Etäryhmätoiminta kotihoidon kuvapuhelinasiakkaille

Kotihoidon kuvapuhelinasiakkaille järjestetään ryhmätoimintaa sosiaalisen osallistumisen lisäämiseksi. Kuvapuhelinpalvelun avulla asiakkaat voivat osallistua päivätoimintaan etänä, ja yksi työntekijä voi osallistaa useampaa asiakasta samaan aikaan.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäryhmätoiminta kotihoidon kuvapuhelinasiakkaille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon kuvapuhelinasiakkaille järjestetään ryhmätoimintaa sosiaalisen osallistumisen lisäämiseksi. Kuvapuhelinpalvelun avulla asiakkaat voivat osallistua päivätoimintaan etänä, ja yksi työntekijä voi osallistaa useampaa asiakasta samaan aikaan.  

Toteutuspaikka
Pirkkalan yhteistoiminta-alue, kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Vesilahti
Pirkkala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Riku Salminen

Luotu

04.09.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ryhmätoiminnan tarjoaminen kotihoidon asiakkaille kuvapuhelimen avulla. Palvelun kehittäminen ja käytännön toteuttaminen. 

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyessä palvelujen tarve ja kustannukset kasvavat kotihoidossa. Kotihoidon asiakkaiden määrä kasvaa, mutta hoitohenkilökunnan määrä ei lisäänny samassa suhteessa. Teknologian hyödyntäminen nähdään laajana mahdollisuutena kustannustehokkuuden ja palvelujen laadun parantamisessa. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen esim. maaseudulla pitkien välimatkojen päässä parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kotihoidon asiakkaat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. 

Ryhmätoimintatapahtumia ryhmäkuvapuheluna kotihoidon asiakkaille on kehitetty yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja läheisten kanssa.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektikoordinaattori ja hoitohenkilökunta ovat olleet yhteydessä kotihoidon kuvapuhelinasiakkaisiin ja keskustelleet heidän kanssaan mahdollisuudesta osallistua etäryhmätapahtumiin kuvapuhelinlaitteen kautta. Kotihoidon palavereissa on myös keskusteltu asiakkaista, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan tapahtumiin. Hoitohenkilökunta on kotikäynneillä kertonut lisää tapahtumista asiakkaille ja kannustanut asiakkaita osallistumaan tapahtumiin. 

Tapahtumiin osallistuville asiakkaille luodaan kalenteritapahtumat kuvapuhelinlaitteisiin. Laite hälyttää tapahtuman ajankohtana ja asiakas voi halutessaan liittyä ryhmäpuheluun omalta laitteeltaan. Osallistujia tapahtumissa on ollut Pirkkalasta ja Vesilahdelta. Osallistuminen tapahtumaan on asiakkaalle yhtä helppoa kuin tavalliseen videopuheluun vastaaminen. Yhteistyö palvelun tarjoajan kanssa on edellytys toimivalle kokonaisuudelle.

Ryhmätapahtumia on järjestetty Vesilahden kotihoidon päivätoiminnasta ja Pirkkalan kotihoidosta kotihoitajan/fysioterapeutin vetämänä 2-3 krt. viikossa. Mukana tapahtumissa ovat olleet myös Vesilahden päivätoiminnassa paikan päällä käyvät asiakkaat. Ohjelmasisältönä on ollut mm. keskustelua, visailua, musiikkihetkiä, liikuntahetkiä ym. Ohjelmiin on vakiintunut pieni asiakasryhmä, jotka osallistuvat melkein jokaiseen etätapahtumaan. Ryhmätoiminnan vetäminen ja ohjaaminen päivätoiminnasta ei ole vaatinut ohjelman vetämiseen erikseen järjestettävää työaikaa. Pirkkalan kotihoidosta järjestettävään etätapahtumaan vetäjä on etukäteen sovittava ja varattava aika työlistalle ohjelman vetämiseen. 

Palvelu mahdollistaa asiakkaan osallistumisen päivätoimintaan etänä. Etäryhmätapahtumia vetävät hoitajat ovat saaneet tukea, ohjeistusta ja teknistä neuvontaa ryhmätapahtuman järjestämiseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmätapahtumiin osallistuvilta asiakkailta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Tapahtumista on jättäytynyt pois asiakkaita, jotka ovat tutustuneet tapahtumaan osallistumalla niihin joitakin kertoja. 

Etäryhmätapahtumana järjestettynä, yhden työntekijän työpanoksen avulla saadaan palvelua tuotettua useammalle asiakkaalle samaan aikaan.

Asiakkaiden kokemuksia ja ajatuksia kuvapuhelimen käytöstä on kerätty ryhmähaastattelun avulla. Asiakkaat pitivät ryhmätoimintaa kuvapuhelinpalvelun kautta toteutettuna hyvänä ja mukavana palveluna. Ryhmätoimintaa toivottiin olevan enemmän kuin kaksi tuntia viikossa. Sosiaalista toimintaa halutaan enemmän yksinäisyyden takia. Myös fysioterapeutin liikuntahetkiä oli ollut tarjolla, mutta haastateltavien mielestä liian vähän.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ennen palvelun aloitusta olisi hyvä selvittää henkilöstön riittävä määrä ja sitoutuminen palvelun tuottamiseen. Tapahtumien vetämiseen, ylläpitämiseen ja toiminnan kehittämiseen tarvitaan henkilöstön omaa innokkuutta ja motivaatiota. Loma-ajat ja muut henkilöstön yllättävät poissaolot voivat olla haastavia palvelun järjestämisen kannalta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis