Arkeen Voimaa- ryhmätoimintamalli, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2)

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Arkeen Voimaa -ryhmä vahvistaa itsehoitotaitoja, pärjäämistä arjessa ja kohentaa elämänlaatua. Ryhmään ei tarvita erillistä lähetettä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arkeen Voimaa- ryhmätoimintamalli, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Arkeen Voimaa -ryhmä vahvistaa itsehoitotaitoja, pärjäämistä arjessa ja kohentaa elämänlaatua. Ryhmään ei tarvita erillistä lähetettä. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heli Kaleton

Luotu

27.10.2023

Viimeksi muokattu

31.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Arjen sujumiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi yksinäisyys, mielialan lasku, pitkäaikaissairaus tai työttömyys. Ryhmään voi osallistua myös sairastavan omainen. Diagnoosilla tai ongelmalla ei ole merkitystä, sillä arjen haasteet ovat usein samanlaisia ongelmista riippumatta. Ryhmä antaa myös valmiuksia kohdata myöhemmin mahdollisesti eteen tulevia haasteita.

Arkeen Voimaa -toiminta parantaa tutkitusti ryhmäläisen elämänlaatua ja arjessa jaksamista, sekä vähentää terveyspalvelujen käyttöä. Ryhmän tuki kannustaa tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin. Ryhmässä kaikki ovat tasavertaisia ja ryhmästä voi myös saada uusia ystäviä.

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (CDSMP). Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa ryhmään osallistuvien elämänlaatua ja pärjäämistä arjessa. Arkeen Voimaa -mallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä