Kuvapuhelinpalvelu tukipalveluna ikääntyneille henkilöille

Kuvapuhelinpalvelu on kunnallinen kotihoidon tukipalvelu ikääntyneelle henkilölle.

Kuvapuhelimen avulla ikääntynyt henkilö voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen ohjelmiin, päivätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvapuhelinpalvelu tukipalveluna ikääntyneille henkilöille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvapuhelinpalvelu on kunnallinen kotihoidon tukipalvelu ikääntyneelle henkilölle.

Kuvapuhelimen avulla ikääntynyt henkilö voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen ohjelmiin, päivätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.

 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

28.12.2021

Viimeksi muokattu

21.04.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuvapuhelinpalvelu on kunnallinen kotihoidon tukipalvelu ikääntyneelle henkilölle. 

Kuvapuhelimen avulla ikääntynyt henkilö voi osallistua virtuaalisesti ääni- ja kuvayhteyden välityksellä kuvapuhelimen ohjelmiin, päivätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.  

Kuvapuhelinpalvelu kotihoidon tukipalveluna sisältää kuvapuhelimen, ohjelmiin osallistumisen sekä mahdollisuuden omaisyhteyteen.  Kuvapuhelimen ohjelmat ovat videoita ja suoria lähetyksiä. Ohjelmia ovat mm. aamun avaukset, muistijumpat, erilaiset musiikki- ja runolähetykset sekä liikuntatuokiot. Kuvapuhelimen välityksellä voidaan myös vierailla eri kohteissa Tampereella. Kuvapuhelimen avulla asiakas voi ottaa kuvallisia yhteydenottoja omaisiin. Lisäksi omainen tai läheinen voi olla yhteydessä asiakkaaseen omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. Omaistunnuksia voi olla viisi (5) kappaletta. Omaistunnuksien luomiseksi edellytetään asiakkaan kirjallista lupaa.

Kuvapuhelin tukipalveluna myönnetään asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka toteuttaa kotihoidon asiakasohjaaja. Jotta kuvapuhelinpalvelu olisi asiakkaalle mahdollinen tukipalveluna, on hänen toimintakykynsä alentunut siten, ettei hän ole kyvykäs osallistumaan esimerkiksi omatoimiseen sosiaaliseen toimintaan kodin ulkopuolelle (esimerkiksi Lähitoritoiminta tai muut matalan kynnyksen sosiaalisen kohtaamisen paikat) tai nämä palvelut eivät ole esimerkiksi poikkeusoloista johtuen asiakkaan saatavilla. Kuvapuhelinpalvelu kotihoidon tukipalveluna ei edellytä kotihoidon asiakkuutta. Kuvapuhelin kotihoidon tukipalveluna on mahdollinen myös kotihoidon asiakkaille, jolla ei ole tarvetta kotihoidon etäkäynnille, jossa kotihoitoa toteutetaan etähoitona kuvapuhelin-laitteen väliltyksellä.

Kuvapuhelinpalvelusta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy asiakkaan tulojen mukaan (Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 17.5.2018).

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään kuvapuhelupalvelua osana asiakkaan hoitoa.

Tukipalveluna oleva kuvapuhelinyhteys ei sisällä kotihoidon etähoitoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan 1.9.2018 alkaen kuvapuhelinyhteys on ollut mahdollista myös kotihoidon tukipalveluna.   

Kuvapuhelinpalveluun kotihoidon tukpalveluna liittyy seuraava lainsäädäntö:

  • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 8, 11–12, 14, 19, 30–31, 38, 45 §)
  • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky alentunut siten, ettei omatoimiseen sosiaaliseen toimintaan osallistuminen kodin ulkopuolelle onnistu tai esimerkiksi Lähtitorien kohtaamisen paikat eivät ole esimerkiksi poikkeusoloista johtuen asiakkaan saatavilla. 

Kuvapuhelinpalvelu kotihoidon tukipalveluna ei edellytä ikääntyneeltä henkilöltä kotihoidon asiakkuutta.

Kuvapuhelin kotihoidon tukipalveluna on mahdollinen myös kotihoidon asiakkaille, jolla ei ole tarvetta kotihoidon etäkäynnille, jossa kotihoitoa toteutetaan etähoitona kuvapuhelinlaitteen väliltyksellä.

Kuvapuhelinpalvelun ohjelmatarjontaan osallistuvat henkilöt voivat antaa palautetta kuvapuhelimen ohjelmista. Ohjelmia pyritään kehittämään asiakaspalautteiden perusteella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvapuhelin kotihoidon tukipalveluna mahdollistaa asiakkaalle sosiaalisen osallistumisen ja lisää osallisuuden kokemusta.  Koska kyse on viriketeknologiasta vaatii palvelun hahmottaminen ja asiakkaan kokeiluun sitouttaminen uudenlaisia tapoja tiedon antamiseen palveluohjauksen yhteydessä: esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista ja tiedon antamista esimerkiksi videon muodossa palveluohjauksen yhteydessä (asiakas näkee kuvapuhelimen ja sen käytön mahdollisuuksia).

Ikääntynyt henkilö haluaa kuvapuhelimen tukipalveluna ja asiakasohjaaja on arvioinut palvelutarpeen:

  1. Kun henkilö ei ole kotihoidon asiakas: asiakasohjaaja pyytää palvelun aloitusta sähköisistä tukipalveluista täyttämällä sähköisenlomakkeen "Palvelupyyntö kuvapuhelin tukipalveluna". Kun kuvapuhelinlaite on käyttö valmiina ja haettavissa sähköisten tukipalvelujen yksiköstä ilmoitetaan tästä asiakkaalle. Asiakas tai hänen asioiden hoitajansa, esimerkiksi läheinen, käy hakemassa kuvapuhelimen sähköisten tukipalvelujen yksiköstä. Laitetta hakeva henkilö perehdytetään kuvapuhelimen käyttöön ottoon ja hän saa mukaansa kirjalliset ohjeet sekä yhteyden käyttötukeen, mikäli laitteen kanssa tulee ongelmia. Mikäli asiakas on omaiseton ja hänellä ei ole mahdollisuutta avustettunakaan hakea laitetta kotihoidon hyvinvointiteknologian yksiköstä, toimitetaan kuvapuhelinlaite hänelle kotiin. Käyttötarpeen loputtua asiakas tai hänen asioiden hoitajansa palauttaa kuvapuhelinlaitteen kotihoidon hyvinvointiteknologian yksikköön.
  2. Kun henkilö on kotihoidon asiakas: asiakasohjaaja on kotihoidon välityksellä yhteydessä kotihoidon alueen kuvapuhelintiimiin, joka toimittaa asiakkaalle kotiin kuvapuhelinlaitteen kokeilua varten. Kuvapuhelintiimi ja kotihoito ohjaavat kuvapuhelimen käytössä. Kun laitteen käyttötarve loppuu, käy kotihoito hakemassa laitteen pois ja toimittaa kuvapuhelintiimille. 

Asiakkaalla on mahdollisuus kaksi viikkoa kokeilla kuvapuhelinlaitetta ja sen ohjelmatarjontaa. Tämän jälkeen hän päättää, haluaako kuvapuhelimen tukipalveluna, jolloin asiakasohjaaja lisää kuvapuhelimen asiakassuunnitelmaan ja tekee kuvapuhelimesta tukipalveluna palvelu- ja maksupäätöksen.

Kuvapuhelintiimit ovat keskeisiä toimijoita laitteiden toimituksen ja mahdollisessa käytössä liittyvien haasteiden ratkaisemiseen, kun kuvapuhelinta käyttäää kotihoidon asiakas. Kuvapuhelintiimit ovat keskeisinä toimijoina myös välittämässä tietoa kuvapuhelimesta kotihoidolle kotihoidon palvelualueilla. Kotihoidon sähköisten tukipalvelujen yksikkö koordinoi kuvapuhelintiimien toimintaa. Mikäli kuvapuhelinta tukipalveluna käyttävä asiakas ei ole kotihoidon asiakas, auttaa kotihoidon hyvinvointiteknologian yksikkö mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa liittyen kuvapuhelimen toimintaan.

Kotihoidon sähköisten tukipalvelujen yksikkö koordinoi kuvapuhelimen ohjelmatarjonnan sisältöä ja suorien lähetysten toteutuksia esimerkiksi päiväkeskuksesta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli kuvapuhelinpalvelu tukipalveluna ikääntyneelle henkilölle on viety toteutukseen 1.3.2021 alkaen yhdessä Tampereen kaupungin sähköisten tukipalvelujen hyvinvointiteknologian yksikön ja kotihoidon asiakasohjauksen yhteistyönä. 

Kotihoidon asiakkaat ovat käyttäneet kuvapuhelinpalvelun ohjelmatarjontaa ja omaisyhteyksiä jo vuodesta 2018 alkaen kotihoidon etähoidon rinnalla. Kuvapuhelinpalvelun juurtumisessa on ollut keskeistä kuvapuhelin yksiköiden perustaminen ja osaamisen keskittäminen, tuki ja selkeät ohjeet asiakkaalle laitteen käyttöön. Keskeistä on ollut myös kotihoidon asiakasohjaajan palveluohjausosaaminen sekä monialainen yhteistyö kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa: tunnistaa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kuvapuhelinpalvelusta hyötyvät asiakkaat.

Ikääntyneet asiakkaat ovat ottaneet kuvapuhelinpalvelun hyvin vastaan. Palvelun käyttö on lisääntynyt etenkin koronapandemia aikaan, kun sosiaalisia kontakteja on pitänyt rajoittaa. 

Kuvapuhelimen ohjelmiin on ollut runsaasti osallistujia. Jotkut asiakkaista ovat valinneet kuvapuhelimen käytön jatkon vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus fyysiseen päiväkeskuspalveluun sieltä paikan vapautuessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvapuhelinpalvelu ei toimi ilman siihen liittyvää henkilöstöä.

Resursseja vaativat:

  • Henkilöstöresurssit: kuvapuhelinpalvelusta vastaava kunnallinen sähköisten tukipalvelujen hyvinvointiteknologian yksikkö, joka koordinoi alueellisten kotihoidon kuvapuhelinyksikköjen toimintaa, laitteiden kunnossapitoa ja huoltoa.
  • Kuvapuhelimen ohjelmatarjonnan tuottaminen suunnittelu asiakkaiden tarpeista käsin
  • Kuvapuhelinpalvelun logistiikka: kuvapuhelimen toimitus iäkkäälle kotona asuvalle henkilölle, joka ei pääse liikkumaan omasta kodistaan; kuvapuhelimen palautuminen hyvinvointiteknologian yksikköön, kun kuvapuhelinpalvelulle ei ole enää tarvetta.

 

Toimintamalli on sovellettavissa myös muille sosiaalipalveluja tarvitseville asiakasryhmille esimerkiksi vammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Kuvapuhelimen ohjelmatarjontaa on syytä kehittää kunkin asiakasryhmän tarpeista käsin. Kuvapuhelinpalvelun maksullisuuteen vaikuttaa myös asiakasryhmään ja kyseessä olevaan sosiaalipalveluun liittyvä lainsäädäntö.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ikääntyminen Kotihoito Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etäpalvelu Kuntoutus

Ilmiöt

Yksinäisyys Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ikäihmiset