Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Helsinki

Työkykyisempi Stadi –hankkeessa on tarkennettu sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa kokonaisuutta. Erityisesti palvelupolut kohti avoimia työmarkkinoita ovat rakentuneet Vammaisten työtoimintaan sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden kohdalta. ​

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Helsinki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyisempi Stadi –hankkeessa on tarkennettu sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa kokonaisuutta. Erityisesti palvelupolut kohti avoimia työmarkkinoita ovat rakentuneet Vammaisten työtoimintaan sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden kohdalta. ​

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

01.06.2022
Toimintaympäristö **

Helsingin kaupungin sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa toimintaa toteutetaan kaupungin sisällä eri toimintayksiköissä ja eri toimialoilla, vammaistyössä sekä aikuissosiaalityön toimintayksiköissä. Kaupungin työllisyyspalvelut ovat hallinnollisesti osa kaupunginkansliaa, joka toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu-ja toimeenpanovirastona. Eri hallinnon aloilla tunnistetaan tarve yhtenäisempien toimintamallien edistämiselle. 

Työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiselle sekä yleisesti työllistymisorientaation vahvistamiselle palveluissa on  tarve. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakaskohderyhmä:

  • Kuntouttava työtoiminta
  • Tuetun työllistymisen palvelu (työhönvalmennus)
  • Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus
  • Vammaisten henkilöiden työtoiminta
  • Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta

Asiakkaat osallistuvat kehittämiseen Työkykyisempi Stadi -hankkeen aikana sekä hankekauden jälkeen. Asiakasymmärrystä kerätään asiakastyössä, työtoiminnan arjessa sekä erilaisten palautteiden muodossa. Tärkeä osa asiakasosallisuuden toteuttamista ovat erilaiset kohtaamiset ja keskustelut arjessa asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Hankkeen aikana on tehty ja tullaan tekemään erilaisia kyselyitä sekä järjestämään erilaisia yhteiskehittämisen työpajoja ja foorumeita. Hankkeessa toimii kokemusasiantuntijoista muodostuva kehittäjäryhmä, jonka jäsenet osallistuvat kehittäjinä erilaisiin työryhmiin ja tilaisuuksiin sekä työskentelevät hanketyöntekijöiden rinnalla.

Kansikuva
Kuva Helsingin yltä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työllisyys Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sosiaalihuolto Työhönvalmennus Osatyökykyisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät