Hyvinvointi ja teknologia - neuvontapalvelut ikäihmiselle teknologian käyttöön

Ikäihmisen toimintakyvyn omatoiminen ylläpito teknologiaa hyödyntäen: Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvonta.

Sote- neuvontapalvelu teknologian hyödyntämiseen ja neuvonta kolmannen sektorin toteuttamana.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointi ja teknologia - neuvontapalvelut ikäihmiselle teknologian käyttöön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisen toimintakyvyn omatoiminen ylläpito teknologiaa hyödyntäen: Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvonta.

Sote- neuvontapalvelu teknologian hyödyntämiseen ja neuvonta kolmannen sektorin toteuttamana.

Toteutuspaikka
PirKATI-hanke
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

29.06.2022

Viimeksi muokattu

29.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli teknologian hyödyntämisen neuvontapalvelu - toimijana kolmassektori.

Neuvontapalvelu

 • Kansalaisjärjestö, lähitori ajanvarauksella, kansalaisopiston ryhmä, kirjasto ajanvarauksella, iäkkäiden kerho.
 • Tukihenkilötoiminta iäkkään henkilön teknologian itsenäisen käyttöön.
 • https://www.mukanetti.net/

Ikäihminen, neuvontapalvelun asiakas

 • Ikäihmisellä on teknologiaa, mutta hän ei tiedä, miten sitä voisi hyödyntää.
  Hän tarvitsee neuvontaa ja tukea teknologian käyttöön.

Teknologia

 • Asiakkaalla jo oleva teknologia.
 • Tietokone, puhelin, älylaitteet, hyvinvointiteknologia.

Vapaaehtoinen, koulutettu vertaisohjaaja

 • Vahvistaa ohjauksen ja neuvonnan avulla ikäihmisen digiosallisuutta.
 • Hän käyttää riittävästi aikaa harjoitteluun ja kertaamiseen asiakkaan kanssa.
 • Neuvontaa saa kohtaamisessa matalalla kynnyksellä.
 • Ikäihminen saa halutessaan kohtaamisessa vinkkejä arkea helpottavasta yksityisestä teknologiasta
 • Tarvittaessa vapaaehtoinen ohjaa ikäihmisen sote-ammattilaiselle.

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli teknologian hyödyntämisen neuvontapalvelu  - sote-palvelu

Neuvontapalvelu

 • Sote-neuvontapalvelu:  Kotitori, laitetori, lähitori. 

Ikäihminen, neuvontapalvelun asiakas

 • Ikäihmisellä on teknologiaa. Hän tarvitsee neuvontaa ja tukea teknologian itsenäiseen käyttöön
 • Hän haluaa tietoa ja ohjausta teknologian käytön hyödyntämiseen.

Teknologia

 • Ikäihmisellä jo oleva teknologia
  • Tietokone, puhelin, älylaitteet, hyvinvointiteknologia.
 • Yksityisesti hankittava teknologia
  • Laitetorilla laajasti esittelyssä teknologiaa.
   • Laitetorilla on teknologian lainausmahdollisuus tiettyjen teknologioiden osalta.
  • Lähitoreilla pienempi valikoima teknologiaa.
   • Lähitoreille on mahdollisuus saada esittelyyn hyvinvointiteknologiaa sisältävä  Lainattava Laitelaukku kahdeksi viikoksi kerrallaan
   • https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/lainattava-laitelaukku
   • Lähitorin tapahtumassa teknologiapäivä tai laitetorin etäesittelyssä on mahdollisuus tutustua laitteisiin.

Neuvontapalvelun työntekijä, sote -ammattilainen

 • Pyrkii vahvistamaan ikäihmisen digiosallisuutta.
 • Ohjaa ikäihmistä teknologian käyttöön. Tarvittaessa toteutetaan useampi ohjauskerta.
 • Työntekijä toteuttaa ikäihmisen alustavan teknologiatarpeen ja kyvykkyyden kartoituksen. 
 • Tarvittaessa työntekijä ohjaa muiden palvelujen piiriin.

 

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli etäneuvontapalvelu

Neuvontapalvelu Kotitorin sähköinen asiointi ja palveluhaku

 • Kotitorin palveluhaku tukee teknologian ja muiden palvelujen esittelemistä asiakkaalle hänen tilanteensa ja toiveidensa mukaisesti.

Ikäihminen, etäneuvontapalvelun asiakas

 • Haluaa tietoa kotiin annettavista palveluista tai kunnallisista sote-palveluista.
 • Hakee tietoa Kotitorin nettisivuilta.
 • Ottaa yhteyttä Kotitoriin.

Teknologia

 • Ikäihmisellä jo oleva teknologia
  • Tietokone, älypuhelin, tabletti.

Neuvontapalvelun työntekijä, sote -ammattilainen

 • Kotitorin työntekijä voi antaa sähköisessa kanavassa tai puhelimessa neuvontaa ja ohjausta.
 • Hän hyödyntää palveluohjauksessa Kotitorin sähköistä palveluhakua.

eknologia

 • Asiakkaalla jo oleva teknologia
  • Tietokone, älypuhelin, tabletti.

Ikäihmisen toimintakyvyn omatoiminen ylläpito teknologiaa hyödyntäen: Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvontapalvelu - sote-palvelu

Neuvontapalvelu

 • Sote-neuvontapalvelu:  Kotitori, laitetori, lähitori. 

Ikäihminen, neuvontapalvelun asiakas

 1. Ikäihminen kertoo, mihin asiaan hän toivoo apua tai palvelua.
 2. Hän kertoo kysyttäessä arjestaan ja kokemuksistaan teknologian käytöstä.
 3. Hän tulee kohdatuksi neuvontapalvelussa yhdenvertaisesti.
 4. Hän saa yksilöllistä neuvontaa teknologian hyödyntämisestä.
  1. Asioissa, joihin hän toivoo apua tai palvelua
  2. Miten hän voi hyödyntää teknologiaa arjessaan ja mitä etua siitä hänelle mahdollisesti olisi.
 5. Hän saa neuvontaa, miten hän voi löytää internetistä tietoa teknologiasta.
 6. Hän saa tietoja teknologioista neuvontapalvelussa monikanavaisesti.
  1. Halutessaan hän katsoo esittelyvideon.
  2. Saa esitteen hänelle mahdollisesti sopivasta teknologiasta.
  3. Ikäihminen voi tutustua ja kokeilla neuvonnan yhteydessä teknologiaa.
 7. Ikäihminen voi lainata teknologioita kokeiltavaksi Laitetorilta Laitetori - Tampereen Kotitori.

Neuvontapalvelun työntekijä, sote -ammattilainen

 1. Neuvontapalvelun työntekijä kohtaa ikäihmisen.
 2. Keskustelun pohjana ikäihmisen kanssa työntekijä käyttää Suuntimaa https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/suuntima-palvelu. Tässä keskustelussa kysymykset koskevat esimerkiksi asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai terveys- ja hyvinvointiriskiä, sosiaalista hyvinvointia ja arkea sekä arjessa pärjäämistä.
  1. Neuvontapalvelun työntekijä kartoittaa ikäihmisen kokemuksen teknologian käytöstä.

   • Mitä laitteita ihmisellä on? Miten hän näitä käyttää?
  2. Neuvontapalvelun työntekijä selvittää ikäihmisen viestintätaitoja.

   • Käyttääkö hän puhelinta, pystyykö hän kirjoittamaan tai lukemaan tekstiviestit? Miten hän maksaa laskut tai käyttää tietokonetta?
  3. Osana keskustelua ja työntekijä arvioi asiakkaan edellytyksiä teknologian käyttöön.
 3. Neuvonta on selkeää, yksinkertaista ja yksilöllistä.
 4. Tarvittaessa työntekijä osaa hakea tietoa lisää teknologioista.
  1. Neuvonta keskittyy ikäihmisen arjessa esiintyviin tarpeisiin.
  2. Neuvonta sisältää ikäihmiselle kohdennettua yksilöllistä tietoa teknologian hyödyntämisen vaihtoehdoista.
   1. Miten ikäihminen voi hyödyntää kotona olevaa teknologiaa?
   2. Yksityisen teknologian vaihtoehdot?
   3. Kunnallinen teknologia vaihtoehtona mahdollisesti palvelujen toteuttamiseen?
    • Neuvontaneuvontapalvelun työntekijä ohjaa tarvittaessa ikäihmisen sote-palveluihin asiakasohjauksen asiakkaaksi palvelutarpeen arviointiin. 
 5. Neuvontapalvelun työntekijä motivoi ikäihmistä teknologian käyttöön.  Hän kertoo, miten teknologia hyödyttää arkea ja mitä hyötyä siitä mahdollisesti on ikäihmiselle.
 6. Työntekijä antaa tietoa ikäihmisen päätöksenteon tueksi monikanavaisesti:
  1. Valikoitua tietoa internetistä:
   • Ohjaa, miten ikäihminen pääsee esimerkiksi omalla matkapuhelimella tai tabletilla tiedon äärelle.
  2. Lyhyet esittelyvideot teknologioista.
  3. Paperiset esitteet palveluista ja teknologioista.
 7. Työntekijä esittelee ikäihmisen tarpeen ja mielenkiinnon perusteella neuvontapisteessä olevaa teknologiaa.
 8. Työntekijä ohjaa ikäihmistä neuvontapisteessä teknologian kokeilussa. 
 9. Työntekijä on varannut kohtaamiseen ja ikäihmisen ohjaamiseen riittävästi aikaa. Ikäihmisellä on mahdollisuus kokeilun kertaamiseen.
 10. Työntekijä sopii ikäihmisen kanssa teknologian käytön kokeilusta kotona.
  1. Mikäli teknologiaa ei ole neuvontapisteessä, työntekijä ohjaa ikäihmisen paikkaan, josta hän voi sitä lainata kotiin. Esimerkiksi Laitetorille Laitetori - Tampereen Kotitori
 11.  Ikäihmisen niin halutessa työntekijä ottaa yhteyttä viikon kuluttua ja kysyy, miten ikäihmisen teknologian käytön kokeilu kotona on sujunut.

 

Toimintaympäristö **

KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman (HYTEAIRO) osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihminen ei ole kotiin annettavia palvelujen asiakas. Hän on asioi neuvontapalvelussa.

 • Hän on hakeutunut neuvontapalveluun saadakseen tietoa omaa hyvinvointiaan lisäävistä palveluista tai kotiin annettavista palveluista.  
 • Hän on hakeutunut neuvontapalveluun saadakseen tukea teknologian itsenäiseen käyttöön.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli teknologian hyödyntämisen neuvontapalvelu - toimijana kolmassektori.

 • Lisätään ikäihmisille monikanavaisesti tietoa, että tukea teknologian itsenäiseen käyttöön on saatavissa kolmannelta sektorilta.
  • Julkaistaan Pirkanmaan yhteinen esite aiheena hyvinvointi, teknologia ja ikäihmiset. Siihen tieto, mistä tukea teknologian itsenäiseen käyttöön on saatavissa.
 • Tiivistetään julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
 • Tuetaan kolmatta sektoria toiminnassa, kerrotaan positiivista hyvinvointivaikutuksista, joita vapaaehtoistyön kautta voi saada - iloa ja sisältöä arkeen ja apua sitä tarvitseville.

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli teknologian hyödyntämisen neuvontapalvelu  - sote-palvelu

 • Yksityisesti hankittava teknologia
  • Laitetorilla on laajasti esittelyssä teknologiaa.
   • Laitetorilla on teknologian lainausmahdollisuus tiettyjen teknologioiden osalta.
  • Lisätään teknologian käytön ja kokeilun mahdollisuuksia lähitoreille.
  • Lähitoreilla on pienempi valikoima teknologiaa.
   • Lähitoreille on mahdollisuus saada esittelyyn hyvinvointiteknologiaa sisältävä  Lainattava Laitelaukku kahdeksi viikoksi kerrallaan.
   • https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/lainattava-laitelaukku
   • Lähitorin tapahtumassa teknologiapäivä tai laitetorin etäesittelyssä on mahdollisuus tutustua laitteisiin. Molempia tapahtumia järjestetään säännöllisesti.

Ikäihmisen teknologian itsenäistä käyttöä tukevan neuvonnan palvelut: Toimintamalli etäneuvontapalvelu

Kehitetään Kotitorin palveluhakua

 • Kotitorin sähköiseen palveluhakuun kysymyslomake, joka tukee teknologian ja muiden palvelujen esittelemistä asiakkaalle hänen tilanteensa ja toiveidensa mukaisesti.

Ikäihmisen toimintakyvyn omatoiminen ylläpito teknologiaa hyödyntäen: Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvontapalvelu - sote-palvelu

Tarjotaan neuvontapalveluiden työntekijöille mahdollisuutta täydennyskoulutukseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

 • Tredun hyvinvointiteknologia koulutus - Teknologia lähettiläät

Neuvonnan palveluohjaajat käyttävät Suuntimaa keskustelussa asiakkaan kanssa.

Neuvonnan työntekijöillä on palveluohjausosaamista. 

Työntekijän tulee ikäihmisen tilanteen perusteella tarjota hänelle yksilöllistä tietoa teknologian hyödyntämisen vaihtoehdoista.

Työntekijällä on tulee olla tietoa sekä tiedonhakutaitoja teknologiavaihtoehdosta ja niiden hyödyntämisen vaatimuksista sekä edellytyksistä käyttäjälle.

  Ikäihmisen oma teknologia:

  • Miten hän voi hyödyntää kotona olevaa teknologiaa?
 • Yksityiset vaihtoehdot
 • Kunnalliset palvelut
 • Hinta:
  • vastaavaa palvelua voi saada teknologialla edullisemmin kuin kasvokkain.
  • osa yksityisestä teknologiasta on kallista ja siten pienituloiselle ei saatavilla.

Työntekijällä on tietoa ja esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista teknologian käytössä.

Työntekijällä tulee olla käytettävissään monikanavaista tietoa.

 • Tieto netissä
 • Valmiit esittelyvideot
 • Paperisia esitteitä

Ikäihmisellä on mahdollisuus teknologioiden lainaukseen. 

 • Laitetori tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotta lainaustoiminta on mahdollista myös jatkossa.
 • Esimerkkejä teknologioista, joita voi kotona kokeilla ilmaiseksi:
  • Muistikuntoutuslaite
  • Kuvapuhelin
  • Ateria-automaatti

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

Kansikuva
Kansikuva tienviitat

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Ennaltaehkäisy Neuvonta

Ilmiöt

Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset