Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen

Mielekäs ja itse valittu vapaa-ajan toiminta virkistää ja laajentaa elinpiiriä. Liikkeelle houkutteleva Kimmoke-ranneke mahdollistaa osallistumisen moneen erilaiseen toimintaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielekäs ja itse valittu vapaa-ajan toiminta virkistää ja laajentaa elinpiiriä. Liikkeelle houkutteleva Kimmoke-ranneke mahdollistaa osallistumisen moneen erilaiseen toimintaan.

Toteutuspaikka
PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke, Turun osahanke (ESR 2015–2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Luotu

06.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Rannekkeen avulla ja ryhmän tuella voi osallistua itseä kiinnostavaan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaan, mikä tarjoaa merkityksellisyyden kokemuksia ja tukee pysyvämpää aktiivisuutta.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Toiminta kytkeytyy pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn tukemisen palvelujärjestelmään. Ranneke kuuluu vapaa-aikatoimialan peruspalveluihin. Vapaa-ajan ranneketta käytetään erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallissa tarjotaan Kimmoke-ranneke ryhmätoimintaan osallistuville ilmaiseksi tukemaan vapaa-ajan toimintaa. Rannekkeella pääsee kulttuuri- liikunta-, ja vapaa-ajan toimintaan, kuten käyttämään kaupungin museoita, uimahalleja ja kuntosaleja rajattomasti sekä erilaisiin tapahtumiin, retkille, teatteriin ja kädentaitopajoihin.

Ryhmissä ranneketta käytetään ohjatummin. Ryhmät on suunniteltu yhdessä vapaa-ajan toimen kanssa. Toiminnan kohderyhmälle kynnys tekemiseen ja lähtemiseen on toisinaan korkea. Tähän on useita syitä, kuten matala toimintakyky, häpeää, tietämättömyyttä mahdollisuuksista, taloudelliset haasteet ja haasteita aloitekyvyssä. Ryhmä ja hankkeen työntekijät helpottavat osallistumista.

Harrastustoiminta nähdään yhtenä osana pitkäaikaistyöttömän toimintakyvyn tukemista. Ranneketta käytetään myös työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä: toimintakykyyn liittyvissä keskusteluissa käsitellään vapaa-ajan toimintaan osallistumista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: VIRKISTYS VAHVISTAA OSALLISUUTTA JA TOIMINTAKYKYÄ

Toiminta lisää ihmisen osallisuutta omassa elämässä, koska se tarjoaa matalalla kynnyksellä ja ryhmän tuella mahdollisuuden osallistua mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen ja löytää omia kiinnostuksen kohteita, laajentaa sosiaalista ja fyysistä elinpiiriä, ottaa haltuun paikallista ympäristöä sekä virkistyä ja pysyä liikkeellä. Epämuodollisessa toiminnassa on joskus helpompi keskustella ja saada apua. Mielekäs tekeminen ja elinpiirin laajeneminen tarjoavat merkityksellisyyttä.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)
Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen (26.2.2018) (pdf 339 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä kuvattu ja Sokran arvioima toimintamalli perustuu PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen Turun osahankkeissa (ESR 2015–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Party-hanke vanhassa Innokylässä (saatavilla 6/2020 asti)

Party-hankkeen Turun osahankkeen verkkosivut (Turku.fi)

Sellaisenaan Kimmoke-ranneke  kuuluu vapaa-aikatoimialan peruspalveluihin ja se on tarkoitettu kaikille niille turkulaisille, jotka saavat Kelan tiettyjä etuuksia (mm. työmarkkinatuki, peruspäiväraha, eläketuki, perustoimeentulotuki). Ranneke maksaa 39 euroa / 6 kk ja rannekkeen pantti on 8 euroa. PARTY-hankkeen ryhmätapahtumilla ja ryhmänvetäjien tuella on saatu aktivoitua myös niitä henkilöitä, jotka eivät aiemmin juurikaan ole osallistuneet vapaa-ajan harrastustoimintaan.

Kimmoke-ranneke (Turku.fi)

SAMANKALTAISIA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA TARJOAVAT KAIKUKORTTI JA AKTIIVIPASSI

Kaikukortilla saa Espoossa ja Kainuussa maksuttomia pääsylippuja kulttuurikohteisiin, kuten teatteriin, konsertteihin tai festivaaleille ja maksuttoman kurssipaikan kansalaisopiston kursseille. Kaikukorttia kokeillaan myös Lappeenrannassa vuoden 2018 loppuun saakka. Kortti on ilmainen ja sen saavat vähintään 16-vuotiaat, tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat, toiminnassa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaat. Mukaan tapahtumiin voi ottaa myös lapset. Espoossa mukaan voi pyytää myös vapaaehtoisen kulttuurikaverin kulttuurikaveritoiminnan kautta. Kulttuuria kaikille -palvelu kehittää Kaikukorttia valtakunnallisesti.

Kaikukortti (Kulttuuriakaikille.fi)

Aktiivipassilla voi Tampereella matkustaa joukkoliikenteen busseilla, maksaa käynnit kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla ja mennä ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin. Aktiivipassi sisältää 2 x 50 euroa arvoa ja sen käytöstä maksetaan 2 x 5 euron omavastuuosuus. Passin saa vuoden toimeentulotukiasiakkaana ollut (vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea saanut) täysi-ikäinen henkilö enintään kahdesti vuodessa. Passi ladataan joukkoliikenteen matkakortille.

Aktiivipassi (Tampere.fi)

Kansikuva
Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen -toimintamallin knasikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis