Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys- ja liikuntapalveluiden yhteystietoja yhteen paikkaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Oman elintapamuutoksen polku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys- ja liikuntapalveluiden yhteystietoja yhteen paikkaan.

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Petra Rajamäki

Luotu

11.05.2023

Viimeksi muokattu

01.06.2023
Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, hillitä kustannusten nousua sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Oman elintapamuutoksen polun kehittämisessä toimimme  Hämeen strategian arvojen mukaisesti. Oma Hämeen arvot ovat vaikuttavuus, rohkeus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Vaikuttavuuden periaatteen mukaisesti sitoudumme toimimaan suunnitelmallisesti parantaaksemme asukkaan hyvinvointia mahdollisimman paljon. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti tarjoamme asukkaalle hänen tarvitsemansa palvelun kaikille samoilla kriteereillä ja palvelumme ovat tasalaatuisia. Asiakslähtöisyyden periaatteen mukaan teemme työmme yhdessä asukkaan kanssa hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan tukien.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kaikki täysi-ikäiset hyvinvointialueen asukkaat. Asiakashaastattelut toteutettu polun sisällöstä ja tehty niiden perusteella muutoksia.

Kansikuva
Mainosjuliste elintapapolusta. Julisteen kuvitus Taru Arnkil

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed