Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa uutena palvelujen järjestämistapana. Palvelun saaminen kiinteäksi osaksi kotihoidon palveluvalikoimaa aktiivisen asiakasryhmän tunnistamisen ja henkilöstön sitouttamisen myötä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa uutena palvelujen järjestämistapana. Palvelun saaminen kiinteäksi osaksi kotihoidon palveluvalikoimaa aktiivisen asiakasryhmän tunnistamisen ja henkilöstön sitouttamisen myötä.  

Toteutuspaikka
Sastamalan kaupungin ikäihmisten avopalveluiden Mouhijärvi-Suodenniemi-Kiikoinen-alue, Sastamalan ja Punkalaitumen kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Jokela

Luotu

17.10.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuvapuhelinpalvelu

Hoitaja soittaa kuvapuhelimella asiakkaalle hoitosuunnitelmassa yhteisesti sovittuna aikana. Asiakas vastaa puheluun kotona tai erikseen sovitusti hoitaja avaa yhteyden asiakkaan kotiin. Kuvapuhelinkäynnin aikana hoidetaan hoitosuunnitelmassa sovitut toimet esim. lääkkeenoton seuranta, ravitsemuksen seuranta tai kuntoutusohjelman ohjaaminen.

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten palveluihin tarvitaan enemmän teknologiamyönteisyyttä kaikissa näkökulmissa: asiakas, omainen, työntekijä ja päättäjät.

Teknologian avulla mahdollistetaan tehokas ja inhimillinen hoito. Teknologia auttaa taloudellisuuden ja asiakaslähtöisyyden yhdistämisessä, mahdollistaa kotona asumisen ja antaa onnistumisen kokemuksia.

Monipuolinen palvelujen tarjonta vaikuttaa positiivisesti henkilöstön saatavuuteen ja parantaa tulevaisuudessa asennetta kotihoitoa kohtaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuvapuhelinpalvelun kohderyhmänä on kotihoidon säännölliset asiakkaat. Sastamalan ja Punkalaitumen kotihoidon säännölliset asiakkaat täyttävät Pirkanmaan RAI-mittariston mukaiset palvelujen myöntämisen perusteet. Kuvapuhelinpalvelun sopivuutta asiakkaille kartoitettiin aluksi RAIn Videovisit raportin avulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvapuhelinpalveluille valittiin vastuuhoitaja.

Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuudet ja pääkäyttäjille koulutukset.

Ohjeistuksista tehtiin niin yksinkertaiset, että kaikki hoitajat pystyvät tarvittaessa soittamaan kuvapuhelun.

Tiimipalavereissa keskustellaan kuvapuhelinpalveluiden tilanteesta joka kerta.

Uusien hoitajien perehdytyksessä on apuna Videovisitin verkkokoulutuskanta.

Vastuuhoitaja on säännöllisesti yhteydessä eri tiimien pääkäyttäjiin.

Esimiehet kannustavat kuvapuhelinpalvelun käyttöönottoon.

Palvelusta kerrotaan asiakasohjaukseen, että asiakkaille kerrotaan palvelusta heti palvelupolun alussa ja palvelua markkinoidaan samantasoisena kuin muitakin palveluja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaat kokivat laitteet helppokäyttöisiksi ja ajattelivat kuvapuhelinpalvelun edistävän kotona pärjäämistä. Suurin osa asiakkaista suosittelisi palvelua muille kotihoidon asiakkaille.

Hoitajien kyky nähdä asiakkaan voimavaroja on parantunut.

Asiakkaiden vireys ja oma-aloitteisuus on parantunut.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii innostuneet vastuuhenkilöt ja heille aikaresurssia.

Kuvapuheluiden soittaminen vaatii rauhallisen tilan, oikeat välineet ja sovitut pelisäännöt, esim kuvapuhelujen aikana ovessa on oltava tieto, eikä tilaan saa silloin mennä.

Jos kuvapuheluiden soittamiseen ei ole omaa työryhmää, kaikilla hoitajilla olisi hyvä olla valmius niiden soittamiseen.

Ensimmäiset asiakkaat kannattaa valita tarkasti, että saadaan kaikille onnistumisen kokemuksia. Erityisesti niitä tarvitsee henkilöstö.

Omaisyhteydet ovat merkittävä mahdollisuus lisätä asiakkaan ja omaisten kanssakäymistä.

 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis