Verkkopuntarilla tukea painonhallintaan ja pysyviin elintapamuutoksiin

Verkkopuntari on digitaalinen ohjelma ja työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elintapaohjauksen tueksi. Vuoden ohjelmassa pääteemana ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Verkkopuntari mahdollistaa henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi myös vertaistuen ryhmän kesken.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkkopuntarilla tukea painonhallintaan ja pysyviin elintapamuutoksiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkopuntari on digitaalinen ohjelma ja työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elintapaohjauksen tueksi. Vuoden ohjelmassa pääteemana ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Verkkopuntari mahdollistaa henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi myös vertaistuen ryhmän kesken.

 

Toteutuspaikka
Kehitetään Satakunnan sydänpiirissä, mutta hyödynnettävissä valtakunnallisesti.
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Luotu

12.06.2020

Viimeksi muokattu

30.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Verkkopuntari-ohjelman pääteemat ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Vuoden ohjelma alkaa 12 viikon ohjatulla jaksolla, jonka jälkeen alkaa ylläpitovaihe. Ohjatun vaiheen aikana verkkoalustalle avautuu viikoittain uutta materiaalia ja tehtäviä. Verkkopuntariin osallistuminen sisältää tavallisesti kasvokkain tapaamisia, mutta  kaikki kontaktit voidaan toteuttaa myös täysin etäyhteyksiä hyödyntäen. Verkkopuntarissa ohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksena.

Ohjaaja kutsuu ryhmän lähitapaamisiin ohjelman alussa, 5 viikon ja 12 viikon kohdalla. Yksilövalmennuksiin osallistuviin otetaan yhteyttä joko puhelimitse tai verkon kautta videopuhelun avulla.  Ohjatun vaiheen aikana osallistujilla on mahdollisuus käydä viikoittain henkilökohtaista ohjauskeskustelua ohjaajan kanssa. Ohjauskeskustelu tapahtuu kirjoitettuna viestintänä verkkoalustalla.  

Ohjatun vaiheen jälkeen käynnistyy ylläpitovaihe, jonka aikana osallistujat voivat hyödyntää edelleen Verkkopuntarin materiaalia, seurantataulukoita ja ryhmäkeskustelua (jälkimmäisenä mainittu koskee ryhmiin osallistuvia) vuoden ajan aloituksesta laskien. 

Toimintaympäristö **

Työikäisten lihavuus yleistyy Suomessa. Yli 30-vuotiaista vain neljännes on normaalipainoisia. Ylipaino ja vähäinen liikunta vaikuttavat merkittävästi eri liitännäissairauksiin kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, jotka ovat maassamme mielenterveyden ongelmien lisäksi merkittävä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy.

Lihavuuden ehkäisemiseksi tarvitaan laajaa ja tavoitteellista yhteiskunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yksi keskeisistä keinoista on elintapojen ja painonhallinnan ohjaus, joka myös Lihavuuden käypä hoito suosituksessa (2020) korostuu ensisijaisena hoitomuotona.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkkopuntari on kehitetty terveydenhuollon ammattilaisille työkaluksi elintapojen ja painonhallinnan ohjaukseen.

Verkkopuntari on tarkoitettu pääasiassa aikuisten elintapaohjaukseen. Terveydenhuollon ammattilaisten ja palvelun käyttäjien lisäksi ohjelman kehittämisessä on hyödynnetty eri alojen asiantuntijoita. Kehittämiseen on osallistunut myös kokemustoimijoita. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Satakunnan Sydänpiiri kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia valmiiseen palvelukonseptiin, eli Verkkopuntarin käyttöönottoon. Päivän mittainen ohjaajakoulutus sisältää tutustumisen voimavaroja vahvistavaan ohjaustapaan, verkko-ohjaamiseen ja perehdytyksen alustan käyttöön sekä ryhmien käynnistämiseen.

Ohjausresurssia kuluu ryhmän koosta ja aktiivisuudesta riippuen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 1-2 tuntia viikossa.

Verkkopuntari-kurssi voidaan toteuttaa, kun ohjaajina toimivista terveydenhuollon ammattilaisista vähintään toinen on käynyt Verkkopuntari-ohjaajakoulutuksen ja organisaatio on ostanut Satakunnan Sydänpiiriltä kurssilisenssin. 

Lisätietoa kurssilisensseistä voi tiedustella Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäeltä, susanna.lehtimaki@sydan.fi tai puh. 044-734 7300.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Verkkopuntarista on parhaillaan käynnissä tutkimukset Itä-Suomen- ja Turun yliopistoissa. Tutkimusten tuloksista tiedotetaan niiden julkaisun jälkeen.

Tutkimusraportti ohjaajien kokemuksista on valmis. Pääset tutustumaan siihen tästä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkkopuntari on helposti sovellettavissa eri kohderyhmille, kuten esimerkiksi uniapneaa sairastaville, diabeetikoille ja lapsettomuushoitoihin hakeutuville. Lisäksi Verkkopuntarista on tehty oma kurssisisältö myös raskaana oleville.

Kansikuva
Verkkopuntari

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Elintavat Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Perusterveydenhuolto Digitaaliset palvelut Etäpalvelu

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ammattilaiset Nuoret aikuiset Opiskelijat Organisaatiot Työikäiset Työttömät