Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolku, Sujuvat palvelut -valmennus, Keski-uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Toimintamallissa kuvataan työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolku Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella eli Keusotessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolku, Sujuvat palvelut -valmennus, Keski-uudenmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolku Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella eli Keusotessa.

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Silja Wahlsten

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluja toteutetaan verkostomaisella mallilla alueen kuntalaisille ja työikäisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tarjolla on matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta ja konsultaatioita, työparityötä sekä monialaista tukea.

Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Tätä ennen alueella on jo toiminut Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä. Alue kattaa kuusi kuntaa ja alueella asuu n. 200 000 asukasta. Alueen kunnat tulevat muodostamaan yhteisen työllisyysalueen ja tuottamaan työllisyyspalvelut koko alueen kattavasti vuodesta 2025 alkaen (TE24 muutos). Alueella ei ole ollut kuntakokeilua. TE24 muutoksen myötä toteutuvat useat lakimuutokset vaikuttavat myös hyvinvointialueen toimintaan sekä hyvinvointialueen ja työllisyyspalvelujen yhteistyöhön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohteena ovat työikäiset asiakkaat, joilla on työkyvyn ja/tai työllistymisen tuen tarpeita. Asiakasymmärrystä on kerrytetty olemassa olevien työikäisten palvelujen kautta sekä Työkykytiimin kehittämistyötä ja toimintaa sekä kerättyä asiakaspalautetta hyödyntäen. Työkykytiimin kehittämistyössä on ollut tiiviisti mukana myös kokemusasiantuntija.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkosto on koottu työikäisten palveluista ja palvelua toteuttavat ammattilaiset, joilla on syvempää osaamista työkyvyn ja työllistymisen tuen asioihin. Tätä varten on luotu uudet rakenteet, otettu käyttöön uudet konsultaatiokanavat, luotu tarvittava dokumentaatio  ja tehty ratkaisut resursseista ja johtamisesta.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä