Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelun ja pilotoinnin aikana luodaan pohjaa tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. Osaamiskeskus vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelun ja pilotoinnin aikana luodaan pohjaa tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. Osaamiskeskus vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa. 

Toteutuspaikka
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu on kansallista, alueellista ja kansainvälistä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

02.03.2023

Viimeksi muokattu

08.03.2023
Toimintaympäristö **

"EU:n komissio julkaisi vuonna 2020 kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia koskevan haun jäsenmaille. Komission haun taustalla oli havainto EU-rahoituksen avulla syntyneiden sosiaalisten innovaatioiden vähäisestä määrästä ja heikosta leviävyydestä sekä tavoite lisätä sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuutta.  Komissio tunnistaa sosiaalisten innovaatioiden merkityksen siinä, että tuleviin haasteisiin voidaan vastata Euroopan kansalaisten hyödyn mukaisesti.

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen, väestörakenteen muutokset, digitalisaatio ja COVID-19 kriisiin liittyvät kysymykset ovat jo alkaneet muuttaa työelämää, koulutusta ja sosiaalipalveluja. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten perustaminen on osa komission tavoitetta rakentaa vuoteen 2027 mennessä EU:n kattava tukirakenne sosiaalisille innovaatioille. Rakenne tulee tarjoamaan tukea kansallisille osaamiskeskuksille ja niiden toiminnalle, kansainväliselle yhteistyölle sekä vuorovaikutteiselle oppimiselle.

Osaamiskeskusten toimintamalli ei tule olemaan kaikissa maissa sama, vaan niiden toiminta ja organisaatiorakenne vaihtelee maittain. Haun tuloksena yhteensä kuusi monikansallista konsortiota valittiin perustamaan omia kansallisia osaamiskeskuksiaan ja edistämään sosiaalisia innovaatioita. Konsortiot kattavat 25 maata ja niissä on mukana 148 organisaatiota. Suomi on toiminut vuodesta 2021 osana monikansallista ”Pan-European Social Innovation Lab” (PEnCIL) -konsortiota yhdessä Belgian, Tšekin ja Liettuan kanssa. Projektien tavoitteena on käynnistää kansallisten sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten toiminta. Konsortiot pyrkivät muodostamaan verkostoja, rakentamaan valmiuksia ja synergioita sekä kehittämään välineitä ja menetelmiä, jotka lisäävät sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuutta kaikkialla EU:ssa." (Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus-hankken loppuraportti, s.2. 2022, Demos)

Kansikuva
Toteuttajien logot

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä