Etunimi
Ville
Sukunimi
Vihtkari
Organisaatio
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Esittelyteksti
Hankeviestintäasiantuntija Keusotessa.

Toimintamallit, joissa mukana

Koordinaatiorakennekuva
Toimintamalli
Varhainen puuttuminen
Osallisuus
Verkostot
Kohtaaminen

Toimintamalli
Perhepalvelut

Keusoten monialainen sote-tiimi -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Integraatio
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys

Kokonaisuudet, joissa mukana

Keusote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset