Fysioterapeutti osana tiimimallia sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla

Fysioterapeutti toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä. Hän ottaa asiakkaita vastaan suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolta ja on ammattilaisten konsultoitavissa helposti ja mutkattomasti (suoravastaanotto-toimintamalli on lisäksi erikseen ft-yksikössä).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Fysioterapeutti osana tiimimallia sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutti toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä. Hän ottaa asiakkaita vastaan suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolta ja on ammattilaisten konsultoitavissa helposti ja mutkattomasti (suoravastaanotto-toimintamalli on lisäksi erikseen ft-yksikössä).

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Seinäjoen sote-keskus, vastaanottotoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Heidi Vuorenmaa

Luotu

14.03.2023

Viimeksi muokattu

14.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin ajatuksena on, että potilaan kuntoutus ja hoito saadaan alkamaan nopeasti ja vaivattomasti. Tiimifysioterapeutti tapaa potilaan korkeintaan kaksi kertaa. Jos potilas tarvitsee pitempikestoista kuntoutusta, hänet ohjataan sitä saamaan muualta. 

Toimintamallissa potilaat ohjautuvat  fysioterapeuteille lääkärin tai hoitajan vastaanotolta, kiirevastaanotolta tai hoidontarpeen arvion kautta esimerkiksi soitettuaan sote-keskukseen. 

Tiimien fysioterapeutit hoitavat potilaita joilla on esimerkiksi seuraavia ongelmia:  TULE-vaivat, astmapotilaat, diabetespotilaat, yleiskunnon heikentyminen, sydämenvajaatoiminta, ylipaino ja murtumapotilaat. Fysioterapeutit ovat apuna lääkäreiden tehdessä diagnoosia ja kroonisten sairauksien pahenemisvaiheiden ehkäisemisessä. Lisäksi fysioterapeutit on koulutettu tekemään Mediracer-tutkimuksia, eli rannekanavaoireyhtymää epäiltäessä varataan aika fysioterapeutille, joka tutkimuksen lisäksi antaa samalla ohjeet kuntoutuksesta. Lisäksi fysioterapeutit osallistuvat ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa myös kutsuntatarkastuksiin, jos tarkastuksen aikana ilmenee terveysongelmia, esimerkiksi ylipainoa tai tuki- ja liikuntaelinongelmia. 

Yhtenä ongelmana aikaisemmin oli se, että potilaat eivät varanneet aikaa fysioterapiaan lääkärin ohjeen mukaan, tai aika meni todella kauas. Henkilökunta toivoi  fysioterapeuttia joka olisi helposti saatavilla ja täten täydentäisi moniammatillista tiimiä. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen rahoittamana saatiin palkattua kaksi fysioterapeuttia.

 

 

Toimintaympäristö **

Seinäjoen sote-keskuksen vastaanotoilla on käytössä moniammatillinen tiimimalli. Tiimimallin perusideana on pyrkiä välttämään päällekkäinen työ  ja pyrkiä hoitamaan potilaan asia oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja potilaslähtöisesti. 

Vastaanottojen henkilökunnalla heräsi toive saada fysioterapeutti osaksi moniammatillista tiimiä.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna on hyödyllistä, että potilaan asia saadaan hoidettua nopeasti, jolloin vaivan paheneminen voidaan ehkäistä. Myös ennaltaehkäisy on tärkeä osa fysioterapeutti tiimimallissa projektia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sote-keskuksessa asioivat alueen asukkaat. 

Hoitajien ja lääkärien vastaanotoilta ohjataan potilas suoraan fysioterapeutin vastaanotolle saamaan ohjeita kuntouttamiseen ja elintapojen parantamiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli aloitettiin kysymällä henkilökunnalta, millaisia toiveita heillä on fysioterapeutin toimenkuvasta. Alussa lähdettiin liikkeelle karsitulla mallilla. Fysioterapeutin vastaanotolle päätyi vain TULE-potilaita suoraan lääkärien vastaanotoilta. Nopeasti kuitenkin todettiin, että toimintamallia voidaan laajentaa koskemaan muitakin sairauksia tai vaivoja. 

Alussa kehittämisryhmä, jossa fysioterapeutit olivat mukana, kokoontui parin viikon välein. Kokoontumisia on jatkettu koko toimintamallin ajan, nykyään palavereita pidetään 1-2 kuukauden välein. 

Toimintamallin aikana henkilökuntaa on muistutettu sen olemassaolosta tasaiseen tahtiin ja muutoksista on tiedotettu. Henkilökunnalta nousseita ideoita on myös pyritty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Odottamaton huomio oli toiminnan runsas tarve. Oli odotettavissa, että toimintamallille on käyttöä. Kuitenkin tarpeen laajuus eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä yllätti. 

Potilaiden suullinen palaute on ollut positiivista. He ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun, koska vastaanotolle on päässyt nopeasti ja ilman erillistä ajanvarausta jopa saman käynnin yhteydessä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suosittelemme kyseistä toimintamallia käyttöönotettavaksi lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla muuallakin Suomessa. Kannattaa aloittaa asteittain. Näin saadaan henkilökunta sitoutettua ja voidaan pohtia mallin laajentamista eri asiakasryhmiin paikallisen resurssin ja tarpeen mukaisesti. 

Kannattaa pohtia, miten hoidetaan fysioterapeutin mahdolliset poissaolot. 

  1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

    • Kyseessä on uudenlainen innovaatio ja toimintakulttuuri asiakaslähtöisellä ajatuksella terveydenhuollossa.
  2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?
    • Asiakkaalle pyritään antamaan mahdollisimman nopea apu esimerkiksi TULE-vaivoihin. Perussairauksien paheneminen ja uusien sairauksien syntyminen pyritään ehkäisemään ja jo olemassa olevan sairauden oireita pyritään helpottamaan. Lisäksi  kipsinpoiston jälkeinen kuntoutus saadaan heti alkuun, jolloin ongelmia ei pääse syntymään.  Potilas pyritään sitouttamaan omaan hoitoonsa ja herättämään siihen, että oma terveyskäyttäytyminen vaikuttaa omien sairauksien hoitoon vahvasti. Aitoa ihmisläheisyyttä on myös se, ettei ohjata saman vaivan hoitamiseksi varaamaan useita aikoja eri paikoista, vaan ns. yhden puhelun taktiikalla saa asiansa hoitoon.  
  3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?
    • Toimintamallissa on pyritty oikomaan mutkia joita aikaisemmassa toimintamallissa koettiin. Näin potilaan hoidosta on saatu selkeämpää ja turhilta organisaation koukeroilta vältytään.
Kansikuva
Fysioterapeutti osana vastaanottotiimiä kuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis