Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen alueellinen palvelutarjotin Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, Päijät-Hämeen HVA (RRP, P4,I2)

RRP Yhdyspintatoimintamallit -projektissa muodostetaan hyvinvoinnin monialainen palvelutarjotin, joka yhdistää alueen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen alueellinen palvelutarjotin Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, Päijät-Hämeen HVA (RRP, P4,I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RRP Yhdyspintatoimintamallit -projektissa muodostetaan hyvinvoinnin monialainen palvelutarjotin, joka yhdistää alueen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Toteutuspaikka
Päijät-Häme
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Inga Linna

Luotu

23.02.2023

Viimeksi muokattu

24.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeessä RRP-hankkeessa luodaan tarvepohjaiset, strategisen tason suunnitelmat niiden asiakasryhmien palveluvajeiden korjaamiseksi, jotka ovat alueella eniten kärsineet koronan vaikutuksista. Hanke jakautuu useisiin eri osaprojekteihin. 

RRP osaprojektissa ''Yhdyspintatoimintamallit'' pyritään parantamaan heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien varhaista tukea ja purkamaan pandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, rakennetaan alueellinen hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti, kehitetään tietopohjaa ja vaikuttavuusperustaista ohjausta sekä kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia innovaatioita tukemaan palvelutuotannon tehostamista, palveluihin pääsyä sekä digitaalisten palvelujen nykyistä laajempaa käyttöä. Toimenpiteillä vahvistetaan ennaltaehkäisyä, digitalisaatiota, palveluiden monimuotoisuuta ja tiedolla johtamista sekä turvataan henkilöstön saatavuutta. Näin voidaan kestävällä ja vaikuttavalla tavalla purkaa koronavelkaa, parantaa hoidon ja palveluiden saatavuutta sekä tukea erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien tilannetta. Tavoitteet ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian ja valmistelun linjauksen mukaisia.

RRP Yhdyspintatoimintamallit -projektissa keskeisenä on yhtenäisen toimintamallin, hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin muodostaminen. Toimintamalli yhdistää alueen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Alueellisen palvelukonseptin avulla lisätään HYTE-työn ja digitaalisten palvelujen integraatiota sekä yhdyspinnoilla tapahtuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin sekä palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton kautta hyvinvointialueen, kuntien ja 3. sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja terveyttä edistävien palvelujen saavutettavuus ja saatavuus helpottuvat sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta.

Palvelukonsepti koostuu alueellisesta asiakas- ja palveluohjauksesta (esim. hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalähetteet) sekä alueellisista mm. kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluja sisältävistä palvelutarjottimista. Alueellisten palvelutarjottimen kehittäminen vaatii kansallisia määrityksiä palvelujen löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä yhteisiä kriteereitä palvelukonseptiin sisällytettäviksi palveluiksi. Kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluiden lisäksi palvelutarjottimille voidaan koota myös laajemmin hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistäviä palveluita ja toimintoja sekä kansallisesti toteutettuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita ja sisältöjä. Palvelutarjottimien sekä asiakas- ja palveluohjauksen kansalliset määritelmät tehdään yhteistyössä alueiden ja THL:n kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelutarjotin kehitetään koko Päijät-Hämeen alueen väestölle sekä ammattilaisille että asukkaille. 

Kansikuva
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt