Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille. Järvi-Pohjanmaalla on pilotoitu toimintamallia ja sen käyttöönottoa 1.9.2021-31.12.2022, jossa asiakkaan asiat otetaan haltuun ensimmäisellä yhteydenotolla.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteisasiakas vastaanotolla - pilotti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille. Järvi-Pohjanmaalla on pilotoitu toimintamallia ja sen käyttöönottoa 1.9.2021-31.12.2022, jossa asiakkaan asiat otetaan haltuun ensimmäisellä yhteydenotolla.

 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Järvi-Pohjanmaan terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jaana Nyström

Luotu

19.12.2022

Viimeksi muokattu

09.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Keskeisenä ideana on kartoittaa monipalveluasiakasryhmät ja he ketkä tarvitsisivat palveluita, mutta eivät niitä käytä. Lisäksi yhteistyön kehittäminen eri ammattiryhmien välillä (monipalveluasiakas).

Tarkoitus saada monipalveluasiakkaiden palveluiden käyttö hallitummaksi laatimalla heille palvelu- ja asiakassuunnitelmat.

Omatyöntekijä ottaa kopin monipalveluasiakkaasta ja hänen hoidon ja palvelun tarpeesta ja yhdessä hänen kanssaan suunnittelee hoidon jatkuvuuden

Laatia omatyöntekijän/kartoittajan työnkuva ja informoida uudesta toiminnasta kaikki yhteistyökumppaneita

Toimintaympäristö **

Järvi-Pohjanmaalla sijaitsee Alajärven sotekeskus sekä Vimpelin ja  Soinin sivutoimipisteet.  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää  sosiaali- ja terveyspalvelut  Järvi-Pohjanmaan  noin 15200 asukkaalle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakaskokemusta on mitattu sekä määrällisesti käyntimääriä laskemalla että laadullisesti suullisen palauteen pohjalta.

Asiakkaat ovat antaneet palautetta suoraan työntekijälle: Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän asia on hoidettu ripeästi. Asiakkaat ovat antaneet palautteen suoraan. 

Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä, kun on selkeä toimintamalli jolla otetaan haastavista tilanteista koppi. Mallilla ollaan saatu vähennettyä ruuhkaa muualta pois. 

 

 

 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokeiluun on pyritty osallistamaan eri osa-alueiden ammattilaisia, aikuissosiaalityötä, Ikäpalvelukeskus Alviinaa, fysioterapiaa jne. Keskeisenä joukkona on pidetty lääkärin ja hoitajien vastaanoton puhelimeen vastaajia sekä kiirevastaanoton henkilökuntaa

Vastaanoton ja kiirevastaanoton henkilökunnan kanssa laadittu yhteisiä ohjeistuksia omatyötekijän toiminnasta ja kartoituksen tarkoituksesta. Tiedon välittämistä on tapahtunut yhteistyöpalavareissa sekä kehittämispalavereissa. Ammattilaisten kesken on pyritty edistämään aktiivisesti verkostoitumista.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nykyisen mallin avulla on päästy nopeasti pureutumaan asiakkaiden ongelmiin. Omatyöntekijän rooli työyksikössä on auttanut monisairaiden/ moniongelmaisten asiakkaiden ongelmien kartoituksessa ja asioiden sujuvassa hoitamisessa sekä jatkohoidon suunnittelussa. Malli on vähentänyt asiakkaan jatkuvia yhteydenottoja lähiterveyspalveluihin saman asian vuoksi. 

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

Toimintamalli on hyvin sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimii hyvin säännöllistä päivätyötä tekeviin yksikköihin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Toimintamalli edellyttää yhdessä suunnittelua ja sopimista, jatkuvaan mallin esille nostamista ja säännöllistä päivittämistä johdon ja työntekijöiden välillä.

Asiakas- ja ammattilaisten palautteet ovat tärkeä osa toiminnan jatkokehittämistä ja vakiinnuttamista.

Kansikuva
Yhteisasiakkuus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis