Etunimi
Sue
Sukunimi
Rautanen
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Kuntoutustasot
Toimintamalli
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakasprosessit kotihoidossa
Toimintamalli
Palvelumuotoilu
Kotihoito
Asiakassegmentointi
Yhteistyö

Sininen talo keltaisella pohjalla. Vieressä teksti Asiakkaan toimintakyvyn mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa
Toimintamalli
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Harrastustoiminta

Etähoivan käyttöönoton laajennus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
Toimintamalli
Kotihoito
Etäpalvelu
Hyvinvointiteknologia
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö

Ikäihmisten digitaalisten ratkaisujen arkkitehtuurisuunnitelma
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Suunnittelu ja visiointi
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Vanhuspalvelut
Tietojohtaminen

Keskitetty kotiuttamisen malli
Toimintamalli
Kotihoito
Kotiutus
Yhteistyö
Asiakassegmentointi

Palveluketju
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Oppisopimusopiskelu
Toimintamalli
Oppisopimus
Kotihoito
Yhteistyö

Sininen talo keltaisella taustalla, vieressä teksti RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä
Toimintamalli
Kuntoutus
Omaishoito
Ikääntyminen
Kotihoito

Sininen talo keltaisella pohjalla, vieressä teksti RAI-käyttäjien roolit ikäpalveluissa
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asumispalvelut
Kotihoito

Saattaja-apu kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen

SAS
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Turva-auttajamalli
Toimintamalli
Kotihoito
Palvelumuotoilu
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Vapaaehtoistoiminnanmalli kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta

Ystävätoiminta kansikuva
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

IkäKoti
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Muistisairaudet