Asiakkaan vastuutyöntekijä nimetään osana monialaista verkostotyötä. Vastuutyöntekijän rooli on toimia asiakkaan yhteyshenkilönä sekä palvelukokonaisuuksien yhteensovittajana. Vastuutyöntekijällä on olennainen tieto asiakkaan kokonaistilanteesta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Vastuutyöntekijämalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan vastuutyöntekijä nimetään osana monialaista verkostotyötä. Vastuutyöntekijän rooli on toimia asiakkaan yhteyshenkilönä sekä palvelukokonaisuuksien yhteensovittajana. Vastuutyöntekijällä on olennainen tieto asiakkaan kokonaistilanteesta. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Merja Jumpponen

Luotu

18.11.2022

Viimeksi muokattu

01.03.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Vastuutyöntekijä on monialaisesta tiimistä nimetty ammattihenkilö, jonka tehtävänä on pitää asiakkaaseen sovitusti yhteyttä, seurata jatkosuunnitelman toteutumista, huolehtia tiedonkulusta verkostolle ja järjestää tarvittaessa seurantatapaaminen.

Asiakas  saa olla vaikuttamassa vastuutyöntekijän nimeämiseen. Vastuutyöntekijäksi on järkevää nimetä sellainen toimija, jolle vastuutyöntekijänä toimiminen on luontevaa asiakkaan tilanteen näkökulmasta. Tarvittaessa voidaan nimetä vastuutyöntekijäpari, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Toimintaympäristö **

Vastuutyöntekijämallia on kehitetty ja pilotoitu POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen aikana. Mallia on kehitetty osana sotekeskuksen monialaisen tiimiä  ja perhekeskuksen Yhdessä aika- toimintamallia.

Ohessa linkit toimintamalleihin:

POSOTE20: Yhdessä aika | Innokylä (innokyla.fi)

POSOTE20: MOTI tiimi- Monialainen tiimityö sosiaali- ja terveyspalveluissa | Innokylä (innokyla.fi)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vastuutyöntekijä voidaan nimetä niin sotekeskuksen kuin perhekeskuksen asiakkaille. Kohderyhmänä ovat siis työikäinen väestö, lapset, nuoret ja perheet.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työntekijät on tärkeää perehdyttää vastuutyöntekijämalliin, jotta jokainen pystyy vastuutyöntekijänä tarvitaessa toimimaan. Malli ei vaadi lisäresurssia vaan siihen liittyvät tehtävät lukeutuvat työntekijöiden normaaliin työnkuvaan. 

On tärkeää, että vastuutyöntekijän nimeämisestä tulee osana monialaisen tiimin toimintaa vakiintunut tapa toimia. Vastuutyöntekijän nimeäminen ennaltaehkäisee asiakkaan kokemaa pompottelua palvelujen välillä ja edistää palvelujen saatavuutta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vastuutyöntekijämallin käyttöönoton myötä asiakkaat saavat ilman turhia viiveitä tarvitsemansa avun ja tuen. Vastuutyöntekijän nimeäminen helpottaa asiakkaan yhteydenottoa palveluihin päin ja näin ollen vältytään päällekkäisiltä palveluilta ja useilta yhteydenotoilta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vastuutyöntekijämalli ei lähtökohtaisesti vaadi lisäresurssia, sillä malli on osa toimintakulttuurin muutosta tulevilla hyvinvointialueilla. Vastuutyöntekijän tehtäviin ja rooliin on henkilöstö ja johto tärkeä perehdyttää osana mallin käyttöönottoa.

Toimintamalli on hyvin sovellettavissa eri ikä- ja kohderyhmille. Malli toimii perusperiaatteiden osalta hyvin myös erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kansikuva
Vastuutyöntekijä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis