Toimintamallin kokonaistavoitteena on vahvistaa yhtenäisiä kirjaamisen käytäntöjä ja kirjaamisosaamista Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kirjaamisen kehittäminen, Helsinki (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin kokonaistavoitteena on vahvistaa yhtenäisiä kirjaamisen käytäntöjä ja kirjaamisosaamista Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla. 

Toteutuspaikka
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Veera Korhonen

Luotu

09.11.2023

Viimeksi muokattu

09.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kirjattava riittävät ja tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot. Lakisääteinen kirjaamisvelvoite koskee kaikkia ammattihenkilöitä, ja kirjata tulee kaikissa asiakas- tai potilastyön eri vaiheissa. Laadukas, riittävä ja ajantasainen kirjaaminen helpottaa asiakas- ja potilastyötä, mahdollistaa tiedolla johtamisen ja vaikuttaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitukseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen kirjaamisvelvoite koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä muuta asiakas- tai potilastyöhön osallistuvaa henkilöstöä. Yhtenäisillä kirjaamiskäytännöillä varmistetaan tuotetun tiedon laatua, mikä lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja on luotettavan sote-tiedon lähtökohta.

Sote-henkilöstölle suunnatun kirjaamisen nykytilan kartoituskyselyn pohjalta tunnistetuista kehittämiskohteista koottiin kehittämisehdotuksia, joita on käsitelty kyselyn tulosten esittelyjen yhteydessä laajasti erilaisissa tilaisuuksissa. 

Kyselyyn tasaisesti eri palvelukokonaisuuksista vastanneiden määrän ja vastausten pohjalta voinee todeta, että kirjaamisen kehittäminen, ja siinä kehittyminen, kiinnostaa!

Kansikuva
Kirjaamisen kehittäminen Helsingissä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt