Tavoitteena on lisätä sote-keskuksissa osatyökykyisten tunnistamista sekä heille suunnattua palvelutarjontaa ja perustaa monialaisia työkyvyn tuen tiimejä sekä tarjota laatuperusteista työhönvalmennusta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkykyohjelman laajentaminen, Varsinais-Suomi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä sote-keskuksissa osatyökykyisten tunnistamista sekä heille suunnattua palvelutarjontaa ja perustaa monialaisia työkyvyn tuen tiimejä sekä tarjota laatuperusteista työhönvalmennusta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. 

Toteutuspaikka
Aura, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Somero.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Janika Iivonen

Luotu

31.07.2023

Viimeksi muokattu

06.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työkykyohjelman laajentaminen -toimintamallissa on kyse kolmesta eri kokonaisuudesta, jotka toisaalta ovat yhteydessä toisiinsa

1. Työkykykoordinaattorien osaaminen terveysasemille. 

  • Kohderyhmänä osatyökykyiset työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat, mutta myös ammattilaiset, jotka voivat konsultoida asiakkaiden työkyvyn tuen asioissa työkykykoordinaattoria.

2. Monialaisten työkyvyn tuen tiimien perustaminen terveysasemille. 

  • Kohderyhmänä ammatilaiset, joista monialainen tiimi perustetaan ja toisaalta osatyökykyiset työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat.

3. Sosiaalihuollon laatuperusteisen työhönvalmennuksen vieminen työllistymistä edistäviin sosiaalipalveluihin. 

  • Kohderyhmänä kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille haluavat.
Toimintaympäristö **

Uusi hallitusohjelma aiheuttaa muutoksia toimintaympäristöön mm. kuntouttavan työtoiminnan järjestäjätaho tulevaisuudessa on vielä epäselvä elokuussa 2023. Toimeentulotukeen, asumistukeen ja työttömyysturvaan kaavaillaan tiukennuksia. Hallitus tulee uudistamaan sosiaaliturvaa siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. (Valtioneuvoston julkaisu Vahva ja välittävä Suomi Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023).

Tämä työpaketti sijoittuu Varhan sotekeskuksiin sekä Varhan sosiaali- ja vammaispalvelun alaisuudessa olevan kuntouttavan työtoiminnan yhteyteen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkykykoordinaattoreita on hankerahoituksella kuusi ja työhönvalmentajia 7, lisäksi projektipäällikkö ja erityisasiantuntija hanketta johtamassa. Hankerahoituksella koulutetaan Varhan vakihenkilöstöstä vähintään 10 työkykykoordinaattoriksi sekä vähintään yksi työkykykoordinaattori-kouluttajaksi. Lisäksi sote-palvelujen ammattilaisia koulutetaan työkyvyn tuen palveluista. Vakihenkilöstön osallistaminen ja kouluttaminen on osa juurrutussuunnitelmaa, ja tässä työkykykoordinaattoreilla on tärkeä tehtävä. 

Työkyvyn tuen tiimejä (muita kuin TYP-tiimejä) on Työkykyohjelman laajentaminen -työpaketin alkaessa Varhan sote-keskuksissa yhteensä vain kahdella paikkakunnalla. Tavoitteena on, että hankkeen aikana saadaan perustettua kuusi uutta työkyvyn tuen tiimiä, joiden toiminta jatkuisi myös hankekauden jälkeen. Työkyvyn tuen tiimeihin pyritään saamaan sote-palveluista vakihenkilöstä mukaan heti alusta alkaen.

Sosiaalihuollon laatuperusteinen työhönvalmennus pyritään juurruttamaan osaksi Varhan sosiaalipalveluiden toimintaa todentamalla työttömien osatyökykyisten nopeampi työllistyminen avoimille työmarkkinoille verrattuna perinteisiin menetelmin, jossa kuntoutetaan ensin pitkäänkin ja vahvistetaan työelämävalmiuksia ennen siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Ajatellaan, että työ itsessään kuntouttaa ja työhönvalmentajan tuki on olemassa myös työssä käynnin aikana. 

 

Kansikuva
Keltaisia kypäröitä rivissä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä