Toiminnan tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja parannetaan lääketurvallisuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Farmasistit Helsingin kaupungin terveysasemilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja parannetaan lääketurvallisuutta.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin avoterveydenhuollon 21 terveysasemaa sekä kaksi sisätautien poliklinikkaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Markkola

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

16.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön ja edistetään asiakkaiden hoitoon pääsyä. Samalla lääkitysturvallisuus ja rationaalinen lääkehoito sekä potilaiden ja asiakkaiden sitoutuminen lääkehoitoon paranevat. Farmasisteja voidaan hyödyntää muun muassa ajantasaisen lääkityksen selvittämisessä, Marevan-prosesseissa, lääkehoitojen purussa (esim. pitkäaikainen unilääke), turvatarkastuksissa sekä takaisinsoitossa.

Apotin käyttöönoton myötä keväällä 2021 Helsingin terveysasemille ostettiin HUS Apteekilta farmasisteja (farmaseutteja ja proviisoreja) ajantasaistamaan potilaiden lääkelistoja ja viemään heidän lääkitystietojaan uuteen potilastietojärjestelmään. Pian huomattiin, että farmasistit tarjoavat merkittävää ammatillista tukea etenkin niissä avoterveydenhuollon toimipisteissä, joissa hoitajia ja lääkäreitä ei ole kansallisesta työntekijäpulasta ja koronapandemian jälkeisestä hoitovelasta johtuen riittävästi.

Vuoden 2022 tammikuussa Helsingin kaupungin avoterveydenhuoltoon palkkattiin Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta saadulla rahoituksella farmasistien lisäksi kaksi farmasian alan projektityöntekijää, joiden tehtävänä oli arvioida, kehittää ja jalkauttaa farmasistien toimintaa terveysasemilla. Ideana on arvioida, missä ja miten farmasian alan ammattilaisia kannattaa terveysasemilla hyödyntää, jotta he voisivat olla mahdollisimman paljon muiden terveydenhuollon ammattilaisten apuna. Joulukuussa 2022 terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla työskenteli yhteensä 22 farmaseuttia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Johdon ja esihenkilöiden tuki, jotta farmasistit saadaan konkreettisesti terveysasemille ja sisätautien poliklinikoille kiinteäksi osaksi hoitoprosesseja. Uuden toiminnan tehokkaan käyttöönoton edellytyksenä on kohdeorganisaation sisäiset koordinoivat projektityöntekijät, jotka toimivat proaktiivisesti erilaisissa kehittämis-, koulutus- ja perehdytystyöryhmissä. Lisäksi toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan rahoitusta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Farmasian palveluiden prosessit kehitetty, jalkautettu ja sulautettu osaksi hoitopolkuja (linkki prosessikuviin)
  • Lääkityksen ajantasaistaminen
  • Pitkäaikaisen unilääkkeen käytön selvitys ja purku
  • Marevan-Noac vaihto (ml. Marevan-farmasistitoiminta)
  • Lääkityksen turvatarkastus
  • Reseptin uusimispyynnön valmistelu
  • Farmaseuttinen, alueellinen takaisinsoitto
 • Mittareina käytetty
  • Muiden terveydenhuollon ammattilaisten työajan säästyminen
  • Farmasistien työsuoritteiden määrä
 • Tähänastiset tulokset (joulukuu 2022) (tähän linkki, jossa tarkemmat tulokset)
  • Farmasistien työsuoritteiden määrä on kasvanut vuoden alusta yli 100 %
  • Farmasistit hoitavat terveysasemien kaikista takaisinsoitoista 2-6 %
  • Muiden terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa on säästynyt tuntuvasti
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kansallisesti farmasisteja on terveysasemilla tällä hetkellä vain vähän suhteessa potentiaalisiin työtehtäviin, minkä vuoksi toiminnan vastuut, kriteerit sekä tiedonsiirto tulee määritellä. Farmaseuttisten palveluiden jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen osaksi terveysasemien toimintoja vaatii erillistä koordinointia, hyvin vahvaa johdon tukea ja proaktiivista viestintää.

Kansikuva
Farmasistit Helsingin kaupungin terveysasemilla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed