Kuvapuhelinpalvelujen lisääminen omaishoitoperheiden tukemisessa ja kuntoutumisessa. Pilotoimme omaishoitoperheiden kuntoutusjaksot osana PirKATI-hankketta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvapuhelinpalvelu omaishoitoperheen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvapuhelinpalvelujen lisääminen omaishoitoperheiden tukemisessa ja kuntoutumisessa. Pilotoimme omaishoitoperheiden kuntoutusjaksot osana PirKATI-hankketta.

Toteutuspaikka
Hämeenkyrö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jenni Kaipila

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023
Ratkaisun perusidea **

- Toimintamalli edistää omaishoitoperheiden hoitotyön tukemista.

- Toimintamalli luo edellytyksiä laajentaa omaishoitoperheiden palveluiden järjestämistapoja.

- Toimintamalli soveltuu ikäihmisten palveluiden järjestämisessä ja tukemisessa eri järjestäjien malliksi (kunnat, järjestöt, hyvinvointialueet)

- Kuvapuhelinpalvelun asiakkaita kartoitti asiakasohjaus ja moniammatillinen tiimi, joka myös koordinoi ja seurasi sekä arvioi palvelun järjestämistä ja onnistumista.

 

Toimintaympäristö **

Hämeenkyrön kotihoidossa on ollut käytössä kuvapuhelinpalvelu etähoivan käytössä. Laite lisäysten myötä lähdimme pilotoimaan omaishoitoperheiden ryhmäkuntoutusta. Tavoitteena oli tukea omaishoitoperheitä ja vahvistaa kaikkien toimijoiden (asiakas, läheiset, työtekijä) uskoa digitaalisten palveluiden toimivuuteen palveluiden tuottamisessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valintakriteereinä omaishoitoperheet, jotka eivät käytä muita palveluja. Asiakkaiden palveluihin tutustuminen ja/tai tiedossa oleva muu tuen tarve. Ryhmäkuntoutuksen osalta moniammatillinen arviointi sekä asiakkaiden RAI mittari tiedon hyödyntäminen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Toimintamallin käyttö asiakkaan tarpeesta.

2. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakasohjaajan ja moniammatillisen tiimin kanssa ->palvelu- ja maksupäätös

3. Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto, laitteen valinta, toimitus asiakkaalle, käytönohjaus asiakas ja omainen, käynnit ja koesoitot. Kotihoidon asiakasta hoitava tiimi.

4. Toteutus hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Säännöllinen arviointi. Asiakkaan omahoitaja ja moniammatillinen tiimi.

5. Palvelun päättää asiakasohjaus ja laitteet hakee pois hoitava tiimi.

Työyhteisössä tarvitaan yhteinen tahtotila toiminnan käyttöönottamisesta. Tarvitaan riittävä laitteiden käyttöön liittyvä koulutus ja käyttötuki. Toiminnan vakiinnuttamiseen tarvitaan nimetty henkilö, joka varmistaa prosessin sujuvuuden. Toteuttaminen vaatii laitteiden hankintaan liittyvät kustannukset, henkilöstöresurssina käytössä oleva henkilöstö.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelun pilotointi lisäsi ymmärrystämme siitä, että lähtökohtana tulee olla asiakkaan, perheen todellinen tarve ja sitoutuminen. Toimintaa ei tule järjestää laitelähtöisesti vaan asiakaslähtöisesti. Toiminnan ja asiakkaiden tavoitteet tulee olla selkeät ja kaikille toimijoille yhteiset. Kuvapuhelinpalvelu on mainio mahdollisuus sekä yksilön että ryhmien palvelujen järjestämisessä. Se on taloudellinen vaihtoehto, resurssien hyödyntämisen näkökulmasta mm. ajan käyttö tehostuu, matka-ajat jää pois ja hoitajilta vapautuu aikaa välittömään asiakastyöhön.

Henkilöstöllä on valmius jatkossa kehittää toimintaa,tarvitaan kumppanuuksia esim. kolmas sektori ohjelman tuottamisen tukena.

Kuvapuhelinpalveuratkaisuissa ikääntyneiden omaehtoisten vertaistukiryhmien tukeminen on tärkeää.

Pilotointi opetti meitä, mutta samanlaisena toiminta ei tulevaisuudessa jatku.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis