Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset ikäihmiset. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

ikääntynyt kotona asuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Ensihoito
Kotihoito
Päivystys

Riittävät terveydenhuollon palvelut kotona asuville ikääntyneille
Toimintamalli
Ikääntyminen
Hoidontarve
Ennaltaehkäisy
Vastaanotto
Terveydenhuolto