimii sovitulla tavalla. 

Palaverikäytännöt on uudistettu. Palaverit valmistellaan ennakkoon. Jokainen tiimin jäsen velvollinen tuomaan asioita valmistellusti (asia, esittelyteksti, ratkaisuehdotus), jolloin palaverit ovat jäsentyneitä ja tiimi pystyy tekemään linjaukset. 

Tiimin toiminnan lukuja seurataan viikoittain. Tiimi käsittelee tiedot viikkopalaverissa, jolloin opitaan tulkitsemaan lukuja ja tekemään sen mukaan tarvittavia toimenpiteitä. Tavoitteena on tiimin toiminnan johtaminen tiedolla.

Toimintaympäristö **

Kainuun hyvinvointialue vastaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luiden järjestämisestä Kainuun alueella.

Moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittämistä on toteutettu Sotkamon, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Kajaanin, Paltamon ja Ristijärven kuntien terveysasemilla. Useimmilla terveysasemilla on ollut haasteita hoitoon pääsemisessä. Heikko lääkäritilanne, sairaanhoitajien ja kansanterveyshoitajien äkilliset poissaolot yhdistettynä sijaisten huonoon saatavuuteen ovat hankaloittaneet vastaanotoille pääsyä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on määritellyt asiakasryhmät, mitkä tunnistetaan tietyin kriteerein. Tässä vaiheessa asiakasryhmiä on episodiasiakkaat ja PPT-asiakkaat (pitkään palvelua tarvitsevat) eli terveyshyötypotilaat, monilääkityt iäkkäät, korkean- ja matalanriskin potilaat sekä yhteistyöasiakkaat (työttömien terveystarkastukset). Tunnistetut asiakasryhmät hoidetaan laaditun hoitoprosessin mukaisesti. Pitkäaikais- ja monisairauden potilaiden hoitoa ohjaa terveys- ja hoitosuunnitelma, minkä tarkoituksena on potilaita voimaannuttaa oman terveyden huolehtimiseen. Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallilla on edistetty mm. yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Sotkamon vastaanottotoiminnasta on tehty laajempi kokonaisarviointi toimintamallin käyttöönoton tuloksista, mikä löytyy liitteestä.

Kansikuva
moniammatillisuus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis