Hyvinvointitoimijat tutuksi (ent. Järjestöinfot), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (RRP P4, I2)

Järjestötoimijat ja kuntien edustajat jalkautuvat Vantaalla ja Keravalla eri toimipisteille viikottain esittelemään palvelujaan ja keskustelemaan kävijöiden kanssa. Toiminnalla edistetään hyvinvointia edistävien palveluiden löydettävyyttä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointitoimijat tutuksi (ent. Järjestöinfot), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (RRP P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestötoimijat ja kuntien edustajat jalkautuvat Vantaalla ja Keravalla eri toimipisteille viikottain esittelemään palvelujaan ja keskustelemaan kävijöiden kanssa. Toiminnalla edistetään hyvinvointia edistävien palveluiden löydettävyyttä.

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Reetta Kyyrö

Luotu

21.02.2024

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Järjestötoimijat ja kuntien edustajat jalkautuvat Vantaalla ja Keravalla eri toimipisteille viikottain esittelemään palvelujaan ja keskustelemaan kävijöiden kanssa. 

Hyvinvointitoimijat tutuiksi - infojen tarkoituksena vahvistaa järjestöjen ja kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden löydettävyyttä. 

Toimintamallin avulla lisätään jalkautuvaa palveluohjausta suoraan asukkaille ja ammattilaisille.

Infoissa on aina mukana kuntien ja järjestöjen edustajia, sekä kokemusasiantuntija. Infot järjestetään tiistaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 13-14 eri toimipisteissä.

Tilaisuudet on tarkoitettu asukkaille, työntekijöille ja opiskelijoille. Infot ovat aina maksuttomia, eivät vaadi ilmoittautumista tai velvoita mihinkään.

Tilaisuuksia on järjestetty keväällä 2024 seuraavissa paikoissa:

 • Verso (Tikkurila, sosiaaliohjaus), Vantaa
 • Lumon kirjasto, Vantaa
 • Mosaiikin kirjasto, Vantaa
 • Peijaksen OLKA-piste, Vantaa
 • Keravan terveysasema, Kerava
 • Tikkurilan terveysasema, Vantaa

Näiden kokemusten perusteella toimintamalli vakiintuu pysyväksi toiminnaksi hyvinvointialueelle ja jatkuu syksyllä 2024.

Lisätietoa:  Hyvinvointitoimijat tutuksi -infot | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (vakehyva.fi)

Kokemuksia: Järjestöt ja kuntien toimijat tarjoavat monipuolisia palveluja vauvasta vaariin | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (vakehyva.fi)

 

Lisätietoa antaa:

Suvi Rapinoja

Erityisasiantuntija, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

suvi.rapinoja2@vakehyva.fi

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmät:

 1.  asukkaat 
 2. hyvinvointialueen työntekijät
 3. kuntien ja kolmannen sektorin toimijat
 4. opiskelija

Kehittämisessä ja toteutuksessa ovat mukana olennaisesti kokemusasiantuntijat.

Kehittämisvaiheeseen on kuulunut asiakaskysely ja asukastyöpaja. 

Lisäksi toimintamallin kehittämisessä on huomioitu esiselvitystyö, jossa on kerrytetty asiakasymmärrystä eri ikäisten asukkaiden työpajoissa ja asukaskyselyssä. Kehittämisessä on huomioitu järjestöjen tuottama tieto.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Syksyllä 2024 tilaisuuksia jatketaan hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluiden toimialan toimesta. 

Toimintamalli vaatii resursseina hyvinvointialueelta:

 • koordinointiresurssi hyvinvointialueen palveluista
 • viestintä järjestöille ja kuntien toimijoille, hyvinvointialueen ammattilaisille ja suoraan asukkaille. 
  • Asukkaat ovat nostaneet esiin printtiviestinnän merkityksen ja ilmoittamisen lehdissä.
  • Järjestöjä tiedotetaan pääasiassa valmiiden verkostojen ja kumppanuuksien kautta. Toiminnasta ilmoitetaan myös avustusta saaneille järjestöille. Hyvinvointialueen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat ovat olennaisia tiedotuskanavia eri toimijoiden suuntaan. Toiminta vaatii aktiivista viestintää, jotta mukaan saadaan myös uusia toimijoita.
  • Hyvinvointialueen työntekijöitä tiedotetaan mm. intran kautta sekä järjestöyhteistyöhön liittyvissä kokouksissa. Hyödyllistä on myös suora viestintä esimerkiksi yksiköiden tiimikokouksissa.
  • paperiset esitteet puolivuosittain, joissa näkyvillä suunnitellut ajat ja paikat
  • toimintamallin verkkosivun päivitys
 • muut

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Kysely kävijöille
 • Kysely järjestöille, yhteisöille ja kuntien toimijoille
 • Kehittämistyöpaja asukkaille ja ammattilaisille
 • Kehittämistilaisuudet järjestöjen kanssa
 • Kävijämäärien seuraaminen
 • Havainnointi
Kansikuva
Kuva jossa keskustellaan

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä