Työkyvyn tuen tiimien toiminnan juurruttaminen ja edelleen kehittäminen. Taustana ja lähtökohtana Toimeksi-hankkeessa kuvattu työkyvyn tuen tiimien toimintamalli.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimit Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimien toiminnan juurruttaminen ja edelleen kehittäminen. Taustana ja lähtökohtana Toimeksi-hankkeessa kuvattu työkyvyn tuen tiimien toimintamalli.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-keskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Tikkala

Luotu

19.06.2023

Viimeksi muokattu

13.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työkyvyn tuen tiimit toimivat säännöllisesti ja yhtenäisesti koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. 

Kehittämistyön aikana työkyvyn tuen tiimitoiminnasta on laadittu perehdytyskansio, jossa on käsitelty teemoja laajemmin työkyvyn ja työllistymisen tuen kokonaisuuksiin liittyen. Lisäksi on laadittu posteri työkyvyn tuen tiimeistä, posteri liitteenä. 

Työkyvyn tuen tiimien lomakkeita ja toimintaprosessia on päivitetty edelleen käyttökokemusten pohjalta. Lomakkeet löytyvät työkyvyn perehdytyskansion liitteinä.

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla on toiminut työkyvyn tuen tiimejä vuodesta 2015 lähtien osalla alueista. Työkykyohjelman Toimeksi-hankkeen myötä tiimitoiminta laajeni koko maakunnan alueelle. Hankkeen aikana luotiin alueelle yhtenäinen toimintamalli, jonka jalkauttamista, juurruttamista ja edelleen kehittämistä on jatkettu edelleen tästä kokonaisuudesta löytyvän kuvauksen mukaisesti. Linkin takaa löytyvään Toimeksi-hankkeen työkyvyn tuen tiimien kokonaisuuteen on hyvä tutustua ennen tähän toimintamalliin tutustumista.

Toimeksi-hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaan alueelle luotiin myös eritysryhmien työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Tätä kokonaisuutta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa organisaatiomuutosten ja henkilöstöresurssien vuoksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön ensisijainen kohderyhmä oli työkyvyn tuen tiimissä toimivat ammattilaiset. Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen sekä työkyvyn tuen tiimien yhtenäisen toimintamallin juurruttaminen edistävät asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn haasteiden huomioimista kokonaisvaltaisesti sekä oikeaan aikaan.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin prosessikuvaus liitteenä.

Työkyvyn tuen tiimien toiminta on koko ajan perustunut ns. olemassa olevaan resurssiin. Kaikki toiminnassa olevat organisaatiot ovat alueella sitoutuneet toimintaan, vaikka se ei ole lakisääteistä.

Alueella on tiimitoiminnasta pitkä historia, joka on asettanut yhtenäisen toimintamallin luomiselle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yhtenäinen toimintamalli on näyttäytynyt toimivana ja tehokkaana, mutta samalla vanhoista toimintatavoista luopuminen ja uuden toimintamallin hyväksyminen vie aikaa. 

Kansikuva
Työkyvyn tuen tiimit

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis