Palvelusafarissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tutustumiskäynnillä jokin palvelu oman viiteryhmän näkökulmasta sekä tutustutaan ja vaikutetaan palveluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelusafarissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tutustumiskäynnillä jokin palvelu oman viiteryhmän näkökulmasta sekä tutustutaan ja vaikutetaan palveluun.

Toteutuspaikka
Siä päätät – ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla -hanke (ESR 2015–17). Malli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Luotu

18.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan avulla tutustutaan palveluihin ja vaikutetaan niihin, jolloin sekä pystyvyyden kokemus että vaikuttamistaidot vahvistuvat ja tarjoutuu myös mahdollisuus panostaa yhteiseen hyvään.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Toiminta kiinnittyy kuntouttavaan työtoimintaan ja palvelujärjestelmään.

Osana Siä päätät -hankkeen kehittämistyötä nuoret tekivät tutustumiskäynnin työvoiman palvelukeskukseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu erityisen tuen tarpeessa oleville, kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tai koulutuksen ulkopuolella oleville pitkäaikaistyöttömille 16–29-vuotiaille nuorille sekä erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa työskenteleville organisaatioille. Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelua potentiaalisesti käyttävät nuoret suunnittelevat ja toteuttavat tutustumiskäynnin ennalta valittuun palvelukohteeseen. Nuoret arvioivat palvelun ja näin saatua tietoa potentiaalisten käyttäjien kokemuksista voidaan hyödyntää palvelua kehitettäessä.

Käytettävät arviointimenetelmät valitaan ammattilaisten kokoamasta kirjosta erilaisia menetelmiä. Kohteesta etsitään etukäteen tietoa ja laaditaan havainnointi- ja haastattelurungot, joita safarikäynnillä käytetään. Palvelusafarikäynnillä nuoret havainnoivat palvelukohdetta, kirjaavat ja dokumentoivat löydöksiä valokuvaamalla sekä kirjaavat muistiinpanoja haastattelusta ja arvioivat palvelua oman viiteryhmän osalta. Tulokset annetaan palvelutarjoajan käyttöön. Nuoret saavat tietoa palvelusta ja kynnys osallistua palveluihin madaltuu.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

PALVELUSAFARI VAHVISTAA OSALLISUUTTA

Toiminta vahvistaa osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, kun palveluja yhteiskehitetään ja nuoret vastaavat prosessissa tehtävistä valinnoista. Toiminta lisää osallisuutta omassa elämässä, koska se madaltaa palvelusafarille osallistuvien kynnystä hakeutua palveluihin ja vahvistaa pystyvyyden kokemusta. Toiminta tarjoaa merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä, kun nuoret ovat osa joukkoa ja panostavat yhteiseen hyvään vastaavassa tilanteessa oleville nuorille.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista_Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä_14.9.2018 (pdf (244 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Siä päätät -hankkeessa (ESR 2015–2017) tehtyyn kehittämistyöhön.

Siä päätät -hankkeen verkkosivut (Xamk.fi)

Kansikuva
Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis