Työttömien terveystarkastusprosessin yhtenäinen toimintamalli, Keski-Suomen HVA (RRP, P4, I1)

Toimintamallin tavoitteena on luoda koko Keski-Suomen kattava yhtenäinen työttömän terveystarkastusmalli ja lisätä sähköisten palveluiden käyttöä. Toimintamallin avulla pyritään purkamaan myös hoitojonoja.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työttömien terveystarkastusprosessin yhtenäinen toimintamalli, Keski-Suomen HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on luoda koko Keski-Suomen kattava yhtenäinen työttömän terveystarkastusmalli ja lisätä sähköisten palveluiden käyttöä. Toimintamallin avulla pyritään purkamaan myös hoitojonoja.

 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Piia Niiranen

Luotu

19.04.2023

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Työttömän terveystarkastuksesta säädetään terveydenhuoltolaissa ja se on tarkoitettu työ- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella oleville, erityisesti työttömille.

Terveystarkastuksessa selvitetään ja edistetään työttömänä olevan henkilön terveyttä ja hyvinvointia sekä kartoitetaan hänen työ- ja toimintakykyä, kuntoutustarpeita ja ohjataan tarvittaessa jatkopalveluihin. Terveystarkastus on asiakkaalle vapaaehtoinen ja maksuton.

(Lähde: THL, viitattu 6.7.2023)

Osa työttömistä on joutunut odottamaan terveystarkastukseen pääsyä useamman kuukauden ja toisaalta tarkastuksia on toteutettu vaihtelevin sisällöin. Toimintamalli keskittyy Keski-Suomen hyvinvointialueella työttömien terveystarkastuksien yhtenäisen terveystarkastusmallin kehittämiseen. Digitaalisesti tehtävien terveystarkastusten lisääminen ja kehittäminen ovat merkittävässä roolissa toimintamallia rakennettaessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat työttömät, joiden pääsy terveystarkastukseen on koronan aiheuttaman hoitovelan vuoksi viivästynyt sekä ammattilaiset, jotka työskentelevät työttömien terveystarkastuksien parissa. 

Asiakasymmärrystä on kerrytetty kokemusasiantuntijatoiminnan sekä asiakaskokemuskyselyiden kautta. Kokemusasiantuntijatoiminta on koostunut kokemusasiantuntijoiden toteuttamista terveystarkastusten havainnoinneista sekä sähköisen esitietokaavakkeen arvioinnista.

Kansikuva
Työttömän terveystarkastuksen kehittäminen

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä