Kehittäjäasiakkaiksi haettiin ilmoituksilla koillisen alueen asukkaita, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluista asiakkaana tai läheisenä. Työryhmä työsti monialaisesta Minun tiimini -mallista asiakaslähtöisemmän ja tuotti siihen liittyviä materiaaleja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehittäjäasiakkaat - Koilliskeskuksen pilotti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittäjäasiakkaiksi haettiin ilmoituksilla koillisen alueen asukkaita, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluista asiakkaana tai läheisenä. Työryhmä työsti monialaisesta Minun tiimini -mallista asiakaslähtöisemmän ja tuotti siihen liittyviä materiaaleja. 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, Koilliskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Hanna Niskanen

Luotu

09.12.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Kehittäjäasiakastoiminta oli osa PirSOTEn Kehitetään yhdessä -sotepilottia, jonka tavoitteena oli kehittää  sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluintegraatiota sekä monialaisen yhteistyön toimintamalleja. Monikanavaisen haun ja valintahaastattelujen perusteella muodostettiin 8 hengen kehittäjäasiakastyöryhmä. Ryhmästä haluttiin mahdollisimman moninainen (esim. Ikä, sukupuoli, perhe- ja työllisyystilanne, kokemustausta). Työryhmä kokoontui keväällä 2022 neljä kertaa (á 2 h). Tapaamiset suunnittelivat ja ryhmää ohjasivat  projektipäällikkö Tiina Piispanen ja PirSOTE-projektisuunnittelija Hanna Niskanen. Tapaamisilla tehtiin monialaiseen Minun tiimini -työskentelyyn tarkoitettu asiakasesite, palvelutarpeen kartoittamiseen liittyvä asiakaskortti, monialainen suunnitelmalomake sekä työstettiin prosessikaavioita. Työryhmä vaikutti näihin materiaaleihin merkittävällä tavalla ja niistä saatiin helposti ymmärrettäviä, yleiskielisiä ja visuaalisesti houkuttelevia. Materiaalit viimeisteli ehdotusten pohjalta ammattigraafikko Vanja Autio. Kehittäjäasiakkaat ideoivat sote-uudistukseen valmistelevan asukasillan ja esittivät perusteluja kokemusasiantuntijan palkkaamisesta sote-palvelujen kehittämiseen.  Esityksen pohjalta pilottiin palkattiin kokoaikainen koulutettu kokemusasiantuntija syksyksi 2022. Työryhmän työskentelyssä olennaista oli vuorovaikutus pilotin muiden työryhmien kanssa, minkä johdosta osallistaminen ja kehittäminen ei jäänyt irralliseksi tai näennäiseksi. Tärkeintä kehittäjäasiakkaille oli heiltä saadun palautteen mukaan kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa. Toimintamalli on monistettavissa myös muuhun sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaiseen kehittämistyöhön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminta edellyttää työntekijän/työntekijöiden nimeämistä, jotka vastaavat kehittäjäasiakkaiden rekrytoinnista, tapaamisesta suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä kehittämisideoiden eteenpäin välittämisestä palveluihin. Kehittäjäasiakkaille maksettiin osallistumisesta korvaus. Säännöllinen yhteydenpito kehittäjäasiakkaisiin ja viestintä eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta kehittäjäasiakkaat  kokevat osallistumisensa merkittäväksi ja vaikuttamismahdollisuutensa todellisiksi. Työntekijän työparina ohjaustoiminnassa voi olla myös kokemusasiantuntija.