Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturah/Kaakkois-Suomen ELY

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helmi - Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturah/Kaakkois-Suomen ELY

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala, Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappeenranta
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit
Kuva
Helmi-logo-korjattu

Tekijä

Socom Oy

Luotu

13.04.2021

Viimeksi muokattu

24.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuka rahoittaa?

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulla asuvat yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevat ikäihmiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat maaseudun vapaaehtoistyöntekijät ja kolmannen sektorin toimijat.

Toimintaympäristö **

maaseutu - sosiaalinen

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kenelle?

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulla asuvat yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevat ikäihmiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat maaseudun vapaaehtoistyöntekijät ja kolmannen sektorin toimijat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mitä tavoitellaan?

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Helmi-hankkeen materiaalit ja tuotokset

 • Hyvä ikääntyminen -kyläkierros Savitaipaleella. Raportti (pdf). Tiivistelmä.(pdf)
 • Hyvä ikääntyminen -kyläkierros Rautjärvellä. Raportti. (pdf). Tiivistelmä. (pdf)
 • Sini Saari ja Emmi Altio, opinnäytetyö: Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät palvelut, Palvelukooste ja ikääntyneiden kokemuksia.
 • Haminan Hoksauta minut -kortti. Video. (youtube). Prosessikaavio (pdf).
 • Tärkeitä yhteystietoja sekä kaikille avointa toimintaa ja tekemistä Haminassa, kevät 2021. Haminan toimijalista ikäihmisille. (pdf)
 • Ikäihmisten palvelut ja toiminta Rautjärvellä, kevät 2020. Esite (pdf)
 • Hyvät käytännöt – ikäihmisten elämä poikkeusaikana. Iivari, Anna. 2020. Raportti. (pdf)
 • Tärkeät puhelinnumerot, Savitaipale, kevät 2021. Opas.(pdf)
 • Tärkeät puhelinnumerot, Lemi, kevät 2021. Opas. (pdf)
 • Luurikaveritoiminta. Esite. (pdf)
 • Luurikaveritoiminta. Valmennusmateriaali. (pdf)
 • Kyläkerhotoiminta. Vinkit toiminnan käynnistämiseen. (pdf)

 

Helmi-hankkeen LOPPURAPORTTI- dokumentti pdf

Helmi-hankkeen LOPPURAPORTTI-video

 

Vaikuttavaa! Hanketarinoita Kaakkois-Suomesta, Kasvua ja kehitystä Euroopan Maaseuturahoituksesta: Helmi hankkeesta sivulla 21 -

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hyväksi koettuja toimintamalleja

Aijoos-toiminta. Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry.
Hoksauta minut -toimintamalli. Ikäarvokas – Etsivä ja osallistava vanhustyö 2018-2021 / Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitos
Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus-hanke 2017-2019 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Korttelikerho -toimintamalli. Tampereen kaupunkilähetys ry
Kotipirtin Olkkari -malli. Yhressä nääs -projekti 2012-2016 / Tampereen Kotipirtti ry
Kylärinki. Karungin Palvelukoti ry/Hopeakirstu
Löytävä vanhustyö. Fingerroosin säätiö
Markku matkaava päiväpalvelu Ikääntyville suunnattua liikkuvaa kohtaamispaikkatoimintaa 2018-2020 / Sopimusvuorisäätiö
ME yhdessä toiminnan malli. Etsiväpiirit-projekti MEREO 2012-2016 / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
MIE ITE – MYÖ YHESSÄ -toimintamalli. Mie ite-Myö yhessä -projekti 2012-2016 / Rateva ry
Naapuruuspiirit. Yhdessä projekti / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto/aluetyö
Palvelupäivät. Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke 2018-2021 / Pohjois-Savon Kylät ry
Porinaporukka -toiminta. Parempaa Elämää Lähitoiminnalla 2018-2021 / Suomen Asumisen Apu ry
Seniori-Vamos 2018-2020 Välittämistä ja tukea kotona asuville ikääntyneille / Helsingin Diakonissalaitos
Sippe-hyvinvointikutsut / Turun ammattikorkeakoulu (Terveys ja hyvinvointi), Kotikunnas (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry), Tallinn Health Care College ja Ikäihmisten palvelukeskus VENÜ/Tallinna
Talotsemppari, Yhdessä kotikulmilla -hanke 2017–2019 / Ikäinstituutti
Vireästi Kaakossa -hanke / Etelä-Karjalan Martat ry ja Kymenlaakson Martat ry
Ystäväpiiri-toiminta / Vanhustyön keskusliitto

Julkaisuja

Löydettynä. Etsivä vanhustyö ja ikäihmisten psykososiaalinen hyvinvointi. 2018. Pietilä, Minna & Saarenheimo, Marja. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2018):5-6, s. 573-580.
Yksinäisyys ja aika. 2017. Karisto, Antti & Tiilikainen, Elisa. Yhteiskuntapolitiikka. 82, (2017):5, s. 527-537.
Etsivä vanhustyö meillä ja muualla. Raportti suomalaisista ja eurooppalaisista käytännöistä. 2015. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitti ry (Valli)
Järjestölähtöiset lähipalvelut. Käytännön toimintamalleja lähiyhteisön aktivointiin. 2014. (toim.) Juntunen, Asta. Sininauha-julkaisut.
Kylähyvinvointi – mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? Toimintamalleja. 2014. Pohjolainen, Päivi. Pohjois-Karjalan Kylät ry.
Ikä-Esko. Iloa ja osallisuutta ikäihmisten arkeen. 2013. Jurmu, Liisa & Pääkkö Marjo. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Tietoa, työvälineitä ja toimintamalleja ikäihmisille ja ikääntyvien kanssa toimiville. Mielellään-verkoston (Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Suomen Mielenterveysseura ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli)

Tutkittua

Väitöskirja; Tiilikainen, Elisa. 2016. Helsingin yliopisto. Yksinäisyys ja elämänkulku. Laadullinen seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä. 
Väitöskirja; Jaakkola, Eevi. 2015, Lapin Yliopisto Yhteisöllisyys syrjäisellä maaseudulla asuvien ikääntyneiden arjessa
Väitöskirja; Uotila, Hanna. 2011, Tampereen Yliopisto. Vanhuus ja yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmisten yksinäisyyskokemuksista, niiden merkityksistä ja tulkinnoista. 
Väitöskirja; Vuorinen, Leena. 2009. Helsingin yliopisto. Ikääntyminen maalaiskylässä.

Linkkejä

Eloisa ikä -avustusohjelma 2012-2017.
Elämänote -ohjelma 2018-2021.
Etsivän vanhustyön verkostokeskus.

 

 

 

Kansikuva
Helmi-logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä