Ruoka-apu.fi - ruoka-aputoiminnan yhteinen ilmoitustaulu

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Sivulta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista valitulla alueella. Tapahtumia voi selata listan, kartan tai kalenterinäkymän avulla. Samalla järjestäjille kertyy tilastotietoa työstään.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ruoka-apu.fi - ruoka-aputoiminnan yhteinen ilmoitustaulu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Sivulta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista valitulla alueella. Tapahtumia voi selata listan, kartan tai kalenterinäkymän avulla. Samalla järjestäjille kertyy tilastotietoa työstään.

Toteutuspaikka
Kaikille Suomessa ruoka-aputoimintaa järjestäville tahoille yhteinen, avoin ja maksuton verkkopalvelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Reetta Nick

Luotu

04.10.2021

Viimeksi muokattu

13.12.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Verkkopalvelusta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitulla alueella. Tapahtumailmoituksia voi selata kartan, listan tai viikkokalenterin avulla. Ilmoituksista löytää myös tietoa siitä, mitä muuta toimintaa ruoka-avun yhteydessä on tarjolla. Kunkin tapahtuman tarkemmat tiedot sekä yhteyshenkilöt löytää tapahtumailmoituksesta. Palvelua voi käyttää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.

Sivuston tapahtumien ilmoittajia ovat rekisteröityneet toimijat, kuten yhdistykset, seurakunnat ja kunnalliset toimijat. Verkkopalvelu kokoaa ruoka-aputoimijoille automaattisesti tilastoja toiminnasta.

Toimintaympäristö **

Ruoka-avulla tarkoitetaan hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa autettaville luovutetaan ruokaa elintarvikejakeluna tai valmiina aterioina. Ruoka-apu on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa.

Suomessa jopa 200 000 ihmistä turvautuu ruoka-apuun vuosittain. Luonnonvarakeskuksen (2020) mukaan ruoka-apua jaetaan noin 20 miljoonaa kiloa vuosittain. Ruoka-apua järjestäviä yhdistyksiä, järjestöjä ja kuntatoimijoita on noin tuhat. Ruoka-avun tarvetta ylläpitävät mm. erilaisista terveydellisistä ja sosiaalisista syistä johtuva huono-osaisuus ja vähävaraisuus. Ohjaus, neuvonta ja ryhmätoiminta ruoka-avun ohessa auttavat palvelupolkujen alkuun. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun kehittämiseksi koottiin joukko ruoka-aputoiminnan järjestäjiä, asiantuntijoita ja kehittäjiä. Ruoka-aputoimintaa järjestävät ovat tuoneet asiakaskuntansa näkemyksiä ja toiveita kehittämistyöhön osana yhteiskehittämistä. Lisäksi ruoka-avun asiakaskunnan edustajat ovat testanneet palvelua luonnosvaiheessa yhdessä hankkeen verkkoviestinnän kehittäjän kanssa. Ruoka-avun asiakaskunta osallistui palvelun testaamiseen myös hankkeelle tehdyn opinnäytetyön puitteissa. Näistä asiakkaiden havainnot ja huomiot on koottu ja viety kehittäjätiimille huomioitavaksi palvelun käyttöliittymän suunnittelua ja kehittämistä varten.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkopalvelun toimivuus edellyttää jatkuvaa ylläpitämistä ja jatkokehittämistä. Ylläpitämiseen kuuluu verkkopalvelun saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden varmistaminen, tietokannasta vastaaminen, tietosuoja sekä laadukas asiakaspalvelu.

Verkkopalvelun elinvoimaisuus ja ajantasaisuus edellyttää ruoka-apua järjestävien tahojen tavoittamista ja verkkopalvelun käyttöönottoon kannustamista, koulutusmateriaaleja ja tapahtumia ilmoittavien tahojen koulutuksia. Viestintää tulee kohdistaa myös ruoka-apua etsivien ja asiakasohjaajien suuntaan.

Jatkokehittäminen toteutetaan yhteistyökumppaneista ja ruoka-aputoimijoista kootun kehittäjäryhmän asiantuntijuutta hyödyntäen yhteiskehittämisen periaatteilla.

Järjestelmän tekninen ylläpito hankitaan ostopalveluna kuukausisopimuksella. Asiakaspalvelu ja verkostoyhteistyö edellyttää vähintään 1-2 työntekijän työpanoksen.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2020 alussa avattu Ruoka-apu.fi on hiljalleen vakiintunut viestinnän ja tiedottamisen työvälineeksi ruoka-aputoiminnan kentälle. Palvelua on hyödyntänyt jo noin kolmannes Suomen ruoka-aputoimijoista. Palvelun käyttö ja ilmoitusten tekeminen koetaan ruoka-aputoimijoiden keskuudessa helpoksi. Paikkakunnilla, joissa useimmat ruoka-aputoimijat ilmoittavat tapahtumistaan Ruoka-apu.fi-sivulla, hyödynnetään palvelua asiakasohjauksen välineenä esim. sosiaalityössä ja diakoniatyössä. Rahoittajista ja keskusjärjestöistä mm. STM, Työttömien keskusjärjestö, Sininauhaliitto,  ViaDia, Pelastusarmeija ja Suomen Punainen Risti suosittelevat palvelun käyttöä ruoka-aputoimintaa järjestettäessä.

Ruoka-apu.fi:n tunnuslukuja marraskuussa 2021

  • Ruoka-apu.fi-verkkopalvelussa ilmoittavia organisaatioita on noin 350
  • Käyttäjätunnuksia on myönnetty 650
  • Seuraavan viikon aikana palvelusta löytyy 340 ruoka-aputapahtumaa eri puolilta Suomea
  • Sivulla vierailee keskimäärin kuukausittain 20 000 eri henkilöä
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ruoka-apu.fi on ensisijaisesti ruoka-apua etsiville tarkoitettu palvelu ja ruoka-aputoimijoiden arjen viestintään suunniteltu väline. Tämän vuoksi palvelun ideointi ja suunnittelu yhteiskehittämällä on ollut korvaamattoman tärkeää. Toimijat itse tuntevat parhaiten viestinnälliset tarpeet, tiedottamiseen liittyvät valmiudet sekä kohderyhmänsä. Palvelun elinvoimaisuuden kannalta nimenomaan ilmoittajien sitoutuminen palvelun käyttöön on avainasemassa. Ilman ilmoituksia, ei palvelu toisi ruoka-aputoimintaa apua tarvitsevien tai asiakkaitaan ruoka-apuun ohjaavien saataville.

Yhteistyö ja vuoropuhelu ruoka-aputoiminnan laajan verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa on ollut tärkeää palvelun käyttöönoton tukemisessa. Moni keskusjärjestö ja verkostotoimija on päätynyt suosittelemaan palvelun käyttöä ruoka-aputoimijoille. Näin palvelu on myös alusta alkaen toiminut yhteisen tiedon tuottamisen välineenä.

Tärkeää vastaisuudessa on vahvistaa palvelusta tiedottamista myös asiakaskunnan ja asiakasohjaajien keskuudessa. Palvelun informatiivisuus on lisääntynyt yhä useamman toimijan ottaessa sen käyttöön ja sen vuoksi asiakaskunnalle tiedottaminen on ajankohtaista vasta toimijoiden mukaan tulemisen jälkeen.

Palvelu on rakennettu ilmoittajille tasavertaiseksi työkaluksi ja asiakkaan tiedontarve edellä. Ilmoituslomake ohjaa kertomaan asiakkaalle relevantit tiedot. Pääasiassa ei ole ruoka-avun järjestäjä, vaan oleelliset tiedot tapahtumasta: mitä, missä ja milloin. Ruoka-aputoimijoille on ollut tärkeää, että palvelun käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta, ja eri tahojen ilmoitukset ovat sivustolla tasavertaisia.

Kansikuva
Verkkosivun mainoskuva. Ruoka-apu.fi - Löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut. Taustalla Suomen kartta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis