Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arvioinnista.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keskitetty asiakasohjausyksikkö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arvioinnista.  

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

10.10.2022

Viimeksi muokattu

07.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Sosiaalipalveluihin ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutuminen sekä asiakkaaksi tuloprosessi on yhdenmukaistettu. Neuvonnan ja varhaisen vaiheen palveluita on vahvistettu. Neuvonnassa asiakkaita ohjataan eri toimijoiden tuottamien palveluihin, kuten kunnat, seurakunnat ja 3. sektori.  Palvelutarpeen arviointi on keskitetty ja erotettu palveluiden tuottamisesta. Sosiaali- ja kriisipäivystys on osa asiakasohjausyksikköä.    

Toimintaympäristö **

Sote-uudistus, hyvinvointialueet, palvelurakenteen keventäminen, kestävä kehitys, sosiaalihuoltolaki, palvelutarpeen kasvu, 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli koko Keusoten alueen asukkaat. Asukkaat osallistuivat kehittämiseen vuoden 2019-2020 aikana erilaisien työpajojen ja kyselyjen kautta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittämiseen osallistuivat palvelualueiden edustajat. Lisäksi alueen asukkaita osallistettiin kehittämiseen. Sen hetkisestä toiminnasta erotettiin asiakasohjausyksikköön määritellyt tehtävät ja henkilöstöresurssi.  Ennen toimintamallin käyttöönottoa henkilöstöä osallistettiin ja heille viestittiin kehittämisen aikana. Muutoksessa henkilöstö koulutettiin tehtävää. Toimintamallin jälkeen toimintaa tarkasteltiin tiedolla johtamisen keinoin. Prosesseja vakioitiin ja palveluketjuja sujuvoitettiin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin pohjalta käynnistettiin asiakasohjausyksikkö vuoden 2021 alussa. Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjauspalvelut laajentuivat sekä painopistetta siirrettiin kevyempii palveluihin. Palvelut ovat saavutettummat ja sosiaalihuollon palveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaaksi tuloprosessi on yhteinäistynyt. Vaikuttavuutta on saatu siinä, että asiakkaan asiaa on voitu jo ratkaista asiakkaan palvelupolun varaisessa vaiheessa.

Täysin yhtenäiseen malliin eri ryhmien kesken ei vielä ole päästy ja näin ollen kehittäminen on kesken. 

Sosiaalipäivystyksellistä toimintaa on sujuvoitettu ja esityistilanteisiin varautumista vahvistettu.  

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen tavoitteista on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa. Asiakkaan näkökulman tuominen keskiöön on tärkeää.  

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed