Laitelaukku - kiertävän teknologiakokoelman avulla opastusta ikäihmisille hyvinvoinnin ja arjen teknologiaan

Laitelaukun tarkoitus on avata ikäihmisille tutustumisen mahdollisuus hyvinvoinnin ja arjen teknologiaan.

 • Laukun kotipesä on Pirkanmaan Kotitorin Laitetorilla, josta sitä lainataan lähitoreille
 • Laitelaukkuun tutustuessa henkilö saa opastusta teknologian käyttöön lähitoreilla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laitelaukku - kiertävän teknologiakokoelman avulla opastusta ikäihmisille hyvinvoinnin ja arjen teknologiaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laitelaukun tarkoitus on avata ikäihmisille tutustumisen mahdollisuus hyvinvoinnin ja arjen teknologiaan.

 • Laukun kotipesä on Pirkanmaan Kotitorin Laitetorilla, josta sitä lainataan lähitoreille
 • Laitelaukkuun tutustuessa henkilö saa opastusta teknologian käyttöön lähitoreilla
Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, Pirkanmaan KATI (PirKATI)-hanke.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

20.04.2022

Viimeksi muokattu

20.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Laitelaukku

 • Mahdollistaa tutustumista teknologiaan, sovelluksiin ja digiratkaisuihin, jotka voisivat tukea ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakyvyä
 • Mahdollistaa tutustumisen lähellä ikäihmisen asuinpaikkaa kotona asumista tukeviin teknologia ratkaisuihin
 • Sisältää neuvonnan ammattilaiselle ja vapaaehtoiselle vertaisohjaajalle työkaluja opastukseen ja tietoa kootusti teknologiaan, sovelluksiin sekä digiratkaisuihin
 • Laitelaukku on kovakantinen matkalaukku, joka sisältää
  • arkea helpottavia laitteita, hyvinvointi- ja terveysteknologiaa
  • sisältää tietoa ja välineitä neuvontaan sekä opastukseen
   • internet-yhteydellä varustetun tabletin ja älypuhelimen tehostamaan opastusta ja neuvontaa
   • kansion, jossa on kuvalliset pikaohjeet Laitelaukun laitteisiin sekä vinkkejä opastukseen ja neuvontaan
    • Laitelaukun laiteet ja teemat: 
     • Kuuleminen ja näkeminen
      • Laitteet: kommunikaattori, LED suurennuslasi
     • Lisäturvaa arkeen
      • Laitteet: helppokäyttöpuhelin, älypuhelin, lyhytaika-ajastin
     • Muistamisen tukena
      • Laitteet: kalenterikello, lääkemuistuttaja älydosetti
     • Oman voinnin seuranta
      • Laitteet: älyranneke, verenpainemittari, kuumemittari, henkilövaaka

Laitelaukun laitteiden, vertaisohjaajien opastuksen ja ammattilaisten neuvonnan avulla ikäihmisille mahdollistuu tutustuminen ennaltaehkäisevästi arkea helpottaviin teknologisiin ratkaisuihin sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan matalalla kynnyksellä lähitorilla käynnin yhteydessä.

Pirkanmaalla on yksi Laitelaukku, jonka lainaustoimintaa koordinoi Pirkanmaan Kotitorin Laitetori. Laitelaukku kiertää lähitorilta toiselle viikoksi kerrallaan. Laitelaukun liikkumisessa on huomioidaan ympäristönäkökulma ja mahdollisimman pienet välimatkat lähitorilta toiselle. Laitelaukun lainaaja eli lähitori järjestää itse kuljetuksen laukulle. 

ATK Seniorit Mukanetti ry:n vapaaehtoiset vertaisohjaajat toimivat Laitelaukun esittelijöinä ja digiopastajina lähitoreilla. Sekä sekä lähitorien henkilökunta että vertaisohjaajat ovat saaneet perehdytyksen Laitelaukun laitteisiin sekä opastamiseen. 

 

Toimintaympäristö **

Toimintamalli liittyy ikäihmisen teknologiatuettuun asiakaspolkuun ja siellä vaiheisiin

 1. Toimintakyvyn omatoiminen ylläpito - ennakoiva tuki ja motivointi teknologian hyödyntämiseen 
 2. Neuvontapalvelut - Teknologian itsenäistä käyttöä tukeva neuvonta
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Laitelaukun kohderyhmää ovat ikäihmiset, jotka voisivat hyötyä teknologiasta oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Prosessi

Laitelaukun lainaus

Pirkanmaan Kotitori koordinoi Laitelaukun lainaustoimintaa. Laitelaukun lainaustoiminnan kalenteri suunnitellaan riitävän ajoissa (noin kuukautta ennen), jotta tarpeellinen tieto siirtyy Laitelaukkuopastuksiin liittyen. Laitelaukku on lainassa lähitorilla yhden viikon. Laina-aika vaatii onnistuakseen lähitoreilta sitoutumista ja toiminnansuunnittelua Laitelaukun osalta.

 1. Laitelaukkua lainaava lähitori ottaa yhteyttä Pirkanmaan Kotitorille ja sopii, milloin Laitelaukun voi hakea lähitorille.
 2. Kotitori toimittaa lainaussopimuksen sähköisesti täytettäväksi ja kertoo, mistä Laitelaukku on haettavissa lähitorille. 
 3. Kotitori välittää lähitorille ATK Seniorit Mukanetti ry:n yhteystiedot, jotta lähitorin on mahdollista tiedustella vertaisopastajaa Laitelaukkuopastukseen.
 4. Lähitori on yhteydessä ATK Seniorit Mukanetti ry:n toiminnanjohtajaan, joka koordinoi vapaaehtoisten vertaisopastajien toimintaa.  Toiminnanjohtaja ilmoittaa lähitorille, onko lähitorin alueella on saatavissa vertaisopastaja mukaan laitelaukku opastukseen.
 5. Mukanetin toiminnanjohtaja ilmoittaa vertaisopastajalle opastuksen ajankohdan, paikan ja lähettää vertaisopastajalle videoperehdytyksen Laitelaukkuun. 
 6. Lähitori julkaisee osana julkista kuukausitiedotettaan alueellaan, milloin ja miten ikäihminen voi tulla tutustumaan Laitelaukkuun. 
 7. Lähitori palauttaa täytetyn lainaussopimuksen noin viikkoa ennen Laitelaukun lainaa. Samassa yhteydessä Kotitori lähettää perehdytysvideon lähitorille.
 8. Lähitori järjestää itse kuljetuksen, jolla hän hakee Laitelaukun sovitusta paikasta (toiselta lähitorilta).
 9. Ennen Laitelaukun luovutusta seuraavalle lähitorille, luovuttava taho tarkastaa, että Laitelaukun laitteet ovat puhtaat, laitteiden akut eivät ole tyhjät ja tarvittessa lataa ne.

Laitelaukku opastus

 • Laitelaukku opastuksen paikka suunnitellaan lähitorilla vierailevan asiakkaan kannalta mahdollisimman houkuttelevaksi esimerkiksi sisäänkäynnin yhteyteen. Laitelaukulle ja sen laitteille tulee varata riittävän iso esittelypöytä. 
 • Laitelaukkua ei jätetä huomiotta opastuksien aikana turvallisuussyistä.
 • Laitelaukku opastuksen aikana opastusta tai neuvontaa toteuttava ammattilainen tai vertaisohjaaja huolehtii laitteiden asianmukaisesta puhdistamisesta. 
 • Opastuksen tai esittelytilaisuuden loputtua opastaja tai ammattilainen laittaa laitteet ja niiden osat johtoinen Laitelaukkuun mukana olevan tarkistuslistan mukaisesti. Laitteet on nimikoitu osineen ja johtoineen. 
 • Laitelaukun opastuksen tukena hyödynnetään laitteiden kuvallisiakäyttöohjeita ja tukimateriaaleja.
  • Käyttöohjeet ja tukimateriaalit löytyvät tabletilta pdf-muodossa sekä Laitelaukun sisällä olevasta kansiosta paperisena. Lisäksi opastaja voi tarvittaessa olla yhteydessä Kotitorille.
 • Laitelaukun laitteisiin tutustuminen yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuu opastaen ja neuvoen.  Opastajalla tai neuvontaa toteuttavalla ammattilaisella on myönteinen ja avoin asenne Laitelaukkuun. Keskeisenä ajatuksena on tutustuva, ihmettelevä ja opetteleva suhtautuminen. Opastajan ei tarvitse osata kaikkea, laitteiden käyttöä voi opetella yhdessä asiakkaiden kanssakin.
  • Laitelaukun tutustumisen näkökulmia
   • Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ratkaisuihin tutustuminen
   •  Yhteisesti/yleisesti kokonaisuuden esittely
   •  Laitteiden käyttötarkoituksen arvailu
   •  Laitelaukun sisältöihin tutustumisen lisänä tarvittessa etäyhteys Laitetorille
 • Opastaja tai neuvontaa toteuttava ammattilainen on tietoinen, että Laitelaukun laitteet ovat vain yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa asiakkaalle ja eri vaihtoehtoja löytyy. Yksilöllisen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti opastaja on asiakkaan tukena eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi tukimateriaalissa on hakusanoja, joiden avulla opastaja voi etsiä asiakkaalle sopivaa ratkaisua.

Laitelaukkua kehitetään osana lähitorien ja ATK Seniorit Mukanetti ry:n toimintaa  

 • Laitelaukkua hyödynnetään lähitoreilla ohjauksen ja neuvonnan tukena.
 • Johto kannustaa lähitoreja säännöllisesti ideoimaan, miten Laitelaukkua voi hyödyntää osana lähitorien toimintaa.
 • Osana Laitelaukun toimintaa mitataan jatkuvasti käyttäjämääriä eli kuinka moni asiakas on tutustunut Laitelaukkuun. 
 • Toteutetaan säännöllisin väliajoin Laitelaukun asiakaskokemuskysely (suunnitelma helmikuussa 2023).
 • Laitelaukun toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Pirkanmaan ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelulinjan koordinoimana ikäihmisten, lähitorien, ATK seniorit Mukanetti ry:n ja Pirkanmaan Kotitorin kanssa. Tarvittaessa jatkuvaan kehitystoimintaan otetaan muita toimijoita.

Resursseja vaativat

 • Taloudellinen panostus n. 1500€ Laitelaukun ja laitteiden hankintaan. Lisäksi jatkuvat kustannukset tabletin, älypuhelimen, helppokäyttöpuhelimen ja Älydosetin neljään internetliittymään.
 • Perehdytysmateriaalin luominen tabletille ja kansioon teemojen mukaisesti. Tässä liitteenä Laitelaukun perehdysmateriaalit.
 • Perehdytykset tapahtumina vertaisohjaajille sekä lähitorien koordinaattoreille. Lisäksi jatkuvaan perehdytykseen pitää nauhoittaa videoperehdytys. 
 • Laitelaukun lainaustoimintaa lähitoreille tarvitaan koordinoimaan keskitetty taho. Luontainen taho tähän Pirkanmaalla oli Pirkanmaan Kotitori, jonka yhteydessä on erityisosaamista sekä Laitetori, jossa voi tutustua ammattilaisen ohjaamana kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä parantaviin apuvälineisiin ja laitteisiin kodinomaisessa ympäristössä Laitetori - Tampereen Kotitori.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakaskokemustutkimus Laitelaukun asiakaskokemukset Pirkanmaan Lähitoreilla

Asiakaskokemuskysely ja teemahaastattelu Laitelaukkuun tutustuneille lähitorin ikäihmisille Laitelaukun heidän kokemuksistaan, jotka toteutettiin 10/2022 - 1/2023 välisenä aikana.

Asiakaspalautekysely

 • Palautekyselyyn vastattiin sähköisellä kyselylomakkeella tai paperisella kyselylomakkeella. Lähitorin työntekikä tiedotti asiakasta tutkimuksesta kirjallisesti ja suullisesti, pyysi asiakkaalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen ja ohjasi asiakasta itse täyttämään kyselyn.

Teemahaastattelu Laitelaukun asiakaskokemuksesta

 • PIRKATI-hankkeen projektisuunnittelijat toteuttivat ikäihmisten teemahaastattelut lähitoreilla.
 • Teemahaastatteluun osallistui 9 asiakasta.
 • Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.
 • Tutkimusaineisto teemoiteltiin käyttämällä laadullisen sisällön analyysin menetelmiä.

Lisäksi kerättiin tietoa Laitelaukkuun tutustuneista asiakasmääristä. Keinona oli Laitelaukku opastajan tekemä tukkimiehen kirjanpito tutustuneista henkilöistä Laitelaukun mukana kulkevaan vieraskirjaan. Vieraskirjaan oli myös mahdollista jättää vapaata palautetta Laitelaukusta.

Arviointikysymykset:

Tulokset:

Kysely Laitelaukku perehdytyksen kokemuksista siihen osallistuneille lähitorien koordinaattoreille ja vapaaehtoisille vertaisohjaajille

Arviointikysymykset:

Tulokset:

Toimintamallin yhteiskehittämiseen osallistuneiden yhteinen arvio Laitelaukusta:

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Laitelaukun voi koota myös yritysten sponsoroimana. PirKATI-hankkeen kokoama Laitelaukun laitteet on tehty suorahankintoina ilman yritysten tukea. 

Laitelaukkuun voisi jatkossa liittää terveys- ja hyvinvointiteknologioita merkinnällä, jotka ovat esimerkiksi Kotidigiin tai Omatietovarantoon yhteensopivia. 

Kansikuva
Laitelaukku

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed