Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen

Luovien menetelmien avulla harjoitellaan epäonnistumista ja käsitellään virheiden tekemisen pelkoa. Harjoittelu hyväksyvässä ilmapiirissä vahvistaa nuorten elämätaitoja, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luovien menetelmien avulla harjoitellaan epäonnistumista ja käsitellään virheiden tekemisen pelkoa. Harjoittelu hyväksyvässä ilmapiirissä vahvistaa nuorten elämätaitoja, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa.

Toteutuspaikka
Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (ESR 2015–2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

26.02.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toiminnan avulla nuori voi käsitellä virheiden tekemisen pelkoa. Näin vapautuu enemmän tilaa toimia ja nähdä uusia mahdollisuuksia. Jaettu kokemus epäonnistumisen harjoittelusta ja virheiden tekemisestä auttaa myös sanoittamaan omia sosiaalisten tilanteiden pelkoja.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN
Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Sirkuksen ja teatterin työpajat toteutettiin nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa yhteistyössä taideorganisaatioiden kanssa. Luovan toiminnan käyttöä epäonnistumisten ja virheiden tekemisen pelon voittamiseksi voidaan hyödyntää erilaisissa ympäristöissä, sillä ne sopivat monenlaisille kohderyhmille lapsista vanhuksiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan kohderyhmä ovat ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret, sekä nuoret, jotka eivät pysty haastavan elämäntilanteensa vuoksi työskentelemään tai opiskelemaan kokopäiväisesti. Kohderyhmää ovat myös nuorisotakuun toimeenpanon parissa työskentelevät ammattilaiset sosiaali-, terveys-, nuoriso-, koulutus- ja työllisyyspalveluissa, sosiaali- ja terveysalan ja taidealojen opiskelijat, soveltavan taiteen alalla toimivat taiteilijat ja nuorisotakuun parissa työskentelevät organisaatiot. Välillisiä kohderyhmiä ovat osallistujien perhe ja lähipiiri, osallistuvat taideorganisaatiot sekä koulutuksia toteuttavat oppilaitokset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS

Luovat menetelmät, elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajat, tuodaan Tenho-hankkeessa osaksi nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa. Ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten elämätaitoja vahvistetaan elokuva-, sirkus- ja teatteritoiminnan avulla, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa. Elokuva, sirkus ja teatteri menetelminä pohjaavat osallisuuteen ja lisäävät osallistujien osallisuuden kokemuksia. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua vähitellen. Koulutettujen taiteilija-ohjaajien käyttämä osallistava ja dialoginen työote laajentaa nuorten parissa toimivien osaamista. Toimintaan osallistuvia nuoria tuetaan jatkopolkujen löytymisessä.

MOKAAMALLA OPPIMINEN

Virheiden pelkääminen voi johtaa toiminnan mahdollisuuksien ja sosiaalisten ympäristöjen kutistumiseen. Sosiaalinen tai epäonnistumisen pelko saattavat rajoittaa ihmisen potentiaalia. Virheiden sietäminen ja niistä oppiminen on tärkeä taito elämässä. Luovassa toiminnassa, kuten sirkuksen ja teatterin työpajoissa, virheiden tekemistä voidaan käsitellä rakentavalla tavalla. Kaikki ovat samalla viivalla, kun tehdään esimerkiksi suurimmalle osalle vieraita sirkustemppuja. Epäonnistumista voidaan käsitellä yhdessä hyväksyvässä ilmapiirissä esimerkiksi nauramalla. Yrittämisestä syntyy jaettu kokemus.

EPÄONNISTUMISTEN HARJOITTELU LISÄÄ OSALLISUUTTA

Toimintamalli lisää osallisuutta omassa elämässä, sillä sen avulla voi käsitellä virheiden tekemisen pelkoa ja näin vapautuu enemmän tilaa toimia ja nähdä uusia mahdollisuuksia. Toiminta lisää osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, sillä jaettu kokemus harjoittelusta ja virheiden tekemisestä auttaa myös sanoittamaan niitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

TERVE-SOS PALKINTOEHDOKKUUS 2018

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?
Luovassa toiminnassa, kuten elokuvan, sirkuksen ja teatterin lyhyissä ja pitkäkestoisissa työpajoissa osallistujat luovat yhdessä ohjaajien kanssa luottamuksellisen ja turvallisen ympäristön. Työpajoissa konkreettisia epäonnistumisen harjoittelun paikkoja ovat muun muassa sirkustemppujen harjoitteleminen ja improvisaatioharjoitukset. Myös yhteistä esityksellistä lopputulosta (kuten elokuvaa tai teatteriesitystä) kohti etenevässä prosessissa tulee sekä yhteisiä että yksilöllisiä hetkiä, joissa voi tapahtua mokia. Näistä tilanteista toipuminen vahvistaa osallistujien resilienssiä, eli toipumiskykyä yllättävistä, hankaloittavista tilanteista.

Kuten toimintamallin kuvauksessa sanotaan, toiminta lisää osallisuutta omassa elämässä, sillä sen avulla voi käsitellä virheiden tekemisen pelkoa ja näin vapautuu enemmän tilaa toimia ja nähdä uusia mahdollisuuksia. Lisäksi toiminta lisää osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, sillä jaettu kokemus harjoittelusta ja virheiden tekemisestä auttaa myös sanoittamaan niitä.

2. Mikä on toimintamallin syntyhistoria ja millaisia tuloksia sen avulla on saavutettu
Toimintamallia toteutetaan Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa (2015-2018) sekä monessa muussa sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvassa taidetoiminnassa. Luovien menetelmien käyttö ja taidetoiminta soveltuu muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan tavoitteisiin. Luovien menetelmien kautta nuoret tutkitusti vahvistavat itsetuntoaan, oppivat sosiaalisia taitoja ja löytävät rohkeutta toimia.

Toimintamallin kirjaamisesta ja arvioinnista kiitos THL:n Sokra-koordinaatiohankkeelle.

Kansikuva
Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis