Tavoitteena oli selkiyttää tyypin 2 diabeetikon hoito- ja palvelupolkua. Tarkoituksena oli kehittää Terveyskylän alustalle digihoitopolku tyypin 2 diabetesta sairastaville ja pilotoida polun käyttöönotto Vakka-Suomessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Varha tyypin 2 diabetes digihoitopolku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli selkiyttää tyypin 2 diabeetikon hoito- ja palvelupolkua. Tarkoituksena oli kehittää Terveyskylän alustalle digihoitopolku tyypin 2 diabetesta sairastaville ja pilotoida polun käyttöönotto Vakka-Suomessa. 

Toteutuspaikka
Varha, Sote-keskuspalvelut, avoterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Helminauhamalli

Luotu

14.11.2023

Viimeksi muokattu

10.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digihoitopolku kehitettiin syksyn 2023 aikana. Tavoitteena oli tuottaa valmis digihoitopolku.  

Digihoitopolun käyttöönoton suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2024. Käyttöönoton suunnittelun, tiedotuksen ja henkilökunnan koulutuksen jälkeen digihoitopolku otettiin potilaskäyttöön maaliskuussa 2024, jolloin alkoi myös pilottijakso. Pilottijakson kesto oli 3kk. 

Toimintaympäristö **

Diabetesprosessikokonaisuus oli yksi Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyspalveluitten ja Tyks Vakka-Suomen sairaalan kehittämisen painopistealueista vuosina 2019–2022. Hankkeen päätyttyä kehittämisessä siirryttiin verkostomaiseen kehittämiseen Vakka-Suomen alueella. Verkoston jäseniä ovat alueen kaikki diabetesosaajat (diabeteshoitajat – ja lääkärit). Verkostossa on tunnistettu tarve diabetesdigihoitopolulle tukemaan palvelutuotantoa alati kasvavalle asiakasryhmälle.

Osana laatu– ja asiakaskokemustyöryhmän (Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Sotepalvelukeskus alue 1) toimintaa on laadittu asiakaskokemuksen parantamiseksi tavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Yksi tavoitteista on sujuva asiakkaan palvelupolku.

Varhan strategian mukaan tuomme teknologialla ja digitaalisilla ratkaisuilla sekä monikanavaisilla palveluilla asiakkaille 
vaihtoehtoja ja prosesseihin tehokkuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digihoitopolun potilasryhmä rajattiin tyypin 2 diabetesta sairastaviin sekä prediabeetikoihin, jotka asuvat Vakka-Suomen alueella.  

Ennen pilottijaksoa digihoitopolkuun tutustui Varhan koulutettu kokemusasiantuntija sekä Vakka-Suomen sairaalan asiakasraadin jäseniä, jotka antoivat palautetta sekä kehitysehdotuksia digihoitopolun sisällöstä. Palautteiden pohjalta polulle tehtiin muutoksia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilöstön koulutuksia järjestettiin joustavasti, heidän aikataulujensa mukaan. Säännölliset seuratapalaverit pilotin alkuvaiheessa sekä yhteinen Teams-alusta tiedottamiseen ja keskusteluun helpottivat yhteydenpitoa ja oppimista. 

Digitaaliset hoitopolut ovat avoterveydenhuollossa uusi asia ja prosessi kokonaisuudessaan vaatii enemmän aikaa ja resurssia sekä yksiköltä että Terveyskylä-tiimiltä. Onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen vaatii myös vahvan tuen yksikön johdolta, joka tässä prosessissa toteutui hyvin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digihoitopolusta on tullut positiivista palautetta sekä asiakkailta että ammattilaisilta. Ammattilaiset kokivat pilottijakson päätyttyä, että  digihoitopolusta oli hyötyä. Erityisesti viestit-toiminto ja esi- sekä lääketietokyselyt ovat tuoneet helpotusta diabeteshoitajan työhön. 

Käyttöönottoon toi haasteita hoitohenkilöstön kiire ja suuri työmäärä kliinisessä työssä.  Asiakkaiden kirjautumisongelmat ja teknisen osaamisen puute aiheuttavat myös jonkin verran haasteita. 

Kansikuva
Digihoitopolun esittelykuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä