Etelä-Pohjanmaan maakunnan työkyvyn tuen tiimin toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi/Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työkyvyn tuen tiimin toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

30.08.2021
Toimintaympäristö **

Ajatuksia työkyvyn tuen tiimistä ja toimintamuodoista tulevaisuuden sote-keskuksessa on kirjattu alustavaan hahmotelmaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta (ks. kuva kehittämisen polulta). 

Alueen toimijat nostivat työkyvyn tuen tiimit syksyn työryhmätyössä käsiteltäväksi teemaksi.  Konkreettisia ajatuksia kerätään mm. seuraavien kysymysten avulla: 

  • Miten ja missä kohdin Kela mukaan?
  • Miten ja missä moniammatillista yhteistyötä tulisi toteuttaa?
  • Keitä ammattilaisia tiimiin kuuluu?

Tällä hetkellä alueellisesti toimivissa työkyvyn tuen tiimeissä asiakkaat ohjautuvat tiimeihin pääosin TYP:n kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että työ- ja toimintakyvyn tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteet ovat ehtineet mutkistua ja ongelmat kasaantua, sillä he ohjautuvat tiimeihin liian myöhään. Kaikkialla maakunnassa työkyvyn tuen tiimejä ei tällä hetkellä toimi, mikä aiheuttaa alueellista eriarvoisuutta. Hanke on jalkautumassa yhdessä Kelan kanssa tällä hetkellä toimiviin tyke-tiimeihin ja tapaamisten kautta kerätään kehittämisajatuksia ja kartoitetaan alueiden mahdollisuuksia ja kiinnostusta kehittää olemassa olevaa toimintaa. Kehittämiskohteita voivat olla esim. asiakasohjauksien laajentaminen muualta kuin TYP:stä, Kelan roolin vahvistaminen ja tyke-tiimin linkittyminen palveluprosessin varhaisempaan vaiheeseen. 

Hankkeella ei ole työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta -toimenpidekokonaisuudessa asiakastyötä. Eskoon osahanke yhdessä Kelan ja koko hanketiimin kanssa on koonnut omista asiantuntijoistaan työkyvyn tuen tiimin vastaamaan lisääntyneisiin työkyvyn arviointilähetteisiin. Asiakasohjauksia Eskooseen tulee laajasti eri maakunnan toimijoilta ja hankkeen aikana on kyetty linkittämään erityisryhmien palveluita myös esimerkiksi TE-palveluihin. Erityisryhmien työkyvyn tuen osaaminen on ollut tähänastisessa työkyvyn tuen palvelukokonaisuudessa puuttuva palanen. 

Maakunnassa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta rakennetaan osana tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, minkä vuoksi esimerkiksi moniammatillisia tiimejä kehitetään yhtenä prosessina. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeella ei ole työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta -toimenpidekokonaisuudessa asiakastyötä, mutta kehittämisajatuksia on kerätty maakunnan toimijoilta mahdollisimman laajasti, myös kokemustieto huomioiden. 

Eskoon osahanke pilotoi syksyllä 2021 uudenlaista työkyvyn arviointimallia, jossa keskeisenä osana on yhdessä asiakkaan kanssa tehty arviointi. Nykyistä arviointiprosessia pyritään kehittämään myös mm. jalkautumalla asiakkaan omaan ympäristöön, jotta palveluprosessi pääsee alkamaan mahdollisimman nopeasti.

Alueella koetaan, että erityisesti paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat hyötyisivät räätälöidystä palveluverkosta, joka kootaan asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Hankkeen toiveena on, että tulevassa työkyvyn tuen palvelukokonaisuudessa asiakas voi saada palveluja rinnakkain ja samanaikaisesti, eikä vain peräkkäin. Tätä tukisivat myös erilaiset jalkautuvan työn mallit sekä asiantuntijakonsultaatiomahdollisuudet. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Moniammatillisuus Osatyökykyisyys Työkyky Monialaisuus Palvelupolku

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät