Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto

Verkosto (THL) järjestäytyy vuoden 2023 aikana. Työ on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  

Kansallisen tason verkosto hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreille (alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoiva/t henkilö/t). Verkosto pyritään pitämään jäsenmäärältään kompaktina. Hyvinvointialueiden omiin sote-kirjaamista edistävissä verkostoihin kootaan laajempi edustus. Vuoropuhelu kansallisen tason ja alueiden omien verkostojen välillä tapahtuu kirjaamiskoordinaattorin välityksellä. 

Verkoston ensimmäiset verkoston tilaisuudet pidetään vuonna 2023. 

Hyvinvointialueet voivat myös kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.