Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt voivat vahvistaa työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja työllistymisedellytyksiä paikallisen siltaustoiminnan avulla, jossa luodaan mielekästä toimintaa omassa asuinympäristössä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt voivat vahvistaa työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja työllistymisedellytyksiä paikallisen siltaustoiminnan avulla, jossa luodaan mielekästä toimintaa omassa asuinympäristössä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Toteutuspaikka
Työste – Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla -hanke (ESR 2015–17). Malli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

18.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toiminnan avulla löydetään yhteys omiin voimavaroihin ja kiinnittymiskohtia omaan asuinympäristöön sekä työelämään.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Toiminta kiinnittyy kansalaisyhteiskuntaan ja paikalliseen asuinyhteisöön.

Toimintaa on kehitetty Itä-Helsingin Myllypurossa. Siellä yhteistyötä on tehty muun muassa Myllypuro-seuran ja paikallisen asukastalo Myllärin kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville henkilöille (erityisesti alle 30-vuotiaille ja yli 50-vuotiaille henkilöille). Välillisiä kohderyhmiä ovat kehittämiseen osallistuvat alueen ikäihmiset, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijät, palveluja tuottavat organisaatiot, alueen asukkaat sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat (kuntoutus- sosiaali-, kulttuuri- ja tietotekniikka-ala).

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

SILTAUSTOIMINTA

Paikallisen siltaustoiminnan avulla vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja työllistymisedellytyksiä. Siltaus on eri ryhmien ja toimijoiden liittämistä toisiinsa. Siltaustoiminnassa työelämän ulkopuolella olevat ja ikäihmiset kehittävät ja toteuttavat yhdessä arjen mielekästä sisältöä omassa asuinympäristössään. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Työpajoissa osallistujat ideoivat ja suunnittelevat toimintaa, joka voi olla esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa ja tapahtumia. Helsingin Myllypurossa työpajoissa suunniteltiin esimerkiksi kävelyryhmän toimintaa, yhteisöllistä ruokailua ja taloyhtiön yhteisen toiminnan kehittämistä.

TYÖELÄMÄVALMIUDET JA PAIKALLISYHTEISÖ VAHVISTUVAT

Kehittämiseen osallistuminen vahvistaa osallistujien työelämävalmiuksia. Kokeilujen kautta verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Mielekäs toiminta arjessa tukee yhteyksien syntymistä työelämään. Helsingin Myllypurossa toiminnassa on ollut mukana vanhusten asumispalveluja tuottava yhdistys, jolloin nuoret ja ikääntyneet ovat kohdanneet toisiaan. Osallistujien itsereflektointia varten on kehitetty digitaalinen TOPI-arviointiväline työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET

Toiminta vahvistaa osallisuutta omassa elämässä, koska toimintaan voi osallistua monella tasolla, se tukee omien voimavarojen löytämistä, vahvistaa vastuunottoa ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luo kiinnittymiskohtia lähiympäristöön ja työelämään. Toiminta vahvistaa osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, koska osallistujat vaikuttavat toiminnan sisältöihin ja siten myös lähiympäristöön. Toiminta tarjoaa merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä: toiminta on koettu mielekkääksi ja osallistujalähtöiseksi ja työ näkyy paikallisesti.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Arvio toimintamallista_Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla_5.1.2018 (pdf 297 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Työste-hankkeessa (ESR 2015–2017) tehtyyn kehittämistyöhön.

Työste - Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla -hankkeen verkkosivut (Metropolia.fi)

Kansikuva
Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis