Lasten ja perheiden elintapaohjauksen toimintamalli Satakunnan hyvinvointialueella (RRP, P4, I2)

Lapsille ja perheille kohdennettu elintapaohjauksen toimintamalli ja ohjautumisen kriteerit. Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten ja perheiden elintapaohjauksen toimintamalli Satakunnan hyvinvointialueella (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsille ja perheille kohdennettu elintapaohjauksen toimintamalli ja ohjautumisen kriteerit. Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue ja Satakunnan kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Essi Korpinen

Luotu

03.04.2024

Viimeksi muokattu

13.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lasten ja perheiden elintapaohjauksen toimintamalli ja ohjautumisen kriteerit on muodostettu palveluportaittain. Ammattilaiset ohjaavat lapsen ja/tai perheen riskitekijöiden perusteella palveluportaittain oikean palvelun pariin. 

  1. Ennaltaehkäisevä, varhainen elintapojen tuki ja hyvinvointioppiminen
  2. Elintapaohjaus
  3. Vaativan tason ohjaus, jatkohoitolähetteet

Lisäksi tavoitteena on juurruttaa Neuvokas perhe -menetelmän käyttö osaksi monialaista yhteistyötä lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimintaympäristö **

Satakunnan hyvinvointialueen lasten ja perheiden elintapaohjauksen toimintamallin määrittely on osa monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyötä, jota tehdään THL:n ohjauksessa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) (2023-2025).  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakaskohderyhmänä ovat kaikki elintapaohjauksesta hyötyvät lapset ja perheet Satakunnassa. 

Ammattilaiskohderyhmänä ovat lasten ja perheiden elintapaohjauksen ja hyvinvoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset hyvinvointialueella, kunnissa ja kolmannella sektorilla, sekä palveluita ja toimintaa suunnittelevat ja resursseja määrittelevät henkilöt. 

Kansikuva
Piirroskuva suojaavista kämmenistä, joiden sisällä on lapsiperhe.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt