Laitelaukku – kiertävällä teknologiakokoelmalla hyvinvointiteknologia tutuksi ikäihmisille

Laitelaukun avulla ikäihmiset voivat matalalla kynnyksellä tutustua arkea helpottaviin teknologisiin laitteisiin ja palveluihin. Ammattilaiset ja vertaisohjaajat opastavat laitteiden käyttöön. Laukkua lainataan alueen palvelupisteisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laitelaukku – kiertävällä teknologiakokoelmalla hyvinvointiteknologia tutuksi ikäihmisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laitelaukun avulla ikäihmiset voivat matalalla kynnyksellä tutustua arkea helpottaviin teknologisiin laitteisiin ja palveluihin. Ammattilaiset ja vertaisohjaajat opastavat laitteiden käyttöön. Laukkua lainataan alueen palvelupisteisiin.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan KATI (PirKATI)-hanke, Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

20.04.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Laitelaukku

 • Mahdollistaa tutustumista teknologiaan, sovelluksiin ja digiratkaisuihin, jotka voisivat tukea ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakyvyä.
 • Sisältää neuvonnan ammattilaiselle ja vapaaehtoiselle vertaisohjaajalle työkaluja opastukseen ja tietoa kootusti teknologiaan, sovelluksiin sekä digiratkaisuihin.
 • Laitelaukku on kovakantinen matkalaukku, joka sisältää arkea helpottavia laitteita ja hyvinvointiteknologiaa sekä tietoa ja välineitä neuvontaan sekä opastukseen.  Laitelaukussa on internet-yhteydellä varustetun tablettitietokone ja älypuhelin tehostamaan opastusta ja kansio, jossa on kuvalliset pikaohjeet laitelaukun laitteisiin ja vinkkejä opastukseen.
 • Laitelaukun laiteet ja teemat: 

Laitelaukkuun tutustuessaan ikäihminen saa opastusta laitteiden käyttöön ja hyödyntämiseen. ATK seniorit Mukanetti ry järjestää mukaan vapaaehtoisen vertaisopastajan esittelemään laitelaukun sisältöä lähitorin ammattilaisen kanssa. Sekä sekä lähitorien henkilökunta että vertaisohjaajat ovat saaneet perehdytyksen laitelaukun laitteisiin ja opastamiseen. Laitelaukku kiertää lähitorilta toiselle viikoksi kerrallaan. Laitelaukun liikkumisessa pyritään huomioimaan mahdollisimman pienet siirtymät lähitorilta toiselle. Lähitori järjestää kuljetuksen laukulle. 
 

 

Toimintaympäristö **

Laitelaukku toimintamalli liittyy PirKATI toimintamalleihin Ennakoiva tuki kotona asumista tukevan teknologian hyodyntämiseen ja Neuvonta kotona asumista tukevan teknologian kayttöön . Idea laitelaukusta on syntynyt ikäihmisen kotona asumisen teknologiatuetun asiakaspolun työpajoissa, joita on pidetty Pir-KATI-hankkeessa loppuvuoden 2021 ja kevään 2022 aikana. Työpajoissa tunnistettiin tarve ikäihmisille suunnatun teknologian opastukseen ja kokeiluun matalalla kynnyksellä lähellä ikäihmisen asuinpaikkaa, lähitoreilla. Pirkanmaan lähitorit ovat osa ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja. Lähitorit ovat neuvonnan pisteitä ja yhteisöjen yhteisiä olohuoneita, joissa voi viettää aikaa ja tavata tuttuja. Lähitoreilla saa neuvontaa ja ohjausta arjen pulmiin, erityisesti ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa asioissa. Pirkanmaalla on 30 lähitoria (Lähitoritoiminta - pirha.fi). Idean jatkokehittelyyn kutsuttiin PirKATI-hankkeen kumppanit ja toiminnan kannalta keskeiset tahot. PirKATI-hankkeen vetämään Laitelaukun kehittäjäryhmään liittyvät: Pirkanmaan Kotitori ja Laitetori, ATK Seniorit Mukanetti ry ja Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelut. 

ATK Seniorit Mukanetti ry toimii koko Pirkanmaan alueella tarjoten koulutusta ja ohjausta tietokoneiden ja tablettien käyttöön. Vertaisohjaajat opastavat eri opastuspisteissä Tampereella ja ympäristökunnissa Etusivu - Mukanetti. Pirkanmaan Kotitori on ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen Kotitori auttaa löytämään palvelut (pirkanmaankotitori.fi). Pirkanmaan Kotitorin yhteydessä toimii Laitetori, jossa voi tutustua ammattilaisen ohjaamana kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä parantaviin apuvälineisiin ja laitteisiin kodinomaisessa ympäristössä Laitetori - Tampereen Kotitori.

Laitelaukku saatettiin osaksi lähitorien toimintaa lokakuussa 2022 alkaneen kiertueen muodossa, jossa laitelaukku on yhdellä lähitorilla viikon kerrallaan. Pirkanmaan Kotitori koordinoi laitelaukku kiertuetta yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen ennaltaehkäisevien palvelujen kanssa.  Laitelaukun liikkumisessa on huomioitu mahdollisimman pienet siirtymät lähitorilta toiselle.  Pirkanmaan Kotitori on toteuttanut laitelaukun kirjalliset pikaohjeet ja tukimateriaalin ohjaajille. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Laitelaukun kohderyhmää ovat ikäihmiset, jotka voisivat hyötyä teknologiasta oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Laitelaukun lainaustoimintaan ja vertaisohjaajien välitykseen lähitoreille tarvitaan keskitetty taho. Pirkanmaan Kotitori koordinoi laitelaukun lainaustoimintaa. Laitelaukun lainaustoiminnan kalenteri suunnitellaan riitävän ajoissa (noin kuukautta ennen), jotta tarpeellinen tieto siirtyy laitelaukkuopastuksiin liittyen. Laitelaukku on lähitorilla yhden viikon. Laina-aika vaatii onnistuakseen lähitoreilta sitoutumista ja toiminnansuunnittelua.

 • Laitelaukkua lainaava lähitori ottaa yhteyttä Pirkanmaan Kotitorille ja sopii, milloin laitelaukun voi hakea lähitorille. Kotitori toimittaa lainaussopimuksen sähköisesti täytettäväksi ja kertoo, mistä laitelaukku on haettavissa lähitorille. Lähitori palauttaa täytetyn lainaussopimuksen noin viikkoa ennen laitelaukun lainaa. Samassa yhteydessä Kotitori lähettää perehdytysvideon lähitorille.
 • Pirkanmaan Kotitori välittää ATK Seniorit Mukanetti ry:lle lähitorin yhteystiedot,. Mukanetti informoi lähitoria vertaisopastajan mahdollisuudesta tulla opastamaan asiakkaita laitelaukun laitteisiin. Mukanetin toiminnanjohtaja ilmoittaa vertaisopastajalle digiopastuksen ajankohdan, paikan ja lähettää vertaisopastajalle videoperehdytyksen laitelaukkuun. 
 • Lähitori julkaisee osana julkista kuukausitiedotettaan alueellaan, milloin ja miten ikäihminen voi tulla tutustumaan Laitelaukkuun. 
 • Ennen luovutusta seuraavalle lähitorille, luovuttava taho tarkastaa, että laitelaukun laitteet ovat puhtaat, laitteiden akut eivät ole tyhjät ja tarvittessa lataa ne. Lähitori järjestää itse kuljetuksen, jolla haetaan laitelaukku sovitusta paikasta (toiselta lähitorilta).

Laitelaukku opastus

 • Laitelaukku opastuksen paikka suunnitellaan lähitorilla vierailevan asiakkaan kannalta mahdollisimman helpoksi esimerkiksi sisäänkäynnin yhteyteen. Laitelaukulle ja sen laitteille tulee varata riittävän iso esittelypöytä. Laitelaukkua ei jätetä huomiotta opastuksien aikana turvallisuussyistä. Laitelaukku opastuksen aikana neuvontaa toteuttava ammattilainen tai vertaisohjaaja huolehtii laitteiden asianmukaisesta puhdistamisesta. Opastuksen loputtua laitteet ja niiden osat johtoinen laitetaan laitelaukkuun mukana olevan tarkistuslistan mukaisesti. Laitteet on nimikoitu osineen ja johtoineen. 
 • Laitelaukun opastuksen tukena hyödynnetään laitteiden kuvallisia käyttöohjeita ja tukimateriaaleja.
  • Käyttöohjeet ja tukimateriaalit löytyvät tabletilta pdf-muodossa ja laitelaukun sisällä olevasta kansiosta paperisena. Opastaja voi tarvittaessa olla yhteydessä Pirkanmaan Kotitorille.
 • Laitelaukun laitteisiin tutustuminen yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuu opastaen ja neuvoen.  Vertaisopastajalla ja neuvontaa toteuttavalla ammattilaisella on myönteinen ja avoin asenne laitelaukkuun. Keskeisenä ajatuksena on tutustuva, ihmettelevä ja opetteleva suhtautuminen. Opastajan ei tarvitse osata kaikkea, laitteiden käyttöä voi opetella yhdessä asiakkaiden kanssakin. Laitelaukun tutustumisen näkökulmia:
  • Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ratkaisuihin tutustuminen
  • Yhteisesti/yleisesti kokonaisuuden esittely
  • Laitteiden käyttötarkoituksen arvailu
  • Laitelaukun sisältöihin tutustumisen lisänä tarvittessa yhteys Pirkanmaan Kotitorille
 • Opastaja on tietoinen, että laitelaukun laitteet ovat vain yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa asiakkaalle ja eri vaihtoehtoja löytyy. Yksilöllisen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti opastaja on asiakkaan tukena eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi tukimateriaalissa on hakusanoja, joiden avulla opastaja voi etsiä asiakkaalle sopivaa ratkaisua.

Laitelaukun kehitys

 • Laitelaukun toimintamallia kehitetään säännöllisesti Pirkanmaan ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelulinjan koordinoimana ikäihmisten, lähitorien, ATK seniorit Mukanetti ry:n ja Pirkanmaan Kotitorin kanssa. Tarvittaessa jatkuvaan kehitystoimintaan otetaan muita toimijoita.
 • Toiminnan suunnittelussa tulisi huomioida yhdenmukaiset käytännöt, jotta laitelaukku olisi osa lähitorien neuvontaa ja ohjausta. Lähitorien ohjelmassa tulisi huomioida erilliset esittelytilaisuudet ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Johto kannustaa lähitoreja säännöllisesti ideoimaan yhdessä ikäihmisten kanssa, miten laitelaukkua voi hyödyntää osana lähitorien toimintaa.
 • Osana laitelaukun toimintaa mitataan jatkuvasti käyttäjämääriä eli kuinka moni asiakas on tutustunut laitelaukkuun. Lisäksi toteutetaan säännöllisin väliajoin Laitelaukun asiakaskokemuskysely, johon ikäihmisten on helppo vastata. Laitelaukun sisällön kehittämisen tulisi toteutua säännöllisesti asiakkaiden tarpeiden perusteella.
 • Lähitorien ammattilaisten ja vertaisopastajien osaamista hyvinvointiteknologian käytön ja hyödyntämisen neuvontaan tulee kehittää. Jatkuvaan laitelaukku perehdytykseen tarvitaan videoperehdytys. Lähitorien ammattilaisilta ja vertaisopastajilta tulee varmistaa säännöllisesti, että perehdytys toteutuu riittävästi ja vastaa opastajien ja asiakkaiden tarpeita.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pirkanmaan lähitoreilla (11 kpl) on tutustunut 468 henkilöä (keskimäärin 43 henkilöä/lähitori) ajalla 24.10.2022 -9.2.2023.

Asiakaskokemustutkimus Laitelaukun asiakaskokemukset Pirkanmaan Lähitoreilla

Asiakaskokemuskysely ja teemahaastattelu Laitelaukkuun tutustuneille lähitorin ikäihmisille Laitelaukun heidän kokemuksistaan, jotka toteutettiin 10/2022 - 1/2023 välisenä aikana. Asiakaspalautekyselyyn vastattiin sähköisellä kyselylomakkeella tai paperisella kyselylomakkeella. Lähitorin työntekikä tiedotti asiakasta tutkimuksesta kirjallisesti ja suullisesti, pyysi asiakkaalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen ja ohjasi asiakasta itse täyttämään kyselyn. PIRKATI-hankkeen projektisuunnittelijat toteuttivat ikäihmisten teemahaastattelut kahdella lähitorilla. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkimusaineisto teemoiteltiin käyttämällä laadullisen sisällön analyysin menetelmiä. Teemahaastattelut (N=9), keski-ikä 89 vuotta, joista kahdeksan (8) naista ja yksi (1) mies.  Asiakaskokemuskysely (N=7), ikäjakauma 65-94 vuotta, kaikki vastaajat naisia. 

Ikäihmiset tutustuivat laitelaukkuun lähitorin opastuspisteellä henkilökohtaisesti tai osana ryhmää laitelaukun esittelytilaisuudessa. Laitelaukkuun tutustuttiin uteliaisuudesta, tultiin katsomaan uusia teknologiaratkaisuja sekä päädyttiin paikalle sattumalta. Ikäihmiset eivät tulleet hakemaan tiettyä ratkaisua tutustuessaan laitelaukkuun. Ikäihmiset saivat henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa laitelaukun laitteiden hyödyntämiseen. He tutustuivat laitelaukun laitteisiin osittain itsenäisesti, mutta suurimmaksi osaksi opastajan avustuksella.  Osallistuminen vaihteli kuuntelusta ja katselusta käytännön kokeiluun. Laitteiden kokeilut sujuivat hyvin vertaisohjaajan tai lähitorin henkilökunnan tuella. Kokeilussa ilmeni haasteita yksittäisten laitteiden toimimattomuutena ja verenpainemittarin mansetin asettamisen haastavuutena. Ikäihmisten mukaan haasteet eivät johtuneet laitelaukun esittelijästä. Laitteet eivät toimineet käyttö hetkellä tai vaativat erityistä sorminäppäryyttä, hyvää näköä ja kuuloa. Ikäihmiset toivat esiin, että laitteen käyttäjän tietotekninen osaaminen tulisi olla hyvällä tasolla. He kertoivat saaneensa opastajalta oleellisen laitteen käyttöön ja osittain hankintaan liittyen. 

Ikäihmiset kokeilivat monipuolisesti laitelaukun laitteita. He tutustuivat useampaan laitteiseen, mutta yleisimmin kokeilivat vain yhtä tai muutamaa laitetta. Asiakaskokemuskyselyistä nousi esiin osittain samankaltaisia tuloksia kuin teemahaastatteluista; kolmesta eniten kokeillusta laitteesta kaksi oli samaa: suurennuslasi led-valolla ja älyverenpainemittari. Haastateltavien mukaan kolme eniten kokeiltua laitetta olivat suurennuslasi led-valolla, kommunikaattori ja älyverenpainemittari. Asiakaskokemuskyselyn mukaan kuusi (6) henkilöä ilmoitti kokeilleensa suurennuslasia led-valolla, viisi (5) henkilöä älyverenpainemittaria, viisi (5) henkilöä älyvaakaa sekä neljä (4) ikäihmisistä älykuumemittaria. Ikäihmisten mielestä mieluisimpia, tarpeellisia ja hyödyllisiä laitteita olivat suurennuslasi led-valolla, kommunikaattori, pistorasiaan kytkettävä lyhytaika-ajastin sekä älyverenpainemittari. Kyselyyn vastanneiden ikäihmisten mukaan mieluisimmaksi sisällöksi koettiin älyverenpainemittari (n=3), suurennuslasi led-valolla (n=4) ja pistorasiaan kytkettävä lyhytaikaajastin (n=3). Asiakaskokemuskyselyyn vastanneet kertoivat, että he voisivat tulevaisuudessa hyödyntää laitelaukun laitteita. Tulevaisuudessa haastateltavat hankkisivat älyverenpainemittarin tai älykuumemittarin, led-suurennuslasin ja kommunikaattorin, jos näille olisi tarve. Osa ikäihmisistä koki, ettei laitelaukussa ollut heille hyödyllistä sisältöä tai itselleen tarvetta laitteille nykyistä enempää.

Laitelaukku otettiin hyvin vastaan lähitoreilla ja ikäihmisten kokemukset laitelaukusta olivat yleisesti ottaen positiivisia, vaikka kehitettäviä asioita löytyi. Ikäihmiset suhtautuivat laitelaukkuun myönteisesti ja olivat kiinnostuneita teknologian hyödyntämisestä arjessaan. Laitelaukun sisällöt vastasivat pääosin ikäihmisten tarpeisiin.  Nykyisten laitteiden lisäksi ikäihmiset toivoivat laitelaukkuun liikkumisen apuvälineitä, verensokerimittaria, laitetta avuksi suihkussa selänpesuun ja laitetta, joka auttaa voiteen levityksessä ja imeytymisessä ihoon. He ehdottivat, että laitelaukkuun yhdistettäisiin luento tiedosta oman voinnin seuraamiseen. He ehdottivat, että laitelaukun laitteita esittelisi ammattilainen, jolla olisi ymmärrys ikäihmisen terveydentilasta ja arjen haasteista sekä toivoivat henkilökohtaista neuvontaa, jossa katsottaisiin yhdessä teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia arjen tueksi.  Laitelaukun laitteiden ja siihen yhdistettävän tiedon koettiin olevan merkityksellistä ennaltaehkäisyn kannalta. 

Laitelaukun asiakaskokemukset Pirkanmaan lähitoreilla

Laitelaukun vieraskirjan vapaapalaute

Suosittuja laitteita olivat suurennuslasi led-valolla, lyhytaika-ajastin, älyverenpainemittari, kommunikaattori, älykuumemittari ja älyvaaka. Osa laitteista koettiin liian kalliiksi ikäihmisille. Vieraskirjaan jätettyjen vertaisopastajien ja lähitorin ammattilaisten kommenttien perusteella laitelaukussa on hyvä ohjeet opastajalle ja laitelaukkua on mukava sekä helppo esitellä.
 

Sähköiseen palautekyselyyn perehdytyksestä vastasi 13 henkilöä, joista 7 oli lähitorin koordinaattoreita ja 5 digivertaisohjaajia. Palautekyselyyn vastanneet olivat osallistuneet Pirkanmaan Kotitorin järjestämään laitelaukku perehtykseen, joko Pirkanmaan kotitorilla tai etäyhteydellä (Teams). Perehdyksen kesto koettiin pääosin sopivaksi. Perehdytyksen sisältö oli hyvin ymmärrettävissä. Suurin osa vastanneista koki saavansa tarvittavat tiedot laitelaukun käytänteistä ja teknologioista. Vastaajat kokivat saaneensa perehdytyksesta tarpeeksi tietoa, mihin ikäihmisen voi tarvitaessa ohjata. Enemmistö vastanneista koki perehdytyksen jälkeen pystyvänsä hyvin esittelemään laitelaukun sisältöjä.  Hyvinä asioina koettiin selkeä johdatus laitelaukun sisältöihin, perehdyttäjän hyvä esiintyminen ja laitteiden esittelytapa. Kehityskohteina nostettiin esiin kokemustiedon lisääminen ja ehdotettiin pidempää aikaa perehdytykselle. Toisaalta myös koettiin perehdytys hyväksi nykyisessä muodossaan (etä- ja fyysinen perehdytys). NPS, kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua, oli 59 eli tasolla hyvä. (asteikko -100 +100).
 

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Laitelaukun laitteita ja sen opastusmateriaaleja voidaan hyödyntää monin eri tavoin osana ikäihmisten ennaltaehkäisevää työtä:

Laitelaukku esittelytilaisuus – yleinen neuvonta

 • Myönteiset asenteet teknologiaa kohtaan
 • Digiosallisuuden vahvistaminen
 • Ennakoinnin tai oman hyvinvoinnin ylläpitämisen teeman ympärille järjestetty tilaisuus

 Laitelaukku opastus – yleinen neuvonta

 • Neuvonnan ja opastuksen lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja kiinnostus
 • Vertaisohjaajan toteuttamana – yleinen opastus, henkilökohtainen opastus teknologian käyttöön, digiosallisuuden vahvistaminen
 • Sote-ammattilaisen toteuttamana - henkilökohtainen opastus teknologian käyttöön, digiosallisuuden vahvistaminen, yleinen palveluneuvonta

Laitelaukku osana asiakasneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista - yksilötaso

 • Ajanvaraus palvelupisteen neuvontaan asiakkaalle - lähtökohtana asiakkaan tarpeet.
 • Asiakkaan kohtaamisen ja keskustelun kautta Omasuuntimaa hyödyntäen asiakas ja ammattilainen valitsevat sopivan polun palveluineen, jonka osa teknologia voi olla

Laitelaukun voi koota yritysten sponsoroimana. PirKATI-hankkeen kokoaman laitelaukun laitteet on tehty suorahankintoina ilman yritysten tukea.  Laitelaukkuun voisi jatkossa liittää terveys- ja hyvinvointiteknologioita merkinnällä, jotka ovat esimerkiksi Kotidigi Kotidigi kotihoidon asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa | Innokylä (innokyla.fi) tai Omatietovaranto Omatietovaranto - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi yhteensopivia.  Teknologiayritysten kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi tiivistää laitelaukun laitteiden ja esittelyjen osalta, jotta ikäihmisten tarpeet tulisivat osaksi laitteiden kehittämistä.

Digiosallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin välillä, jotta ikäihmisillä on mahdollisuus riittävään tukeen Digiosallisuus Suomessa – Digiosallisuus Suomessa -hankkeen loppuraportti (valtioneuvosto.fi) Lähitoreilla vierailee kotona asuvia ikäihmisiä ja heidän läheisiään. Ikäihmisten toimintakyvyn vaihtelut ja arjen tuen tarpeet voivat olla hyvin erilaisia.  Miten tulevaisuudessa huomioidaan toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten tarpeet ja heillä olevat taloudelliset resurssit, jotta voidaan tarjota esittelyyn vaihtoehtoisia laitteita, yksilöllisesti arjen tuen tarpeen mukaan? Miten viestintää laitelaukusta, opastuspistettä, esittelyä ja neuvontaa kehitetään ikäihmisten lisäksi heidän läheisilleen?

Kansikuva
Laitelaukku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis