Valmennus- ja simulaatiokoulutus tukemassa kotiin vietävää teknologiaa sote-palveluissa

Valmennus- ja simulaatiokoulutus lisää henkilöstön ja esihenkilöiden teknologiaosaamista vahvistaen ohjausosaamista ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoprosessia.  Osaamisen kehittämisellä saadaan hyvinvointiteknologiasta paras mahdollinen hyöty.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Valmennus- ja simulaatiokoulutus tukemassa kotiin vietävää teknologiaa sote-palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus- ja simulaatiokoulutus lisää henkilöstön ja esihenkilöiden teknologiaosaamista vahvistaen ohjausosaamista ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoprosessia.  Osaamisen kehittämisellä saadaan hyvinvointiteknologiasta paras mahdollinen hyöty.

Toteutuspaikka
LAB-ammattikorkeakoulu
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

14.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Asiakas- ja palveluohjauksen sekä kotihoidon henkilöstön ja esihenkilöiden ymmärrys hyvinvointiteknologiasta lisääntyy ja ohjausosaaminen teknologisiin ratkaisuihin vahvistuu osana perustehtävää. Lisäksi keskinäinen kollegiaalinen tuki lisääntyy verkoston myötä.

Lähiesihenkilöiden koulutuksen myötä hyvinvointiteknologian käyttöönottoprosessi ja sen arviointi vahvistuu. Yksikön henkilöstön saama tuki hyvinvointiteknologiaan ja sen käyttöönottoon lisääntyy.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö ikääntyy ja vähenee tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Tavoitteena on, että ikäihminen pystyy asumaan pitkään kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton "Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023" asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Säännöllisen palvelutarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn sekä terveyden heikentymisen ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä itsenäisen kuntoutumisen tukeminen ovat asioita, joihin tulee tulevilla hyvinvointialueilla kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja tuoda omaisille työkaluja auttaa ikäihmistä kotona pärjäämisessä. Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen parantaa ihmisten hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa, vahvistaa iäkkäiden kuntalaisten palveluiden laatua ja toimivuutta kustannuksia hillitsevästi.

ETENE (2010) on ottanut kantaa hyvinvointiteknologian eettisiin näkökulmiin ja koulutukseen.
Teknologian kehittäminen, arviointi, hankinta ja hyödyntäminen edellyttävät monipuolista asiantuntemusta ja yhteistyötä. Henkilökunnan kouluttaminen on tärkeää.

Työterveyslaitoksen "Hyvinvointia työstä 2030-luvulla: skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä." -julkaisun mukaan tulevaisuuden työelämään kohdistuu haasteita, joten osaamista, tietoa ja luovuutta tulee hyödyntää entistä paremmin!

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valmennus- ja simulaatiokoulutuksen kohderyhmänä on Eksoten kotihoidon esihenkilöt sekä palvelutarpeen arvioinnin, asiakasohjauksen ja kotihoidon henkilöstö.

Koulutusrunkoa ja tavoitteita on käyty läpi yhdessä Eksoten kanssa, jotta koulutus vastaa käytännön tarpeeseen. Ensimmäinen tapaaminen oli verkostodialoginen työpaja, jossa kerättiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kartoittaa osaamistarpeita. Ensimmäisestä tapaamisesta saatiin osallistujien tarpeita simulaatioharjoituksiin. Toisessa tapaamisessa toteutettiin simulaatiot. Kolmannessa tapaamisessa syvennettiin yhteistä ymmärrystä ja pohdittiin osaamisen jalkauttamista omiin työyksiköihin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Valmennus- ja simulaatiokoulutusta tarjotaan jatkossa osana ammattikorkeakoulun palvelumyyntiä.

Kansikuva
Simulaatiokoulutuksessa asetutaan potilaan, omaisen ja työntekijän rooliin

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Henkilöstöressurssit ja osaaminen Elinikäinen oppiminen

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Työikäiset