Etunimi
Anu
Sukunimi
Bjurström
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Aikuisten ja nuorten terveyden edistämisen toimintamalli suun terveydenhuollossa
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuisväestön yleisanestesiahammashoidon toimintamalli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Suun terveydenhuollon asiakasohjauksen toimintamalli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Moniammatillisuus

Lasten yleisanestesiahammashoidon hoitopolku
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Lähihoitajien muuntokoulutus hammashoitajiksi
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ammatillinen koulutus
Toisen asteen koulutus

Suun terveydenhuollon toimintamallit
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Suun terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan suun terveydenhuollon työryhmän yhteiskehittämisen keskeiset aikaansaannokset v.2020-2021.
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Moniammatillisuus

Suugeriatrian toimintamalli Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ikääntyminen

Pirkanmaan suun terveydenhuollon omahoitosuunnitelma, video ja ohjeet
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Suun terveydenhuollon "Kerralla enemmän" -vastaanottomalli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Tiimityö

Suun terveydenhuollon Huolitiimi
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö

Suun terveydenhuollon monialainen systeeminen yhteistyö-malli
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Terveyden edistäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus