Toimintamallissa on kyse toiminnan ja työnteon sujuvuudesta. Toimintamallin tavoiteena on kerätä ajantasainen ohjeistus helposti ja nopeasti yhdestä paikasta löydettäväksi työnteon sujuvoittamiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten lihavuuden hoito Tampereella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kyse toiminnan ja työnteon sujuvuudesta. Toimintamallin tavoiteena on kerätä ajantasainen ohjeistus helposti ja nopeasti yhdestä paikasta löydettäväksi työnteon sujuvoittamiseksi.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Minna Jokinen

Luotu

02.09.2021

Viimeksi muokattu

27.01.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse toiminnan ja työnteon sujuvuudesta. Painonhallinnan ja lihavuuden hoitoon ohjaamisessa on olemassa ohjeita ja materiaalia, mutta ne ovat hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Toimintamallin tavoiteena on kerätä ajantasainen ohjeistus helposti ja nopeasti yhdestä paikasta löydettäväksi työnteon sujuvoittamiseksi.

Toimintaympäristö **

Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tavoitteena on estää lihavuuden paheneminen, auttaa potilasta painonhallinnassa, ehkäistä ja hoitaa lihavuuden aiheuttamia sairauksia sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Lihavuuden hoidon tulee olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa. Tämä edellyttää alueellisten moniammatillisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen luomista, henkilökunnan jatkuvaa kouluttamista sekä laihdutus- ja painonhallintaryhmien järjestämistä. Pääosa lihavuuden hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa.

Lihavuudelle altistavan ympäristön muodostumiseen vaikuttavat useat yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin liittyvät tekijät. Ympäristö vuorovaikutuksessa ihmisen biologisten ja psykologisten ominaisuuksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden kanssa altistaa monet terveydelle haitalliselle painon nousulle.

Väestön lihomisen taustalla on ennen kaikkea elinympäristön ja elintapojen muuttuminen lihomista edistäviksi. Elintapoihin vaikuttavat sekä ihminen itse että lihavuudelle altistava ympäristö. Lihavuudelle altistavat muun muassa työ- ja arkiliikunnan väheneminen sekä runsaasti energiaa sisältävien ruokien helppo saatavuus, laajat tuotevalikoimat, edulliset hinnat sekä suuret annos- ja pakkauskoot.

Pelkkä elintapaohjaus ja hoitojärjestelmän kehittäminen eivät siten enää riitä, vaan lihavuusepidemian taltuttamiseksi tarvitaan myös laajempia yhteiskunnallisia toimia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki Tampereen vastaanottotoiminnan työntekijät.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty haastattelemalla painonhallintaryhmään osallistuvaa potilasta asiakkaan hoitopolusta sekä asiakkaan kokemuksesta siihen liittyvistä asioista; hoitoonpääsystä, puheeksi ottamisesta ja asiakkaan käyttämistä palveluista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoitomatriisi julkaistaan intranetin hoito-ohjeissa. Mietinnässä on myöskin hoito-ohjeen lisääminen Hoitukeen. Hoitomatriisi esitellään henkilökunnalle koulutustilaisuudessa ja jalkaudumme lisäksi Tampereen terveysasemille esittelemään hoitomatriisin. Tavoitteena on myös lisätä lääkäreiden perehdytyskansioon linkki hoitomatriisiin. Lisäksi tiedotemme asiasta yhteistyökumppaneita, kuten erikoissairaanhoito ja työterveyshuolto.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Olemme saaneet tehtyä hoitomatriisin kaupungin intranettiin ja jatkossa esittelemme sen työntekijöille. Hoitomatriisin pohjalta eri terveysasemilla on jatkossa mahdollista pohtia, miten kussakin yksikössä toteutetaan painonhallinnan ja lihavuuden hoitoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti eri kohderyhmille liittyviin ohjeistuksiin ja myös eri toimintaympäristöihin. Toimintamallin kehittäminen vaatii työryhmältä aikaresurssia ja johdon tuen sekä sen, että asiasta innostuneen työryhmän kerääminen onnistuu. Kehittämiseen lähdettäessä on tärkeää, että kehittämisen vastuuhenkilöt hallitsevat perusasioita kehittämisestä ja ovat innostuneita kehittämistehtävään. Kehitettävän toimintamallin laajuus on oleellista pitää kohtuullisena työryhmän osaaminen ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis