Jobcenter-mallin myötä luodaan väliporras työtoiminnan ja avointen työmarkkinoiden työpaikkojen välille. Työtoiminnan asiakkaiden on mahdollista kokeilla palkkatyötä matalalla kynnyksellä omien voimavarojen mukaan, menettämättä mahdollisuutta jatkaa työtoiminnassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jobcenter-/Alihankintamalli Helsinki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jobcenter-mallin myötä luodaan väliporras työtoiminnan ja avointen työmarkkinoiden työpaikkojen välille. Työtoiminnan asiakkaiden on mahdollista kokeilla palkkatyötä matalalla kynnyksellä omien voimavarojen mukaan, menettämättä mahdollisuutta jatkaa työtoiminnassa.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin Vammaisten työ- ja päivätoiminta ja Aikuissosiaalityön kuntouttava työtoiminta
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

23.05.2022
Toimintaympäristö **

Työkykyohjelmassa puhutaan alihankintamallista, mutta Helsingissä käytämme termiä Jobcenter-malli, ettei hankkeessa kehitettävä malli sekoitu jo työtoiminnassa tehtäviin palkattomiin alihankintatöihin.

Jobcenter-mallin pilotointi liittyy oleellisesti vammaistyön ja aikuissosiaalityön työtoimintaa tuottaviin toimipisteisiin Helsingissä ja sitä kehitetään näiden ja osin myös asiakasymmärrystä hankkeeseen tuottavien asiakkaiden ja järjestöjen kanssa. Kehittämistyössä on myös kiinteä yhteys hankkeen kautta muissa työkykyohjelman hankkeissa tapahtuvaan alihankintamallin pilotointiin, jota koordinoi THL yhteistyössä STM:n kanssa. 

Jobcenter-malli on yksi työtoiminnassa käytettävistä sosiaalihuollon työmenetelmistä ja sen myötä luodaan väliporras työtoiminnan ja avointen työmarkkinoiden työpaikkojen välille. Mallin avulla työtoiminnan asiakkaiden on mahdollista kokeilla palkkatyötä matalalla kynnyksellä omien voimavarojen mukaan, menettämättä mahdollisuutta jatkaa työtoiminnassa. 

Työkykyisempi Stadi- hankkeen aikana selvitetään keskeiset avoimet kysymykset ja suunnitellaan Helsingin Jobcenter-malli pysyväksi osaksi vammaistyön ja aikuissosiaalityön työtoimintaa. 

Esiselvitys - Alihankintamalli - Työkykyisempi Stadi

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakaskohderyhmänä:

  • Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 
  • Vammaiset asiakkaat: sosiaalihuoltolain työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan, kehitysvammalain mukaisen työtoiminnan ja työhönvalmennuksen asiakkaat
Kansikuva
Kuva Helsingin yltä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työttömyys Prosessien kehittäminen Työllistyminen Työllisyys Osatyökykyisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät