Aistien tila on prosessi, jossa julkinen tila muokataan moniaistiseksi kokemukseksi tuomalla sinne materiaaleja, kuvia, ääniä, tuoksuja. Aistien tila tekee itselle tai ryhmälle tärkeitä asioita näkyväksi. Valmis tila kutsuu vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen ja muisteluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aistien tila sosiaalityön ympäristönä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aistien tila on prosessi, jossa julkinen tila muokataan moniaistiseksi kokemukseksi tuomalla sinne materiaaleja, kuvia, ääniä, tuoksuja. Aistien tila tekee itselle tai ryhmälle tärkeitä asioita näkyväksi. Valmis tila kutsuu vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen ja muisteluun.

Toteutuspaikka
Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa ELO (ESR 2017-2019). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

21.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Aistien tila kutsuu vuorovaikutukseen ja antaa oivalluksia. Aistien tila on pitkälle kehitetty toimintamalli, jonka tiedetään soveltuvan kasvatuksen ja koulutuksen sekä yksilö- ja ryhmäsosiaalityön ympäristöihin.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Aistien tila voidaan rakentaa hyvin monenlaiseen paikkaan. Tila on rakennettu muun muassa kirjastoon, päiväkotiin ja kouluun. Aistien tila sopii myös muihin julkisiin tiloihin, kuten sote-keskuksiin, asukastaloihin, yhteisöllisiin olohuoneisiin, kerhohuoneisiin tai jopa kauppakeskuksen hukkatiloihin. Aistien tila voi olla myös siirreltävä näyttelyteltta, joka voidaan pystyttää puistoon. Aistien tilaa sopii muun muassa yksilö- ja ryhmäsosiaalityön sekä kasvatuksen ja koulutuksen ympäristöihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aistien tila sopii useimmille ihmisryhmille ja kaikenikäisille, mutta sen rakentamisessa on huolehdittava siitä, että aistikokemusta pystyy säätelemään. Aistien tila voidaan rakentaa itsenäisesti, mutta joissakin tilanteissa aistikokemuksen säätelyyn tarvitaan pedagogia tai sosiaalityön ammattilaista. Aistien tilaa ei suositella muistisairaille tai traumatisoituneille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

AMMATTILAINEN AISTIKOKEMUKSEN OHJAAJANA

Aistien tila on prosessi, jossa julkinen tila muokataan moniaistiseksi kokemukseksi tuomalla sinne materiaaleja, kuvia, ääniä, tuoksuja ja värejä. Tällainen tila kutsuu vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen ja muisteluun. Julkisessa tilassa, kuten kirjastossa tai sote-keskuksessa, voi olla varattu oma tilansa aistien tilalle. Tila voi olla myös siirreltävä, esimerkiksi näyttelyteltta. Yksittäiset ihmiset tai ryhmät rakentavat sinne omalla vuorollaan aistien tilan. Aistien tila voidaan rakentaa itsenäisesti, mutta joskus rakentamista ohjaava tai aistikokemusta säätelevä ammattilainen on tarpeen. Aistien tilasta ammentaa aineksia omaan elämään sekä myös yksilö- ja ryhmäsosiaalityöhön esimerkiksi silloin, kun ihminen haluaa vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiinsa, tulevaisuuteensa tai tavoitella itselleen tärkeitä asioita.

KAIKILLE AVOIN TILA

Kun yhdessä muokattu tila on valmis, kokoonnutaan yhteen. Tila voi olla avoin vain sen rakentaneelle ryhmälle, sinne voidaan kutsua itselle tärkeitä ihmisiä tai se voi olla avoin vierailijoille.  Itselle tutut värit, hajut ja äänet vapauttavat, inspiroivat muisteluun ja kokemusten jakamiseen. Yhteisen kokemuksen jakaminen ei välttämättä edellytä sanoja. Vierailijat voivat kysyä tilojen rakentajilta heitä pohdituttavista asioista. Tutuksi ja turvalliseksi koettu tila mahdollistaa myös vaikeiden asioiden käsittelyn. Toisaalta ihmiset kokevat aistimuistot eri tavoin ja tämän vuoksi aistikokemusta on pystyttävä säätämään. Eri aistien kautta tuleva elämyksellisyys on vaikuttava kokemus, joten menetelmä ei sovi muistisairaille.  Se voi myös herättää voimakkaita tunteita traumoja kokeneille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: AISTIEN TILA KUTSUU VUOROVAIKUTUKSEEN JA ANTAA OIVALLUKSIA

  1.  Osallisuus omassa elämässä            
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Aistien tila lisää osallisuutta omassa elämässä, kun ihminen muistelee itselleen tärkeitä paikkoja ja hetkiä ja tuo niistä jotakin Aistien tilaan (1). Samalla se on osallisuutta yhteisöistä ja vaikuttamisen prosesseista. Yhdessä rakennettu Aistien tila luo vähintäänkin lyhytaikaisen yhteisön, jonka jäseneksi ihminen liittyy ja jonka muiden jäsenten kanssa hän voi jakaa ja peilata omia kokemuksiaan. Vaikuttaminen toteutuu ensisijaisesti aistien kautta (2). Esimerkiksi äänet ja tuoksut herättävät usein kaikissa jonkinlaisia mielikuvia, jotka voivat johtaa jopa oivalluksiin (1,2).

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Eri instituutiot voivat rakentaa tilan omien resurssiensa mukaan. Yhteistyöstä voi neuvotella Laurean kanssa.

Kustannukset voivat olla muutaman kympin tai useita tonneja. Esimerkiksi osuuskunta Kotva tarjoaa Aistien tilan palveluita. Linkki Kotvan verkkosivulle.